Phật Giáo TUYỆT QUÁN LUẬN - Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Vũ Thế Ngọc dịch)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 3/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Đạo lớn thâm sâu, u diệu mà tịch nhiên quảng đại, chẳng thể lấy Tâm mà hiểu, chẳng thể lấy lời mà giải. Nay thử lấy hai người, cùng nói điều chân thực. Sư chủ tên Nhập Lý, đệ tử gọi là Duyên Môn.

  1.1
  Bấy giờ, Nhập Lý tiên sinh tịch lặng chẳng nói, Duyên Môn bỗng đứng dậy thưa với Nhập Lý tiên sinh: "Cái gì gọi là Tâm, thế nào là An Tâm?"
  Đáp: "Người chẳng cần cho rằng phải có cái Tâm, cũng chẳng cố cho được an. Như thế gọi là An đó."

  1.2
  Hỏi: "Nếu như chẳng có Tâm, làm sao để học Đạo?"
  Đáp: "Đạo chẳng thể lấy Tâm để nghĩ bàn được, thì há cần Tâm ư!"

  1.3
  Hỏi: "Nếu chẳng lấy Tâm để nghĩ bàn, thì lấy gì để suy niệm?"
  Đáp: "Có Niệm ắt có Tâm, có Tâm ắt sái Đạo. Vô Niệm tức Vô Tâm, Vô Tâm tức chân Đạo vậy".
  1.4
  Hỏi: "Tất cả chúng sinh thực đều có Tâm chăng?"
  Đáp: "Nếu chúng sinh thực có Tâm, ắt sinh điên đảo. Chỉ vì ở nơi Vô Tâm mà lấy làm Tâm nên sinh ra vọng tưởng".

  1.5
  Hỏi: "Vô Tâm có những gì?"
  Đáp: "Vô Tâm tức là Vô Vật (không có gì cả), Vô Vật tức là Thiên chân (đầy đủ chân thực một cách tự nhiên), Thiên chân tức Đại Đạo".

  Nguồn TVE :manhtien07
   

  Các file đính kèm:

 2. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Bạn đưa quyển dạng word, mình đã đổi sang dạng PRC và đưa lên diễn đàn. ở file đính kèm nhe các bạn:

  Nguồn TVE :Thithu
   

  Các file đính kèm:

  haist and khanhmax like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này