Phật Giáo Thuyết luân hồi và Phật giáo tây phương.

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 3/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương
  (Rebirth and the Western Buddhist)
  Nguyên tác: Martin Willson
  Việt dịch: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
  Ấn hành tại Úc - Xuân Di Lặc - Bính Tuất - 2006
  ---o0o---

  Mục lục
  - Lời giới thiệu của TT Thích Như Điển
  - Lời của người dịch Thích Nguyên Tạng
  1.Cần phải hiểu rằng Luân hồi là có thật
  2.Đức Phật dạy về Thuyết Luân Hồi
  3.Bằng chứng của Luân Hồi

  a/Nhớ lại kiếp trước của mình
  - Nhớ lại tự nhiên
  - Nhớ lại qua tu tập
  - Nhớ lại qua thôi miên
  b/ Được người khác nói cho biết về kiếp trước của mình
  - Nhận biết từ kiếp trước
  - Biết kiếp trước của người khác
  4.“Bằng chứng” lý luận: Thuyết luận hồi
  - Bằng chứng dựa trên thân bên ngoài
  - Bằng chứng dựa trên tâm trí
  5. Phật giáo, Khoa Học và chủ nghĩa Khoa học
  6. Chi tiết về Luân Hồi
  - Tái sinh trong những loài phi nhân
  - Sự hiếm có của cơ hội tái sinh làm người
  - Tâm vô thủy
  - Trạng thái trung ấm thân
  7. Kết luận

  Phụ Lục:

  * Đạo đức học PG trong hoàn cảnh Tây Phương.GS J. Whitehill.T Nguyên Tạng dịch
  * Người Phật tử Tây Phương nghĩ gì về Thuyết Luân Hồi? GS W.L. King.T Nguyên Tạng dịch* Những câu hỏi phê bình đưa đến việc tự nhiên hóa ý niệm
  nghiệp báo trong Đạo Phật . GS. D. L. Wright T Nguyên Tạng dịch

  Nguồn TVE :cnt1909
   

  Các file đính kèm:

  khanhmax, Kiep Lang Thang and haist like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này