The Three Investigators series

Thảo luận trong 'Sách tiếng nước ngoài' bắt đầu bởi Marsu - Jerry, 25/2/14.

 1. Marsu - Jerry

  Marsu - Jerry Mầm non

  The Three Investigators is an American juvenile detective book series first published as "Alfred Hitchcock and the Three Investigators" . It was created by Robert Arthur, Jr., who believed using a famous figure such as movie director Hitchcock would attract attention. The "three investigators" are: Jupiter Jones, Peter Crenshaw and Bob Andrews.

  1. The Secret of Terror Castle (1964, by Robert Arthur)
  2. The Mystery of the Stuttering Parrot (1964, by Robert Arthur)
  3. The Mystery of the Whispering Mummy (1965, by Robert Arthur)
  4. The Mystery of the Green Ghost (1965, by Robert Arthur)

  5. The Mystery of the Vanishing Treasure (1966, by Robert Arthur)
  6. The Secret of Skeleton Island (1966, by Robert Arthur)
  7. The Mystery of the Fiery Eye (1967, by Robert Arthur)
  8. The Mystery of the Silver Spider (1967, by Robert Arthur)
  9. The Mystery of the Screaming Clock (1968, by Robert Arthur)
  10. The Mystery of the Moaning Cave (1968, by William Arden)
  11. The Mystery of the Talking Skull (1969, by Robert Arthur)
  12. The Mystery of the Laughing Shadow (1969, by William Arden)
  13. The Secret of the Crooked Cat (1970, by William Arden)
  14. The Mystery of the Coughing Dragon (1970, by Nick West)
  15. The Mystery of the Flaming Footprints (1971, by M. V. Carey)
  16. The Mystery of the Nervous Lion (1971, by Nick West)
  17. The Mystery of the Singing Serpent (1972, by M. V. Carey)
  18. The Mystery of the Shrinking House (1972, by William Arden)
  19. The Secret of Phantom Lake (1973, by William Arden)
  20. The Mystery of Monster Mountain (1973, by M. V. Carey)
  21. The Secret of the Haunted Mirror (1974, by M. V. Carey)
  22. The Mystery of the Dead Man's Riddle (1974, by William Arden)
  23. The Mystery of the Invisible Dog (1975, by M. V. Carey)
  24. The Mystery of Death Trap Mine (1976, by M. V. Carey)
  25. The Mystery of the Dancing Devil (1976, by William Arden)
  26. The Mystery of the Headless Horse (1977, by William Arden)
  27. The Mystery of the Magic Circle (1978, by M. V. Carey)
  28. The Mystery of the Deadly Double (1978, by William Arden)
  29. The Mystery of the Sinister Scarecrow (1979, by M. V. Carey)
  30. The Secret of Shark Reef (1979, by William Arden)
  31. The Mystery of the Scar-Faced Beggar (1981, by M. V. Carey)
  32. The Mystery of the Blazing Cliffs (1981, by M. V. Carey)
  33. The Mystery of the Purple Pirate (1982, by William Arden)
  34. The Mystery of the Wandering Cave Man (1982, by M. V. Carey)
  35. The Mystery of the Kidnapped Whale (1983, by Marc Brandel)
  36. The Mystery of the Missing Mermaid (1983, by M. V. Carey)
  37. The Mystery of the Two-Toed Pigeon (1984, by Marc Brandel)
  38. The Mystery of the Smashing Glass (1984, by William Arden)
  39. The Mystery of the Trail of Terror (1984, by M. V. Carey)
  40. The Mystery of the Rogues' Reunion (1985, by Marc Brandel)
  41. The Mystery of the Creep-Show Crooks (1985, by M. V. Carey)
  42. The Mystery of Wrecker's Rock (1986, by William Arden)
  43. The Mystery of the Cranky Collector (1987, by M. V. Carey)
   

  Các file đính kèm:

  Kikiki and utitgg like this.
 2. licorice

  licorice Mầm non

  cái này là tiếng Anh hả bạn? nếu vậy hình như phải post vô cái mục truyện tiếng nước ngoài thì phải
  bộ này trên vnthuquan cũng thấy có 1 số đã dịch sang tiếng Việt, nhưng chắc còn thiếu nhiều
  cám ơn bạn lắm nghen, mình rất thích đọc bộ này :)
   
 3. Marsu - Jerry

  Marsu - Jerry Mầm non

  Mình post vào box Sách tiếng nước ngoài đấy chứ. Nhưng không hiểu anh/chị nào chuyển đi nữa. Hic.
   
 4. gentlemagic

  gentlemagic Lớp 4

  utitgg thích bài này.

Chia sẻ trang này