Truyện tranh Tranh màu 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc - Hiệp Hùng

Thảo luận trong 'Truyện tranh' bắt đầu bởi Heoconmtv, 1/9/15.

Moderators: Heoconmtv
 1. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  35.jpg
  Giải Bảo

  Sao: Thiên Khốc Tinh
  Hiệu: Song Vĩ Hạt (bọ cạp hai đuôi)
  Chức vụ: Bộ Quân Đầu Lĩnh (Phương sĩ)

  36.jpg
  Yến Thanh

  Sao: Thiên Xảo Tinh
  Hiệu: Lãng Tử (tay chơi)
  Chức vụ: Bộ Quân Đầu Lĩnh (Quân Sư Vũ lực)
   
  tranthanhkiet thích bài này.
 2. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  72 vị sao Địa Sát

  37.jpg

  Chu Vũ
  Sao: Địa Khôi Tinh
  Hiệu: Thần Cơ Quân Sư (quân sư giỏi kế)


  38.jpg

  Hoàng Tín
  Sao: Địa Sát Tinh
  Hiệu: Trấn Tam Sơn (trấn ba núi)
   
  tranthanhkiet thích bài này.
 3. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  39.jpg
  Tôn Lập
  Sao: Địa Dũng Tinh
  Hiệu: Bệnh Uý Trì (Uý Trì ốm)

  40.jpg
  Tuyên Tán

  Sao: Địa Kiệt Tinh
  Hiệu: Xú Quận Mã (quận mã xấu)
   
  tranthanhkiet thích bài này.
 4. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  41.jpg
  Hác Tư Văn
  Sao: Địa Hùng Tinh
  Hiệu: Tỉnh Mộc Hãn (chó ngao đen)

  42.jpg
  Hàn Thao
  Sao: Địa Uy Tinh
  Hiệu: Bách Thắng Tướng (tướng bách thắng)
   
  tranthanhkiet thích bài này.
 5. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  43.jpg
  Bành Kỷ
  Sao: Địa Anh Tinh
  Hiệu: Thiên Mục Tướng (tướng mắt trời)

  44.jpg
  Đan Đình Khuê
  Sao: Địa Kỳ Tinh
  Hiệu: Thánh Thủy Tướng Quân (tướng thánh nước)
   
  Ngọc Sơn and tranthanhkiet like this.
 6. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  45.jpg
  Ngụy Định Quốc
  Sao: Địa Mãnh Tinh

  Hiệu: Thần Hoả Tướng Quân (tướng thần lửa)

  46.jpg

  Tiêu Nhượng
  Sao: Địa Văn Tinh
  Hiệu: Thánh Thủ Thư Sinh (học trò chữ đẹp)
   
  Ngọc Sơn and tranthanhkiet like this.
 7. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  47.jpg
  Bùi Tuyên
  Sao: Địa Chính Tinh

  Hiệu: Thiết Diện Khổng Mục (quan toà mặt sắt)

  48.jpg

  Âu Bằng
  Sao: Địa Khoát Tinh
  Hiệu: Ma Vân Kim Sí (chim cắt luồn mây)
   
  Ngọc Sơn and tranthanhkiet like this.
 8. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  49.jpg
  Đặng Phi
  Sao: Địa Hạp Tinh

  Hiệu: Hoả Nhãn Toan Nghê (Sư tử mắt lửa)

  50.jpg

  Yến Thuận
  Sao: Địa Cường Tinh
  Hiệu: Cẩm Mao Hổ (hổ lông gấm)
   
  tranthanhkiet thích bài này.
 9. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  51.jpg
  Dương Lâm
  Sao: Địa Âm Tinh
  Hiệu: Cẩm Báo Tử (báo gấm)


  52.jpg

  Lăng Chấn
  Sao: Địa Phụ Tinh
  Hiệu: Oanh Thiên Lôi (tiếng sét vang trời)
   
  tranthanhkiet thích bài này.
 10. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  53.jpg
  Tưởng Kính
  Sao: Địa Hội Tinh

  Hiệu: Thần Toán Tử (ông giỏi toán)

  54.jpg
  Lã Phương
  Sao: Địa Tá Tinh

  Hiệu: Tiểu Ôn Hầu (Ôn hầu nhỏ)
   
  tranthanhkiet thích bài này.
 11. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  55.jpg
  Quách Thịnh
  Sao: Địa Hựu Tinh
  Hiệu: Trại Nhân Quý (giống Nhân Quý)


  56.jpg

  An Đạo Toàn
  Sao: Địa Linh Tinh
  Hiệu: Thần Y (thầy thuốc giỏi)
   
  tranthanhkiet thích bài này.
 12. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  57.jpg
  Hoàng Phủ Đoan
  Sao: Địa Thú Tinh
  Hiệu: Tử Nhiêm Bá (ông râu tía)

  58.jpg
  Vương Anh
  Sao: Địa Vi Tinh
  Hiệu: Nuỵ Cước Hổ (hổ chân lùn)
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/9/15
  tranthanhkiet thích bài này.
 13. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  59.jpg
  Hổ Tam Nương
  Sao: Địa Tuệ Tinh
  Hiệu: Nhất Trượng Thanh (cô một trượng)

  60.jpg
  Bào Húc

  Sao: Địa Hao Tinh
  Hiệu: Tang Môn Thần (thần cửa nhà táng)
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/9/15
  tranthanhkiet thích bài này.
 14. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  61.jpg
  Phàn Thụy
  Sao: Địa Mặc Tinh
  Hiệu: Hỗn Thế Ma Vương (ma vương càn quấy)


  62.jpg

  Khổng Minh
  Sao: Địa Xương Tinh
  Hiệu: Mao Đẩu Tinh (sao nhỏ)
   
  tranthanhkiet thích bài này.
 15. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  63.jpg
  Khổng Lượng
  Sao: Địa Cuồng Tinh
  Hiệu: Độc Hoả Tinh (sao lửa)


  64.jpg

  Hạng Sung
  Sao: Địa Phi Tinh
  Hiệu: Bát Tý Na Tra (Na Tra 8 tay)
   
  tranthanhkiet thích bài này.
 16. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  65.jpg
  Lý Cổn
  Sao: Địa Tẩu Tinh
  Hiệu: Phi Thiên Đại Thánh (Đại Thánh về trời)

  66.jpg

  Kim Đại Kiện
  Sao: Địa Xảo Tinh

  Hiệu: Ngọc Tý Tượng (tay thợ ngọc)
   
  tranthanhkiet thích bài này.
 17. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  67.jpg
  Mã Lân
  Sao: Địa Minh Tinh
  Hiệu: Thiết Địch Tiên (tiên thổi sáo sắt)


  68.jpg

  Đồng Uy
  Sao: Địa Tiến Tinh
  Hiệu: Xuất Động Giao (cá sấu rời động)
   
 18. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  69.jpg
  Đồng Mãnh
  Sao: Địa Thoái Tinh
  Hiệu: Phiên Giang Thẩn (sò khuấy nước)

  70.jpg
  Mạnh Khang

  Sao: Địa Mãn Tinh
  Hiệu: Ngọc Phan Cang (cán cờ ngọc)
   
  Ngọc Sơn thích bài này.
 19. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  71.jpg
  Hầu Kiện
  Sao: Địa Toại Tinh
  Hiệu: Thông Tý Viên (vượn tay dài)


  72.jpg
  Trần Đạt
  Sao: Địa Chu Tinh
  Hiệu: Khiêu Giản Hổ (hổ nhảy khe)
   
 20. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  73.jpg
  Dương Xuân
  Sao: Địa Ẩn Tinh
  Hiệu: Bạch Hoa Xà (rắn hoa trắng)

  74.jpg

  Trịnh Thiên Thọ
  Sao: Địa Di Tinh

  Hiệu: Bạch Diện Lang Quân (anh mặt trắng)
   
Moderators: Heoconmtv

Chia sẻ trang này