Phật Giáo To Dispel the Misery of the World: Whispered Teachings of the Bodhisattvas

Thảo luận trong 'Sách tiếng nước ngoài' bắt đầu bởi Đoàn Trọng, 26/2/17.

 1. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  3212.jpg
  by Ga Rabjampa (Author), Rigpa Translations (Translator), Khenpo Appey (Foreword)​
  • Paperback: 224 pages
  • Publisher: Wisdom Publications; Original edition (March 6, 2012)
  • Language: English
  • ISBN-10: 1614290040
  • ISBN-13: 978-1614290049

  "Offered here is the pith advice on mind training according to the great vehicle. This is the path followed by all the buddhas and their children of the past, present, and future, the most profound instruction of the oral lineage, and the quintessence of the ocean of all the excellent teachings."
  --Ga Rabjampa

  This short book contains a wealth of advice for those wanting to become more fully human. When we are disconnected from others we flounder; only by recognizing the profound interdependence of all beings do we flourish and grow. The famous Seven-Point Mind Training, in just a few pages of one-line instructions, provides direct and powerful advice for breaking through the chronic barriers that separate us from those around us. It is easy to see why it is one of the most cherished texts in all of Tibetan Buddhism.

  Ga Rabjampa, an influential master of the fifteenth century, here uses the Seven-Point Mind Training as the basis for illuminating the essential teachings on Buddhism, giving special attention to the practices of giving and taking (tonglen) and of transforming adversity into opportunities for spiritual growth.
   
  TranS, nistelrooy47, bibong and 2 others like this.
 2. kinhnhieuloc

  kinhnhieuloc Lớp 8

  "菩薩; viết tắt của danh từ dịch âm Bồ-đề Tát-đoá (菩薩薩埵; s: bodhisattva; p: bodhisatta); nguyên nghĩa là »Giác hữu tình« (覺有情), cũng được dịch nghĩa là Ðại sĩ (大士);
  Trong Ðại thừa, Bồ Tát là hành giả sau khi hành trì Ba-la-mật-đa (s: pāramitā; Lục độ) đã đạt Phật quả, nhưng nguyện không nhập Niết-bàn, khi chúng sinh chưa giác ngộ. Yếu tốcơ bản của Bồ Tát là lòng Bi (s, p: karuṇā), đi song song với Trí huệ (s: pra-jñā) Chư Bồ Tát thường cứu độchúng sinh và sẵn sàng thụ lãnh tất cả mọi đau khổ của chúng sinh cũng như hồi hướngphúc đức mình cho kẻ khác. Con đườngtu học của Bồ Tát bắt đầu bằng luyện tâm Bồ-đề (s: bodhicitta) và giữ Bồ-tát hạnh nguyện (s: praṇidhāna). Hành trìnhtu học của Bồ Tát được chia làm mười giai đoạn, Thập địa (s: daśabhūmi). Hình ảnhBồ tát của Ðại thừa tương tự như A-la-hán (s: arhat) của Tiểu thừa, trong đó A-la-hán tập trung vào sự giải thoát cho chính mình.
  Thật sự thì khái niệm Bồ Tát đã được tìm thấy trong các kinh Tiểu thừa, nhất là khi nói về các tiền thânđức Phật Thích-ca (Bản sinh kinh). Trong Ðại thừa, khi nói đến Bồ Tát, người ta xem đó là tiền thân của các vị Phật tương lai. Ðại thừa chia làm hai hạng Bồ Tát: Bồ Tát đang sống trên trái đất và Bồ Tátsiêu việt (e: trans-cendent). Các vị đang sống trên trái đất là những người đầy lòng từ bi, giúp đỡ chúng sinh, hướng về Phật quả. Các vị Bồ Tátsiêu việt là người đã đạt các hạnh Ba-la-mật và Phật quả – nhưng chưa nhập Niết-bàn. Ðó là các vị đã đạt Nhất thiết trí, không còn ở trong Luân hồi, xuất hiện trong thế gian dưới nhiều dạng khác nhau để cứu độchúng sinh. Ðó là các vị được Phật tử tôn thờ và đỉnh lễ, quan trọng nhất là các vị Quán Thế Âm (觀世音; s: avalokiteśvara), Văn-thù (文殊; s: mañjuśrī), Ðịa Tạng (地藏; s: kṣitigarbha), Ðại Thế Chí (大勢至; s: mahāsthā-maprāpta) và Phổ Hiền (普賢; s: sa-mantabhadra)." - Nguon - Internet
   
  Đoàn Trọng thích bài này.

Chia sẻ trang này