Phật Giáo Tìm Vào Thực Tại (Thích Chơn Thiện)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi james1671, 24/10/14.

Moderators: mopie
  1. james1671

    james1671 Mầm non

    Thiền định là con đường đi vào thực tại. Chứng ngộ của Phật giáo là chứng ngộ thực tại, là nhìn thấy thực tại đúng như thực tại. Sự nhìn thấy này phải thực hiện bằng con đường thiền định theo như truyền thống chứng ngộ của chư Phật. Do đó, việc nhận định và tu thiền đúng đắn là vô cùng cần thiết đối với người Phật tử.
     

    Các file đính kèm:

Moderators: mopie

Chia sẻ trang này