ST-Khác Audio books Văn hóa cội nguồn Tiên Rồng Việt Nam (bộ kinh Long Hoa)

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi vanlinh2802, 13/4/23.

 1. vanlinh2802

  vanlinh2802 Mầm non

  LONG HOA GIỚI ĐỨC

  Long Hoa Giới Đức: Là sống theo lời dạy của Cha Trời, sống có Kỷ Cương. Sống theo khuôn phép Đạo Luật. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Minh Chính nằm trong cơ bản Quyền con người, mà Tạo Hóa Tổ Tiên đã ban cho. Những quyền bất khả xâm phạm.

  Nhờ sống có Kỷ Cương. Sống theo Long Hoa Giới Đức lời dạy của Cha Trời. Nên Thuận Thiên, không phạm Thiên Ý Cha Trời. Nhờ vậy mà mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thần thông trí huệ vô biên, làm vua, làm chúa trên khắp các tầng trời. Biện tài vô ngại ít ai sánh kịp. Giáo hóa vô lượng Thiên Chúng Phước Đức không thể nghĩ bàn.

  Long Hoa Giới Đức chính là Kỷ Cương Đạo Luật. Ngăn cản không cho con người đi ngược lại Thiên Ý. Vì đi ngược lại Thiên Ý nhất định sa đọa vào con đường ác, trở thành Quỉ dữ Yêu Tinh không mong gì thành Phật, Thánh, Tiên được nữa, cũng như không còn con đường để về trời. Long Hoa Giới Đức còn ví như con thuyền lớn vượt qua biển Mê đến bờ Giác. Long Hoa Giới Đức cũng là con đường về Trời nhanh nhất gần nhất. Không có pháp môn nào hơn được pháp môn Long Hoa Giới Đức nầy. Phải nói con đường tu tắc rút ngắn hàng vạn ức kiếp tu luyện nhanh nhất thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

  Kỷ Cương mất. Kỷ Luật không còn, thời coi như bức tường ngăn cản đi ngược lại Thiên Ý đã bị phá bỏ. Con người sa đọa vào ác đạo. Gây ra không biết bao nhiêu là tội ác. Nhận lấy quả báo không bao giờ dứt, đọa lạc triền miên. Luân hồi mãi mãi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh chịu lấy sự khốn khổ là vô tận. Kỷ Cương mất, Kỷ Luật không còn ví như tàu thuyền bị thủng đáy chìm lỉm hết mong vượt sông mê đến bờ giác. Không có Kỷ Cương, không còn Kỷ Luật thời nhất định con người rơi vào ác Đạo đi ngược lại Thiên Ý. Dù cho Tu Thiền, Luyện Khí đến đâu. Thần Thông Pháp Thuật cỡ nào. Cũng không sao tránh khỏi Huyền Cơ Thiên Luật Vũ Trụ xây chuyển giáng họa. Linh Hồn Sa Đọa xuống các Tầng Địa Phủ. Chịu nhiều sự khốn khổ, không biết thuở nào ra.

  Long Hoa Giới Đức là kim chỉ Nam. Cho những ai muốn thoát khổ. Giải trừ kiếp nạn tai họa. Gặt hái nhiều Phước Báo. Cũng như mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Siêu sanh về Trời sống mãi trong thế giới Châu Báu. Thế giới của sự giàu có, thế giới của sự Vàng, Bạc, Ngọc Ngà, Trân Châu, Kim Cương, Pha Lê, Lưu Ly, San Hô, Xà Cừ, Hổ Phách. Nhiều không kể xiết. Cung Vàng Điện Ngọc, kỳ quan bảo tháp san sát cùng khắp cõi nước trời. Thế giới sang giàu hơn vạn lần Vua, Chúa nhân gian. Muốn gì cũng có. Tưởng ăn có Ăn. Tưởng mặc có mặc. Nói chung là muốn gì được nấy. Đi tới đâu thời Cung Vàng Điện Ngọc hiện theo tới đó. Hơn hẳn kiếp sống Vua Chúa Trần Gian gấp trăm nghìn lần.

  .........................

  VĂN HOÁ CỘI NGUỒN HAY LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG THỜI DỰNG NƯỚC VĂN LANG. NƯỚC VĂN LANG NGÀY XƯA CHÍNH LÀ TRUNG NGUYÊN TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY.

  LONG HOA MẬT TẠNG - BỘ KINH TỐI CAO CỦA DÂN TỘC VIỆT
  Long Hoa Mật Tạng Bộ Kinh tối cao, có một không hai trên toàn nhân loại. Chỉ cần đọc qua một lần, thời nhất định siêu sanh lên các tầng trời, cõi trời hoặc trở thành những nhà lãnh tụ thiên tài. Lưu danh mãi nơi hậu thế. Nếu như đọc tụng ấn in, hoặc giảng giải cho người khác nghe, thì công đức phải nói là vô cùng vô tận. Phải nói là cầu đâu linh đó, cầu chi đặng nấy. Bằng có lời chi xúc phạm thì đại họa giáng xống không biết đâu mà lường.

  Chỉ cần khen ngợi một câu

  Muôn đời vạn kiếp siêu sanh cõi trời

  Chỉ cần xúc phạm một lời

  Họa tai giáng xuống đứng ngồi không yên

  Linh thiên linh ứng vô biên

  Chỉ cần thành kính cũng nên sang giàu.


  *********

  VĂN HOÁ CỘI NGUỒN HAY LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG THỜI DỰNG NƯỚC VĂN LANG. NƯỚC VĂN LANG NGÀY XƯA CHÍNH LÀ TRUNG NGUYÊN TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY.

  LONG HOA LUẬT TẠNG - BỘ KINH NÓI RÕ VỀ THIÊN QUYỀN, NHÂN QUYỀN
  Thiên Ý luật tạng nhân quyền Thành nền văn minh Hiến Pháp Văn Lang, Hiến Pháp Thiên Ý Vũ Trụ. Luật Tạng Vũ Trụ là Một Trong Năm Phần Pháp Thân Đạo Luật Giác Tánh Thiên Ý Cha Trời. Trở Thành Thiên Quyền, Nhân Quyền. Quyền Cơ Bản con người. Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Quyền Cơ Bản Con Người. Trong Năm Phần Pháp Thân Linh Giác Tổ Tiên Cội Nguồn Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Có Đến 8 nghìn 400 Quyền. Khi Quyền Được Mở Rộng Lên Đến 8 Muôn 4 Nghìn Quyền.

  Trong 8 Muôn 4 Nghìn Quyền. Những Quyền Căn Bản Gốc Chỉ Có 36 phần Quyền Chính 72 phần Quyền Chính Phụ. Cũng Như Nhiều phần Quyền Phụ Khác. Từ Những phần Quyền Chính Nầy Mở Rộng Kết Hợp Sanh Ra 8 Muôn 4 Nghìn Quyền. Quyền Sống Cơ Bản Tiểu Linh Hồn Vũ Trụ. Cũng Như Đại Linh Hồn Vũ Trụ. Trở Thành Quyền Cơ Bản Con Người. Thiên Quyền, Nhân Quyền Con Người.

  * * *

  Long Hoa Luật Tạng. Bộ Kinh được coi như là Đại Hạm Thuyền. Làm cho nhân loại vượt qua biển khổ trần gian về trời làm chủ vũ trụ dễ dàng không khó mấy. Những ai chỉ cần đọc qua một lần thì coi như không sa đọa xuống các tầng Địa Phủ. Huống chi là hiểu được một hai ý trong kinh, thời coi như vô lượng tội ác tiêu tan, tái kiếp sanh nơi đâu cũng thường đứng đầu thiên hạ. Những gì trong kinh là Đại Quyền, sanh đại Giới. Đại Huệ vì thế mà xuất hiện trong mỗi Linh Hồn con người trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

  -----------------------

  VĂN HOÁ CỘI NGUỒN HAY LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG THỜI DỰNG NƯỚC VĂN LANG. NƯỚC VĂN LANG NGÀY XƯA CHÍNH LÀ TRUNG NGUYÊN TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY.

  LONG HOA THIÊN TẠNG - BỘ KINH THUYẾT GIẢNG RÕ VỀ NGUỒN CỘI NHÂN LOẠI NĂM MÀU DA ANH EM
  Long Hoa Thiên Tạng Kinh là bộ kinh tối cao Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa Đại Đồng, mỗi lời kinh đều thậm thâm vi diệu. Chỉ cần đọc tụng thì tâm linh liền mọc lên trí huệ mặt trời, Trí huệ chánh đẳng chánh giác, vượt qua sanh tử tiến tới làm chủ vũ trụ. Chỉ cần nghe qua năm chữ Long Hoa Thiên Tạng Kinh, thì cũng đã gặp nhiều sự may mắn rồi. Huống chi là xem coi, đọc tụng, nghiền ngẫm chân lý thì vô lượng tội ác liền tiêu tan. Khi mạng chung thì liền siêu sanh lên thiên giới, sống trong cõi vĩnh hằng an vui tự tại. Nếu phát Tâm truyền bá cho đời thời cha mẹ nhiều đời siêu thăng hết thảy, con cái, cháu, chắt nhiều đời hiển vinh đỗ đạt. Còn chính bản thân các bạn sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thường làm vua làm chúa ở các cõi trời.

  ......

  VĂN HOÁ CỘI NGUỒN HAY LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG THỜI DỰNG NƯỚC VĂN LANG. NƯỚC VĂN LANG NGÀY XƯA CHÍNH LÀ TRUNG NGUYÊN TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY.

  LONG HOA PHÁP TẠNG - BỘ KINH TIẾP THEO LONG HOA THIÊN TẠNG, BỘ KINH NÓI RÕ HẠ THIÊN VŨ TRỤ
  Long Hoa Pháp Tạng là Đại Kinh tối thượng thừa vũ trụ đứng sau Long Hoa Thiên Tạng. Chỉ cần đọc một câu một chữ thì cũng đã tai qua nạn khỏi. Huống chi là đọc hết bộ Long Hoa Pháp Tạng. Thì phải nói những người nầy không bao lâu sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Huống chi là biên chép ấn in, hoặc giảng giải cho người khác nghe. Thì những người nầy con cháu đời đời vinh hiển. Gia đình ấm êm hạnh phúc Ông Bà Nội Ngoại siêu sanh thiên giới. Cầu chi đặng nấy muôn đời vạn kiếp thường làm vua chúa uy danh lừng lẫy. Đất nước VIỆT NAM là đất nước ĐỊA LINH, đã là đất nước ĐỊA LINH thì phải sản sanh ra hàng loạt NHÂN KIỆT, vì vậy đất nước VIỆT NAM không những là đất nước anh hùng, con cháu VUA HÙNG, mà còn lắm bậc kỳ tài, giác ngộ, thấu rõ Nguồn Cội ông cha, mở của đón anh em khấp năm châu, bốn biển, cùng tiến lên thế giới ĐẠI ĐỒNG, LONG HOA ĐẠI HỘI, LỊCH SỬ CON RỒNG CHÁU TIÊN RA ĐỜI. Văn hóa CỘI NGUỒN là văn hóa chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, không có người làm chúa tể ĐỘC QUYỀN, tổ chức ĐỘC QUYỀN, mà chỉ sống theo THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, THIÊN Ý CHA TRỜI, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VĂN MINH, Sống đúng, làm đúng, những gì, xã hội đồng tình, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, CÔNG LÝ, LÀ TRÊN HẾT, TỔ QUỐC CỦA DÂN, ĐẤT NƯỚC CỦA DÂN, NÊN NHÀ NƯỚC CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN. MỘT NHÀ NƯỚC THAY TRỜI HÀNH ĐẠO, tẩy trừ gian ác, một nhà nước chính nghĩa, bảo vệ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI, giữ vững độc lập tự chủ, giữ vững sự thừa kế của ông cha, sống hòa bình độc lập tự do, có làm được như vậy mới xứng đáng là CON HỒNG CHÁU LẠC, CON RỒNG CHÁU TIÊN, CON CÁI CỦA NHÀ TRỜI, theo lời dạy QUỐC TỔ.

  .......

  VĂN HOÁ CỘI NGUỒN HAY LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG THỜI DỰNG NƯỚC VĂN LANG. NƯỚC VĂN LANG NGÀY XƯA CHÍNH LÀ TRUNG NGUYÊN TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY.

  LONG HOA ĐẠI THỪA TRIẾT HỌC - BỘ KINH TRIẾT LÝ TỐI CAO CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG
  LONG HOA ĐẠI THỪA TRIẾT HỌC, BỘ KINH MANG TRIẾT LÝ TỐI CAO CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG. Đó là lời dạy của Quốc Tổ cho các hàng vương, quan, thống tướng, các hàng giao chủ, cơ giáo, hoà giáo nhân sự cấp cao của thượng viện Quốc Đạo và hạ viện Quốc Hội về đạo Trị Quốc An Dân, làm chủ chân tâm chân tánh của bản thân từ đó làm chủ gia đình, xã hội, non sông tổ quốc.

  Kênh Đây xin trích một đoạn trong Long Hoa Đại Cương - Đại Thừa Triết Học để mọi người suy nghiệm từ câu từng chữ trong lời dạy của Quốc Tổ

  ................

  1 Kinh sử Tiên Rồng là lịch sử Cội Nguồn của dân tộc Việt Nam đã trải qua gần năm nghìn năm do Quốc Tổ Vua Hùng truyền lại.

  2 Nhưng thời xa xưa ấy nhân loại con người chưa chế tạo ra được giấy bút khoa học vẫn còn nằm trong trứng nước chưa được ra đời nên việc lưu truyền kinh sử quả thật khó khăn phải nói không lấy đâu ra giấy bút để lưu truyền kinh sử.

  3 Mọi việc mọi chuyện chỉ truyền khẩu cho nhau qua khẩu tự ngôn từ học thuộc lòng rồi truyền sang cho con cái.

  4 Cứ thế kéo dài hàng mấy nghìn năm, không nói cũng hiểu là tam sao thất bổn thất truyền đến mức độ nào.

  5 Đến khi khoa học vật chất phát triển chế tạo ra được giấy mực tinh vi truyền sang qua Việt Nam, nhân cơ hội có giấy mực đó, người Việt mới có dịp lưu chép kinh sử ở vào thời HAI BÀ TRƯNG. Thời sơ khai kinh sử và kế tục cho đến các thời kì sau.

  6 Càng về sau giấy bút mực mỗi thời kì một tinh vi hơn, cho đến năm 542 sau công nguyên mới có giấy bút tạm đầy đủ hơn nhưng chưa tinh vi lắm.

  7 Từ thời HAI BÀ TRƯNG - BÀ TRIỆU - LÝ NAM ĐẾ - MAI HẮC ĐẾ cho đến ĐINH - LÊ - LÝ - TRẦN - HẬU LÊ và đến thế kỷ 15 kéo dài gần 1500 năm. Các học giả của các triều đại đó, mỗi khi tìm hiểu về Tổ Tiên Cội Nguồn phải dựa vào những nơi thờ cúng, truyền thuyết qua lời kể qua thơ ca hò vè, đúc kết rút tỉa sao chép cho hợp lý, đem chép thành sách sử lưu chép cho hậu thế.

  8 Do sự truyền khẩu kéo dài 2622 năm ở thời các Vua Hùng, dẫn đến mất đầu mất đuôi, sai lệch quá nhiều.

  9 Có thể nói lịch sử Rồng Tiên đã hóa rắn, lịch sử Phụng đã hóa Gà, lại còn nhiều chỗ thêm bớt gây cho các học giả từ đời Hai Bà Trưng trở xuống khi tìm hiểu về Cội Nguồn liền gặp phải sự khó khăn, dù cho các học giả cố gắng hết mức cũng khó mà giải quyết cho hợp lý được.

  10 Nhưng không lẽ vì khó khăn như thế, các học giả đành bó tay nên các học giả cũng kết thành sử liệu dù cho đó là sự đúng sai: NHƯ LĨNH NAM CHÍCH QUÁI - VIỆT ĐIỆN U LINH - VIỆT SỬ LƯỢC - ĐẠI VIỆT SỬ TOÀN THƯ. Và còn các sử sách khác vân vân. và … Tuy sử liệu để lại nhiều như vậy, cũng không làm thỏa mãn được người đọc vì có nhiều chỗ mơ hồ nhiều sử ghi sai lệch khác nhau.

  11 Từ thời HAI BÀ TRƯNG cho đến thời Hậu Lê kéo dài gần 1500 năm ở các thời kỳ. BÀ TRIỆU - LÝ NAM ĐẾ - cho đến nhà ĐINH, nhà Lê thì việc lưu chép sử liệu còn rất sơ sài, cho đến thời kỳ NHÀ LÝ - NHÀ TRẦN - NHÀ LÊ thì sử liệu nói về Cội Nguồn mới phong phú hơn nhưng cũng không đem lại sự tháo gở những gút mắc trong lịch sử.

  ............

  VĂN HOÁ CỘI NGUỒN HAY LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG THỜI DỰNG NƯỚC VĂN LANG. NƯỚC VĂN LANG NGÀY XƯA CHÍNH LÀ TRUNG NGUYÊN TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY.

  LONG HOA PHÁP TẠNG - SAU THỜI HẬU ĐẾ
  Long Hoa Pháp Tạng - Sau Thời Hậu Đế là Bộ Kinh Tối Cao Đại Thừa Huyền Cơ nói rõ Huyền cơ Thiên Ý Hóa Công, Thiên Luật Vũ Trụ của Bộ máy Càn Khôn Vũ Trụ. Lợi ích khi truyền tụng, lắng nghe, thấu hiểu của bộ kinh không thể nghĩ bàn. Đây là bộ kinh nằm trong 7 bộ kinh Tối cao của Vũ Trụ giúp con người khai mở trí huệ, nhanh chóng trở Thành Phật, Thánh, Tiền, Thần, Chúa.

  ................

  Giữa tiểu kiếp thứ 5 thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp, cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm kéo dài một triệu năm. Có Nghĩa là 500 nghìn năm cuối kiếp tăng, 500 nghìn năm đầu kiếp giảm là thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp. Tổ Tiên, hiện thân Cha Trời, Địa Mẫu Sanh con đẻ cái, sanh ra Ông Bà tổ tổ tổ Nhân Loại con người. (Thời Tam Hoàn)

  Tiếp đến là thời Tiên Đế Ông Bà Tổ Tổ Tổ năm màu da anh em lên ngôi NGŨ ĐẾ, Bạch Đế, Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàn đế. (Thời Ngũ Đế)

  Tiếp đến nữa là thời HẬU ĐẾ. Tiếp đến nữa là sau thời HẬU ĐẾ.

  (xem Long Hoa Thiên Tạng thời Tam Hoàn, thời Tiên Đế) (xem Long Hoa Pháp Tạng thời Hậu Đế)

  (xem Long Hoa Pháp Tạng sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn)

  * * *

  Giữa tiểu kiếp Thứ 5 Thời Thượng Ngươn Thượng Kiếp, Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời, Mẹ Trời, BA NGÔI TỐI CAO vũ trụ CŨNG CHỈ LÀ MỘT. Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời, Mẹ Trời rồi hoàn nguyên trở về bản thể. Tổ Tiên. Thời Tam Hoàn.

  Cha Trời Mẹ Trời sanh ra Ông Bà Tiên Đế tổ tổ tổ đầu tiên nhân loại con người. Tiếp đến là thời Hậu Đế, tiếp đến nữa là sau thời Hậu Đế. Cho đến hết tiểu kiếp thứ 5.

  Giữa tiểu kiếp thứ 5, là tiểu kiếp hình thành lên Nguồn Cội, Ông Bà Tiên Tổ nhân loại con người, hình thành lên Đế Vương, Vua, Chúa. Cao hơn nữa là Phật - Thánh - Tiên - Thần - Chúa. Hình thành lên thế giới Thiên Đàng Cực Lạc. Cũng như thế giới MA và QUỶ, nhất là sau những kiếp nạn tam tai THỦY TAI - HỎA TAI - PHONG TAI. Hủy diệt nhân loại con người. Phần đông Linh Hồn nhân loại ở thời Thượng Kiếp, 7 phần đều sanh về trời. 2 phần ở lại trần gian sống nơi âm cảnh. 1 phần linh hồn lạc Nguồn lạc Cội sa đạo xuống các tầng Địa Phủ cũng như trở thành Linh Hồn Quỷ, Linh Hồn Ma. Lạc vào Ác Đạo căn cơ hành thiện rất ít, hành ác quá nhiều.

  ...........

  VĂN HOÁ CỘI NGUỒN HAY LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG THỜI DỰNG NƯỚC VĂN LANG. NƯỚC VĂN LANG NGÀY XƯA CHÍNH LÀ TRUNG NGUYÊN TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY.

  CHÍNH SỬ CON RỒNG CHÁU TIÊN VIỆT NAM
  Lịch sử tiên rồng là một lịch sử có thật. lịch sử tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đã trải qua nghìn năm Văn Hiến do các Vua Hùng tôn thờ truyền lại. Quốc Tổ Hùng Vương là Đấng Chí Tôn Thiên Đế lâm phàm, đã để lại cho con cháu Việt Nam. Hai di sản quí hiếm.

  1: Là di sản Non Sông Tổ Quốc.

  2: Là di sản Văn Hóa Cội Nguồn.

  Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Tinh Hoa vũ trụ, là tiền đồ ung đúc bao thế hệ tinh thần Dân Tộc, trở thành Dân Tộc Thần Thánh. Rừng vàng biển bạc Non Sông đất nước là tiền đồ ung đúc lên sự giàu sang ấm no hạnh phúc.

  Nền Quốc Đạo Tiên Rồng tốt đẹp như vậy, sao không phát triển truyền bá rộng rải cho thế hệ con cháu gìn giữ?

  Vì Nền Quốc Đạo Tiên Rồng là Nền Thiên Luật vũ trụ, Hiến Pháp Đại Đồng Tạo Hóa, Đạo Trời, Thiên Đạo. Chỉ dành riêng cho Vua thờ, không phải Đạo của dân thờ. Hơn nữa trình độ dân trí thời ấy quá lạc hậu, tập tục mê tín dị đoan quá lớn. Hơn nữa Nền Quốc Đạo Tiên Rồng lời lẽ thâm sâu khó hiểu nên không thể truyền rộng rãi xuống dân được. Chỉ vào ngày hội lớn mới được nghe. Nhưng đó chỉ là lời truyền dạy khuyến thiện mà thôi, còn Tinh Hoa của Nền Quốc Đạo thì dân khó mà được nghe.

  Nền Quốc Đạo Dân Tộc là Nền Hiến Pháp, Luật Pháp trị Quốc an dân, Nền Quốc Học Văn Minh thời đại. Nhất là lọt vào Tà Ma Ngoại Đạo thì nguy hiểm cho đất nước, họ lợi dụng chánh giáo mê hoặc dân chúng, y giáo một đường giảng một nẻo. Bóp méo Luật Thiên chuyện không nói có, chuyện có nói không. Nhất là kẻ thù có dã tâm xâm lược. Thì tai họa không biết đâu mà lường.

  Vì Thế Giữ Tổ Quốc Non Sông đã khó. Giữ gìn Nền Quốc Đạo lại càng khó hơn cho nên Văn Hóa Cội Nguồn được coi như là báu vật vô giá, được giữ gìn nghiêm ngặt. Hơn nữa Thiên Cơ chưa đến thời cơ chưa phù hợp. Thời xa xưa ấy Dân Tộc Văn Lang nói riêng, nhân loại thế giới nói chung. Khoa học thế giới vật chất trên đà đang hình thành tượng búp, chưa thành búp nói gì đến nở hoa khoa học Văn Minh vật chất. Nên chưa chế tạo ra giấy bút tinh vi. Chỉ dùng da Thú thay cho giấy. Còn dùng thanh tre thay cho giấy là sau này mới có. Không những nền Văn Minh vật chất chưa thành búp mà ngay cả chữ viết cũng còn thô sơ lạc hậu không kém. Khó mà diễn tả ý của Văn Kinh. Lấy việc khắc tượng, vẽ hình họa cảnh lên đất, lên đá, lên cây để truyền dạy cho thế hệ sau. Sự truyền dạy ấy không mấy đem lại kết quả. Quốc Tổ Vua Hùng cũng thấy rõ được điều này.

  Nên Quốc Tổ Hùng Vương di giáo rằng: Ta sẽ trở lại trần gian ở kỳ 3. Là thời kỳ trình độ dân trí lên cao. Khoa học vật chất đã nở hoa rực rỡ. Văn Hóa Cội Nguồn ra đời không có điều kiện để lại Kinh Luân. Mọi chuyện truyền giáo chỉ truyền khẩu cho nhau, thông qua khẩu tự ngôn từ Từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cứ thế kéo dài mấy nghìn năm thì chuyện gì xảy ra. Đó là tam sao thất bổn. Làm sai lệch chính văn là đều không tránh khỏi vì thế Nền Tinh Hoa Quốc Đạo cũng dần dần biến mất, thay vào đó là những chuyện sai lệch.

  Có thể nói buổi ban đầu truyền giáo, Quốc Tổ Vua Hùng thuyết kể về Con Rồng Cháu Tiên thật. Về sau qua nhiều thế hệ truyền giáo thuyết kể Con Rồng Cháu Tiên, qua những lý luận mơ hồ, kể lần ra loài Rắn nước không còn chút uy lực nào cả. Rồi bị ngoại xâm biến thành con giun dưới chân của chúng, Dân Tộc Tiên Rồng trở thành dân tộc nô lệ. Thế hệ con cháu Vua Hùng càng về sau càng đánh mất Tinh Hoa Văn Hóa Cội Nguồn. Từ một lịch sử anh linh cao đẹp, rồi trở thành một tập quán truyền thuyết chân lý mơ hồ. Từ đây con cháu Tiên Rồng sa vào cảnh tối tăm. Nô lệ ngoại bang, nô lệ Thần Quyền, nô lệ Kiến Thức. Nhất là những thức vô cùng độc hại dẩn đến cảnh nồi da nấu thịt, anh em tàn sát lẫn nhau. Đạo Đức xã hội xuống cấp trầm trọng, dẩn đến chiến tranh triền miên khó mà kết thúc. Đói nghèo lạc hậu đeo bám cuộc đời. Thương thay. Thương thay.

  ...........

  VĂN HOÁ CỘI NGUỒN HAY LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG THỜI DỰNG NƯỚC VĂN LANG. NƯỚC VĂN LANG NGÀY XƯA CHÍNH LÀ TRUNG NGUYÊN TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY.

  Nhân Luân Hiếu Nghĩa Đạo Làm Người
  Thời kỳ chánh pháp mở khai ra

  Tất cả thế nhân vốn một nhà

  Chung hiệp triển khai nền Cội Gốc

  Bền lòng son sắc đến Trời Cha

  Gốc đạo đức nghìn xưa giờ trở lại

  Ở mai sau con cháu giữ vuông tròn

  * * *

  Nay gặp lúc Long Hoa hội tụ

  Thời mau mau trở lại Cội Nguồn

  Mau mau trở lại thiên đàng

  Thoát vòng sanh tử thoát đời trầm luân

  Chọn con đường tươi sáng đi lên

  Chuyển tâm linh theo gót phật tiên

  Vườn đạo đức siêu nhiên tỏa sáng

  Tâm trí huệ thênh thang tỏ rạng

  Chung bàn tay mở rộng Cội Nguồn

  Giúp thế nhân trở lại thiên đàng

  Thoát nạn tai ngập tràn binh lửa

  Đời với Đạo đồng cùng sanh nở

  Đầy niềm tin rực rỡ âu ca

  Tùy nhân duyên sau trước, trước sau

  Đồng chứng quả chân tâm cực lạc

  Vào con thuyền không phân sắc tộc

  Thể Đồng Bào chung cội Ông Cha

  * * *

  NHÂN ĐẠO là cái đạo tối cao, không thể luận bàn cho hết được, dù cho cả trăm năm cũng luận bàn không hết, huống chi là một ngày hai ngày. Con người là tiểu thiên vũ trụ, là tổng hợp tinh hoa của TẠO HÓA. Muốn đạt đến cái gốc cũa vũ trụ, mà bỏ mất cái gốc của con người, cái đạo của con người là đều không thể thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

  PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA cũng từ con người mà ra, con người giác ngộ hướng thiện mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Con người hiểu rõ Cội Nguồn của mình, hiểu rõ chân tâm chân tánh của mình làm chủ lương Tâm, sống theo lương Tâm. Sống vì nhân loại anh em, tận độ nhân loại anh em thời gọi là PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, THẦN TỔ, CHÚA TỔ. Con người hiểu rõ đạo luật chân tâm chân tánh, làm chủ đạo luật lương tâm thì gọi là Chánh Đẳng Chánh Giác. Con người hiểu rõ nguồn cội của chính mình, không rời xa nguồn cội thì gọi đó là viên mãn, bảo vệ thiên luật vũ trụ, thiên ý CHA TRỜI, cũng chính là duy trì Đạo Luật lương tâm của mỗi con người. Có lòng thương người cứu vớt nhân loại anh em trở về với cội với nguồn thì gọi là những bậc GIÁO CHỦ.

  Như vậy các Tôn Giáo, Đạo Giáo cũng từ NHƠN ĐẠO, đạo con người, đạo làm người mà ra. Chỉ tại con người chạy theo danh từ, phân biệt danh từ, lệ thuộc danh từ, mà cho đạo nầy hơn đạo kia, tôn giáo nầy hơn tôn giáo nọ. Thật ra PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA cũng từ nhơn đạo con người mà ra. Nhơn Đạo ví như tòa nhà có nền móng, không có nền móng thì tòa nhà sụp đổ. Nền móng vững chắc của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chính là Nhơn Đạo, Đạo Con Người và Đạo Làm Người.

  ______________

  Người dân Việt đã đến hồi "nhận Tổ quy Tông", hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, văn hóa cội nguồn, truyền thống dân tộc.

  "Gốc đạo-đức nghìn năm tiên tổ lập,

  Đạo nghĩa-nhân vạn thuở tử tôn gìn."

  [QUỐC BẢO CHÂN KINH - NHÂN LUÂN HIẾU NGHĨA]

  VĂN HỌC NGHỊ LUẬN
  Văn học cá chép hóa rồng.

  Gốc Đạo Đức Ngàn Năm Tiên Tổ Lập

  Đạo Nghĩa Nhân Vạn Thuở Tử Tôn Gìn

  LONG HOA LƯỢC TRUYỆN
  Long Hoa Lược Truyện kinh thư

  Tiên Thiên diệu pháp hà như lạc đồ

  Huyền thâm cao diệu hư vô

  Ứng linh trải khắp hà đồ nước non

  Trời cao dìu dắt cháu con

  Rồng Tiên mở hội vinh quang Cội Nguồn

  Thành tâm nhớ tưởng thường ngày

  Thiên cơ ứng hóa mọi đường rõ thông

  Đạo Trời là Đạo Cha Ông

  Đường mây tỏ rạng con Rồng cháu Tiên

  Hà sa ức kiếp vô biên

  Lúc nào cũng có con thuyền đón đưa

  Nghe lời Trời dạy sớm trưa

  Bệnh chi cũng khỏi của thừa dư ăn

  Truyền kinh thuyết giáo Trời khen

  Muốn chi được nấy lộc hằng ức muôn

  Phước vào thời nghịch cũng suôn

  Thăng hoa tới đích mọi đường công danh

  Trời ban, khô héo cũng xanh

  Cuộc đời tỏa sáng đẹp lành biết bao

  Hiếu, trung thời được danh thơm

  Vì Nguồn vì Cội vinh quang cuộc đời

  Cháu con luôn mãi sáng ngời

  Thông minh trí tuệ sang giàu bình yên

  Về Nguồn thời phải kính tin

  Những lời Trời dạy nhớ ghi trong lòng

  Lời kinh lược truyện ngọc vàng

  Kính tin thoát khỏi địa đàng âm ti

  Nghiền ngẫm cho hiểu rõ thông

  Mãn thân hồn đặng ung dung về trời

  Long Hoa Lược Truyện sáng ngời

  Thành tâm tu học sớm thành Phật, Tiên

  Lập công trong hội kỳ ba

  Vua Hùng Quốc Tổ sắc phong bảng vàng

  Thắp lên ngọn đuốc Đạo, Đời

  Ra công ra sức bảng vàng ghi tên

  Công danh sự nghiệp vẻ vang

  Cũng nhờ truyền giáo lập công hội nầy

  Long Hoa Lược Truyện diệu kỳ

  Truyền cho hậu thế đạt thành ước mơ


  [QUỐC BẢO CHÂN KINH - LONG HOA LƯỢC TRUYỆN]

  Anh Linh Quốc Tổ Hùng Vương truyền lại


  Bác nào thích văn bản thì vô đây: caoducthangqn.blogspot.com

  Audio books thì lên youtube một vài kênh đã có giọng đọc. như kênh VĂN HÓA CỘI NGUỒN, HOẰNG HÓA XÃ, kinh sử cội nguồn....

   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 7/5/23
 2. Ở đâu ra Phật giáo nói về nguồn gốc Việt Nam thế. Việt Nam còn có trước thời Đức Phật.
   
  machine thích bài này.
 3. Không có chức năng report nhỉ, mấy thể loại này làm hại cho xã hội, mọi người mà tin vào thì thật nguy hại.
   
 4. thanhviet170906

  thanhviet170906 Mầm non

  có chức năng "báo cáo" đó bạn
   
 5. Anan Két

  Anan Két Moderator Thành viên BQT

  Chào các bạn,
  BQT chỉ xóa các bài viết có nội dung vi phạm hoặc không lành mạnh, đi ngược với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; ngoài ra các bài viết của thành viên sẽ được giữ lại. Có những cuốn sách có thể không phù hợp với người này nhưng lại cần cho người khác để tham khảo, đối chiếu chẳng hạn.
  Việc xóa/ẩn một topic là điều dễ dàng, nhưng nếu tùy tiện sẽ gây ra tiền lệ xấu; bởi rất ít người có kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực để quyết định loại bỏ một cuốn sách.
  BQT khuyến khích thành viên thảo luận, bạn đọc sẽ căn cứ vào các ý kiến đó cùng các nguồn tham khảo khác để quyết định có đọc cuốn sách đó hay không.
  Chúc các bạn tìm thấy nhiều niềm vui trên diễn đàn.
  Trân trọng.
   
 6. machine

  machine Lớp 9

  Tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tôi đề xuất diễn đàn tve-4u chỉ nên chấp nhận những sách về tôn giáo được xuất bản chính thức bởi các nhà xuất bản (tại Việt Nam hoặc nước ngoài) hoặc các bản dịch sách tôn giáo có bản gốc được xuất bản chính thức bởi các nhà xuất bản nước ngoài. Các bạn post sách về tôn giáo nên ghi rõ trong phần giới thiệu sách được xuất bản bởi nhà xuất bản nào, năm xuất bản...
  Những sách về tôn giáo chưa được nhà xuất bản nào nhận phát hành thì không nên post lên tve-4u.
  Đề xuất thêm, diễn đàn tve-4u cũng chỉ nên chấp nhận audio book (về tôn giáo hoặc phi tôn giáo) có nội dung từ các sách đã được xuất bản chính thức bởi các nhà xuất bản.

  Quay trở lại với trường hợp cuốn sách này:
  Bạn @Phan Thanh Phung Thien có thể chỉ rõ ra đoạn này nằm ở tập mấy, phút thứ mấy được không? (cho cụ thể)
  Ngoài ra bạn còn phát hiện thêm nội dung sai lệch nào nữa không?

  Bạn @vanlinh2802 là người post audio book lên diễn đàn, chắc bạn cũng tìm hiểu nhiều về nội dung bộ sách này rồi. Vậy bạn có thể cung cấp thêm một số thông tin về bộ sách này được không? Để mọi người cùng nắm rõ:
  - tác giả của bộ sách này?
  - nhà xuất bản phát hành bộ sách này?
  - năm xuất bản?

  Nếu trong vòng 1/2/3 tuần mà bạn @vanlinh2802 không cung cấp được thêm thông tin hoặc bộ sách này chưa được phát hành chính thức bởi bất kỳ nhà xuất bản nào thì đề nghị ban quản trị cân nhắc xóa đi cũng được.
  Trân trọng.
   
 7. Bọ Cạp

  Bọ Cạp Moderator Thành viên BQT

  Việt Nam tự do tôn giáo, miễn không chống chế độ. Kinh thánh thì nhà thờ họ xuất bản, kinh Phật hội Phật giáo họ xuất bản. Trên này toàn người đọc sách không đến nỗi ngu muội thiên hạ nói gì là tin ngay tắp lự đâu nhỉ. :v
   
  tran ngoc anh and hoangtuananh69 like this.
 8. GiacVien

  GiacVien Lớp 1

  Ủng hộ tiêu chí này.
  Dù bây giờ có thể các nhà xuất bản cũng không kiểm duyệt bản thảo kỹ trước khi 'bán' giấy phép với những trường hợp tự xuất bản. Nhưng ít nhất đây cũng là 1 trong những bộ lọc ban đầu để lọc bớt các nguỵ thư.
   
  tran ngoc anh and machine like this.
 9. GiacVien

  GiacVien Lớp 1

  Trường hợp này mình nghĩ có thể còn có góc nhìn này:

  Bài này góp 1 phần cho việc SEO (tối ưu hoá công cụ tìm kiếm - giúp nội dung dễ được đẩy lên top trang tìm kiếm Google khi người dùng gõ các từ khoá liên quan, vd tìm hiểu về Văn Lang, Vua Hùng) các nội dung mà chủ topic share.

  Nên đối tượng đọc có thể không phải là thành viên diễn đàn (nhìn vào ô thống kê thành viên trực tuyến thì tve có khách vãng lai khá nhiều. Như lúc này là hơn 50 khách). Thậm chí thành viên diễn đàn cũng có thể có thành viên mới bắt đầu làm quen với sách vở, hoặc là ai thì cũng có điểm mù trong vốn kiến thức của mình để có thể có nhận định đúng về topic này.
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/4/23
 10. machine

  machine Lớp 9

  Mình không rõ bạn đã bao giờ nhìn kỹ vào một cuốn sách nào đó của nhà thờ hoặc của bên Phật giáo hay chưa.
  Theo như mình hiểu thì bên nhà thờ hay bên Phật giáo muốn in sách cho dù không bán ra bên ngoài cũng đều phải thông qua nhà xuất bản đó bạn, nghĩa là họ phải xin phép nhà nước đó.
  Mình gặp cuốn "Lịch sử truyền giáo - Tập 2", bên nhà thờ không bán ra bên ngoài nhưng phát hành qua 1 nhà xuất bản, có số xuất bản và nộp lưu chiểu cho nhà nước đó.
  Trích: "Theo quy định của Luật Xuất bản năm 2012, để in xuất bản phẩm thì cá nhân, tổ chức phải thực hiện thông qua Nhà Xuất bản và Nhà Xuất bản phải đăng ký xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông."
  "Các hành vi xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản đều bị nghiêm cấm."
  Link tham khảo: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 11. amylee

  amylee Moderator Thành viên BQT

  Nếu như những video trên không phải lấy ra đọc từ sách được xuất bản thì mình đề xuất chuyển qua box "Phòng sinh hoạt".
   
  Anan Két and nhan van like this.
 12. m.nas_hl90

  m.nas_hl90 Mầm non

  các bạn đọc sách nhiều mà không biết mở cái đầu ra à. Mình đã đọc hết bộ kinh mà chủ bài viết này đưa ra ở đây. Không hề có gì là truyền tư tưởng tôn giáo gì hết. Nó là một kinh văn viết về thuở khai thiên lập địa, thuở con người sinh ra và hơn hết viết về nguồn gốc lịch sử dân tộc Việt Nam, cũng như văn hóa ứng xử giữa người với người.
  Tất nhiên kinh văn này viết về thuở thời gian lâu xa về trước, không ai dám kiểm định tính đúng sai mà đòi nhà xuất bản. Đọc để mở rộng trí não, để biết nhiều hơn chứ không phải lo rằng nó thế này thế kia để mà bị nhiễm. Đó không phải là tri thức, đó là sự bảo thủ.
   
 13. Nga Hoang

  Nga Hoang Lớp 10

  @Bọ Cạp
  Khá là trịch thượng.
   
  nhanjkl and Bọ Cạp like this.
 14. machine

  machine Lớp 9

  May quá có bằng chứng sống đây rùi :D
  Rõ ràng là đã đọc hết bộ sách này bao gồm cả nội dung về văn hóa ứng xử.
  Mà lại mở đầu tranh luận bằng cách công kích cá nhân, dìm người khác xuống. Ký tự đầu câu thì không viết hoa.

  Chứng tỏ là có đọc xong bộ sách này thì cư xử vẫn kém văn minh, lại còn sai chính tả nữa.
  Vậy thì ban quản trị còn chờ gì nữa mà không xóa bộ sách này đi cute_smiley23 (không tìm thấy biểu tượng chim cánh cụt, buồn quá đáng :().

  Đại Việt sử ký toàn thư và Việt Nam sử lược cũng có nhiều trang "viết về thuở thời gian lâu xa về trước, không ai dám kiểm định tính đúng sai" mà vẫn được xuất bản mới lạ chứ :p
   
  nhanjkl thích bài này.
 15. Bọ Cạp

  Bọ Cạp Moderator Thành viên BQT

  Nên edit lại bình luận, bạn có thể thoải mái tranh luận bảo vệ quan điểm của mình chứ không được mạt sát thành viên khác, nếu còn vi phạm nội quy sẽ bị ban nick.
   
  thanhviet170906 thích bài này.
 16. vinaguy

  vinaguy Lớp 9

  Kinh thư gì ở đây. "Nghe" chứ "Đọc" cái gì. Có cái quyển thì ấp lên đây, em cố em đọc, chứ em không ưa nghe nhé.
  "Nghe" một thứ mơ mơ hồ hồ, u u minh minh mà đòi:
  Vậy thì mở rộng được chỗ nào? Bác có thích mở rộng trí não không để em đưa cho mấy bài toán mà mở phát, thử mở được tới đâu?
  Thế mà vào đầu thì quất một câu xanh lè (chứ không phải xanh rờn) nữa.
  Em lạy bác cả nón!!!
   
  nhanjkl thích bài này.
 17. Nguyên Phong, bạn biết tác giả này không? Bác này cũng hay viết mấy sách tào lao, phỏng dịch lại nhiều người tin lắm
   
 18. Bọ Cạp

  Bọ Cạp Moderator Thành viên BQT

  Ai tin kệ họ, ngoài xã hội chẳng ai phải có trách nhiệm với ai ngoài người thân. Trừ tài liệu chống chế độ với vi phạm thuần phong mỹ tục thì sẽ xóa. Còn thì diễn đàn là nơi lưu trữ các thể loại, tuy hợp với người này nhưng có thể không hợp với người kia. Mà sách của ông Nguyên Phong có "nhảm nhí, tào lao" vẫn được cấp phép xuất bản đấy thôi.
   
  Nga Hoang and Anan Két like this.
 19. Ai cũng lo thân mình nên xã hội mới loạn.
   
  Bọ Cạp thích bài này.
 20. "Bộ kinh đã nêu lên sự thật lịch sử bị thất truyền sai lạc trong truyền thuyết con rồng cháu tiên, lịch sử vũ trụ và nhà nước Văn Lang. Chúng ta cần lan truyền sự thật lịch sử." - sai ngay từ câu này. Tác phẩm nên để thể loại giả tưởng
   

Chia sẻ trang này