G Yeralash (Ералаш)

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm Ngoại ngữ khác' bắt đầu bởi Uillean, 10/12/21.

 1. Uillean

  Uillean Banned

  Tính mình ưa bông lơn. Mục này mến tặng các bạn đang chịu áp lực công việc và cả sự nuôi dạy con cái mỗi ngày. Mà đặc biệt, cho những bạn đang chịu ảnh hưởng nặng vì cv và ok (thứ lỗi cho, mình không dám nói thẳng về đại dịch bây giờ).

  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/12/21
  Numeron and amylee like this.
 2. Uillean

  Uillean Banned

  DÂN NGA THÂN MẾN


  Nhân dân Nga thân mến !
  Дорогие россияне !

  Trên cương vị tổng thống Nga, tôi rất quan ngại trước thực trạng học đường và giáo dục.
  Меня, как президента России, очень волнуют проблемы школьного, образования.

  Trẻ em là tương lai chúng ta ! Mà chúng ta đang sống và làm việc ở thế kỉ XXI.
  Дети - наше будущее ! Им жить и работать в двадцать первом веке.

  Nên tôi vừa kí một nghị định cải cách học đường.
  Только что я подписал указ о школьной реформе.

  Từ nay học đường là hoàn toàn tự nguyện :
  Отныне посещение школы станет добровольным :

  Muốn đi học hay thích ở nhà thì tùy.
  Xочешь иди школу, хочешь сиди дома.

  Điểm số được miễn. Bài tập về nhà bị hủy.
  Отменяются отметки. Отменяется домашнее задание.

  Những tàn dư xấu xa của học đường cũ coi như xóa.
  Будет покончено с позорным пережитком старой школы.

  Từ giờ cấm tiệt gọi học sinh lên bảng.
  Вызывать ученика к доске, теперь это запрещается.

  Trong các môn cưỡng bách chỉ giữ hát nhạc và thể dục. Đồng thời bỏ hết ngữ văn, toán và vật lí.
  Из обязательных предметов остаются только пение и физкультура. Вместо русского языка, математики и физики.

  Trẻ em được coi phim hoạt họa, phim hành động và nghe truyện cười.
  Детям будут показывать мультфильмы, боевики и рассказывать анекдоты.

  Giáo viên nào muốn làm việc tại trường phải được học sinh bỏ phiếu tín nhiệm.
  Работать в школе будут только те учителя, за которых проголосуют ученики.

  Chính phủ phải có kế hoạch cung cấp kem và kẹo cao su miễn phí cho học sinh.
  Государство должно обеспечивать школьников бесплатным мороженым и жевательной резинкой.

  Trong tương lai, chúng tôi hứa cấp học bổng cho mọi học viên. Tất nhiên nhỏ giọt, nhưng đều mỗi tháng và bằng tiền mặt.
  В будущем мы планируем выплачивать всем учащимся стипендию. Пусть небольшую, но каждый месяц и в твердой валюте.


  ❀​

  Bớt mơ hão và học bài đi, anh ngốc !
  Хватит мечтать ! Учи уроки, оболтус !
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/12/21
  amylee thích bài này.
 3. Uillean

  Uillean Banned

  THIÊN SỨ HỘ MẠNG


  Thiên sứ : Này Pechyonkin ! Chớ bước chân ra ngoài ! Xin khoan đi !
  Ангел : Стой Печёнкин ! Не выходи из подъезда ! Не выходи !

  Pechyonkin : Ai vậy chứ ?
  Печёнкин : А кто это ?

  Thiên sứ : Tôi là thiên sứ hộ mạng vô hình của cậu đấy.
  Ангел : Я - твой невидимый ангел-хранитель.

  Thiên sứ : Pechyonkin, bỏ điếu xuống mau ! Phải rồi, Pechyonkin.
  Ангел : Печёнкин, брось сигарету. Брось ! Правильно, Печёнкин.

  Giám thị : Pechyonkin ! Lại hút ?
  Руководитель : Печёнкин ! Куришь ?

  Pechyonkin : Vậy em mời thầy kiểm tra !
  Печёнкин : Что вы, Михаил Суремович.

  Giám thị : Hà đi !
  Руководитель : Дыхни !

  Giáo viên : Ba con Hai rồi, Pechyonkin. Bây giờ mời anh cho biết : Phản ứng tỏa nhiệt diễn biến như thế nào ?
  Учитель : У тебя 3 двойки, Печёнкин. Покажи нам, пожалуйста : Как происходит реакция с выделением тепла ?

  Pechyonkin : Thiên sứ ơi ! Giúp với !
  Печёнкин : Ангел-хранитель ! Выручай !

  Thiên sứ : Nghe đây, Pechyonkin : Trước hết lấy chai màu lục. Đổ vào. Rồi tiếp chai màu đỏ. Cuối cùng, trút nốt ống đựng bột trắng.
  Ангел : Значит так, Печёнкин : Бери зеленую колбочку. И наливай. Потом, красную. Теперь, сыпь этот беленький порошочек.


  ❀​

  Thiên sứ : Pechyonkin, tôi xin lỗi nhé ! Mỗi môn Hóa, tôi bị hai con Hai rồi.
  Ангел : Печёнкин, ты это, извини ! У меня по химии, у самого, пара была.

  Pechyonkin : Thiên sứ cũng phải học. Kẻo dốt đấy !
  Печёнкин : Химию учить надо. Придурок !
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/12/21
  amylee thích bài này.
 4. Uillean

  Uillean Banned

  LIÊN HOAN


  Chàng : Nom Victor vẻ đượm buồn quá. Sao thế nhỉ ?
  Парень : Мне кажется, Виктор печален. Что с ним ?
  Guy : I think Victor is sad. What happened to him ?


  Nàng : Đang âu sầu. Trúng mũi tên thần Tình mà.
  Леди : Он так страдает. Стрела амура его сразила.
  Lady : He is so suffering. Cupid's arrow stroke him.


  Chàng : À, thế giống tôi rồi. Nhưng đối tượng là ai mới được chứ ?
  Парень : Ах, мне это так знакомо. Кто же предмет его любви ?
  Guy : Ah, it is so familiar to me. So who is the subject of his love ?


  Nàng : Marie - đinh hương nữ.
  Леди : Мари, которая в лиловом.
  Lady : Marie, the violet one.


  Nàng : Ối chao, xin phép rời chàng một lát. Em quay lại ngay...
  Леди : Должна вас покинуть на мгновение. Оно покажет...
  Lady : Alas, I must leave you for a moment. Be right back...


  ❤​

  Nàng : Ông bà ơi ! Lại diễn cái trò cổ hủ ấy nữa.
  Леди : бабуль, Дедуль ! Опять вы свое старье завели.
  Lady : Granny, Grandpa ! Again you play your old junk.


  Nàng : Cháu đến xấu hổ với bạn thôi. Ông bà làm ơn yên đi !
  Леди : Перед друзьями стыдно мне. По тише, s'il vous plaît !
  Lady : In front of friends ashamed I am. Turn it down, please !


  Ông : Cháu đừng phá, đang phê ! Thanh xuân chúng ta thế. Mà đây bạn gái mới quen. Rock đấy !
  Дед : Не ломай кайф, внучечка ! Это наша молодость внатуре. Мы с моей герлой тащимся. Это Рок !
  Grandpa : Don't spoil the keif, my grandgirl ! It's our youth, hah, in nature. My chick and I are trudging. It's Rock !


  Bà : Cool-Hit, giai ạ. Còn cháu không hiểu cái gì hết !
  Бабака : Хит-Крутой, чувак. А ты не въезжаешь !
  Grandma : Cool-Hit, my johnny boy. And you don't get it !


  Nàng : Đến thế kỉ nào rồi ông bà vẫn chơi Heavy-Metal, lạc hậu quá đỗi.
  Леди : Как безнадёжно устарел ваш Хеви-Метел в наш двадцать первый век.
  Lady : How hopelessly old did your Heavy-Metal get in our twenty-first century.
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/12/21
  amylee thích bài này.
 5. Uillean

  Uillean Banned

  TA XÂY TƯỢNG ĐÀI CHO MÌNH


  Pushkin : Chao ôi tuyết, chao ôi ánh dương ! Tuyết và ánh dương - ngày tuyệt đẹp !
  Пушкин : Какой мороз , какое солнце ! Мороз и солнце - день чудесный !

  Pushkin : Còn say giấc ư, bạn thân mến ! Khá dậy đi thôi, hỡi mĩ nhân !
  Пушкин : Еще ты дремлешь, друг прелестный ! Пора, красавица, проснись !

  Pushkin : Bài này - ta cho vào lớp Sáu.
  Пушкин : Это у меня, для 6 класса будет.

  Pushkin : Phải tưởng nhớ Pushkin Aleksandr Sergeyevich chứ !
  Пушкин : Попомнят они, Пушкина Александра Сергеевича ! Ух !

  Rodionovna : Thật con chả biết thương lũ trẻ chút nào. Ở trường mỗi học thuộc đã vỡ đầu rồi.
  Родионовна : Не жалеешь ты детишек, совсем. Замучаются учить наизусть в школе.

  Pushkin : Ta nhớ mãi khoảnh khắc huyền diệu...
  Пушкин : Я помню чудное мгновенье...

  Pushkin : Mà chưa, thêm Onegin nữa. Bài này cho lớp Chín.
  Пушкин : Погоди-ка ! Я еще, Онегина допишу ! Это для 9-го будет.

  Pushkin : Phải nhớ thiên tài Nga này chứ, lũ lười !
  Пушкин : Попомнят, бездельники, русского гения !

  Rodionovna : Đấy, con cứ phí giấy thế. Như Nikolay Vasilyevich khéo lại hay !
  Родионовна : Вот, сколько бумаги, извел. Вот, Николай Васильевич - разумный человек !

  Pushkin : Nhưng Nikolay Vasilyevich nào nhỉ ?
  Пушкин : Это какой, Николай Васильевич ?

  Rodionovna : Còn ai nữa : Gogol. Soạn đến tập hai Linh Hồn Chết thì đốt. Thế là bọn trẻ đỡ phải học !

  Родионовна : Знамо какой : Гоголь. Написал второй том «Мертвых душ», да и сжег. Все детям, облегчение вышло !
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/12/21
  amylee thích bài này.
 6. Uillean

  Uillean Banned

  KHÔNG PHẢI CHỖ VẼ BẬY


  MASHA + SASHA = CON
  SPARTAK/ZENIT = VÔ ĐỊCH
  KOLYA NGỐC !
  VOVA DÊ
  FEDYA BÒ
  DÊ CẢ LŨ !
  TA ĐÃ ĐẾN ĐÂY !
  ☺★​

  ◇ Chỗ cho mày nghịch đấy hả, ranh con ? Tao gọi cảnh sát bây giờ !
  ◇ Ты чё это тут безобразничаешь, хулиган ? Щас милицию вызову !

  ◇ Đã bẩn đến thế rồi, còn cố bôi nhoét thêm nữa.
  ◇ Мало того, что тут красками мажут, так он пришёл шваброй орудовать !

  ◆ Gượm đã, bà ! Không thấy cháu lau đây ư ?
  ◆ Спокойно, тётя ! Не видите, я стену мою ?

  ◇ Phải rồi ! Cháu làm thêm ư ? Chắc thiếu tiền tiêu chứ gì ?
  ◇ Понимаю... Подрабатываешь ? Денег-то не хватает на карманные расходы.

  ◆ Dạ, tiền nào chứ bà ? Tại cháu không ưa thói xấu thôi.
  ◆ Да какие деньги, бабуля ? Просто надоело всё это безобразие.

  ◇ Ôi cục vàng của tôi, giỏi quá ! Được rồi, không phiền cháu nữa. Hễ cháu cần gì, cứ đến bà, đừng ngại !
  ◇ Ой, ты мой золотой ! Ну молодец ! Ну ладно, не буду тебе мешать. А если что-то нужно будет, ко мне всегда заходи, не стесняйся.

  ◆ Cháu xin tách trà thôi, lát xong cháu uống.
  ◆ Ага. Готовь чаёк, бабуля. Закончу - зайду.


  ❀​

  ◇ Ra rồi đây, cháu bà chắc thấm mệt rồi.
  ◇ Подкрепись, дружок. Устал небось.

  IVANOVA NGỐC

  ◆ Vậy đấy, giờ lại có hình mới.
  ◆ Ну вот, теперь другое дело.
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/12/21
  amylee thích bài này.
 7. Uillean

  Uillean Banned

  KEM


  ◇ Seryozhenka, dậy đi thôi ! Ta mang cho cháu một điều ước, thế cháu thích gì nhất nào ?
  ◇ Серёженька, просыпайся ! Я принесла тебе то, что ты любишь, больше всего на свете.

  ◆ Kem !
  ◆ Мороженное !

  ◇ Thế à, nhưng là kem gì ?
  ◇ А какое ? А какое ты хочешь ?

  ◆ Dâu !
  ◆ Клубничное !

  ◇ Có ngay !
  ◇ Пожалуйста !


  ❀​

  ◆ Tại mày không đó ! Phá mất giấc mơ của tao rồi. Chừa nhé ! Thôi, lại đi ngủ nào !
  ◆ Эх ты, Матвей ! Такой сон испортил ! Не стыдно ? Ну ладно, ложись ! Давай спать !


  ❀​

  ◆ Nào, thế kem dâu của cháu đâu ?
  ◆ Ну, где же, мое клубничное мороженное ?

  ◇ Kem dâu nào ? Lopukhov, anh làm sao thế ? Tôi là giáo viên văn của anh đây, Angelina Petrovna. Bây giờ hãy lặp lại theo tôi quy tắc đánh vần sau thanh xuýt.
  ◇ Какое клубничное мороженное ? Лопухов, ты что ! Я, твоя учительница русского языка, Ангелина Петровна. Сейчас, ты мне повторишь правило правописания гласных после шипящих.
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/12/21
  amylee thích bài này.
 8. Uillean

  Uillean Banned

  GOGOL-MOGOL*


  ◇ Triệu hồi Gogol ! Hỡi Gogol, hãy hiển linh !
  ◇ Вызываю дух Гоголя ! Дух Гоголя, появись !

  ◆ Nhỡ ông không hiện thì sao ?
  ◆ А вдруг, он не придет ?

  ◇ Suỵt, chớ thắc mắc ! Gogol, hãy hiển linh !
  ◇ Тихо, не мешай ! Гоголь, появись !

  ◇ Các cậu thấy chưa, hình như ông về. Gogol, hiển linh !
  ◇ Вы слышали ? Он, наверное, уже здесь. Гоголь, появись !


  ❀​

  Gogol : Này, ta ốm lắm rồi. Mới hôm nọ bọn 7B gọi, hôm nay lại 7A.
  Гоголь : Здрасте ! Как вы мне надоели ! Позавчера, из 7Б, вызывали. Вчера - из 7А.

  Gogol : Với các cháu, bao nhiêu mới đủ ? Lại bài luận chứ gì ?
  Гоголь : Сегодня - вы ! Ну сколько можно ? Сочинения задали написать ?

  ◆ Dạ vâng, về "linh hồn chết".
  ◆ Задали ! По мёртвым душам.

  ◇ Hình tượng Chichikov ạ.
  ◇ Образ Чичикова.

  Gogol : Xong để ta yên nghỉ nhé !
  Гоголь : Если напишу, отстанете ?

  ◈ Bọn cháu hứa !
  ◈ Отстанем !

  Gogol : Dnepr êm trôi dưới trời trong trẻo* ! Thôi được, ta vào việc.
  Гоголь : Эх ! Чуден Днепр при тихой погоде ! Ладно, давайте.

  ◆ Ông nhớ soát kĩ, kẻo sai đấy.
  ◆ Только смотрите, без ошибок !

  Gogol : Đừng bán rẻ linh hồn, đừng tham lam !*
  Гоголь : Не стойте над душой ! Не люблю !

  [*] Trùng tên một loại cà phê pha trứng với nước cam.
  [*] Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.
  [*] Thơ Nikolay Bushenev, 1987.


  ❀​

  ◇ Cô Alla Ivanovna !
  ◇ Алла Ивановна ?

  Ivanovna : Tôi dạy học ban ngày thôi. Sau 12 khuya còn tuần đêm.*
  Ивановна : Это я в школе - Алла Ивановна. А после 12 - я ночной дозор.

  Ivanovna : Nikolay Vasilyevich thân mến ! Tôi cảnh cáo ông.
  Ивановна : Николай Васильевич, голубчик ! Я за Вами.

  Gogol : Thế đấy, đúng thì điểm gớm.*
  Гоголь : Ну вот, на самом интересном месте.

  Ivanovna : Tôi đợi các em vào tiết sáng mai, nộp bài hoàn chỉnh.
  Ивановна : А вас, я жду завтра, к первому уроку с готовыми сочинениями.

  [*] Tiểu thuyết Sergey Lukyanenko.
  [*] Danh ngôn vẹt Kesha : "Đương nước sôi lửa bỏng thế mà...".
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/12/21
  amylee and tiendungtmv like this.
 9. Uillean

  Uillean Banned

  VIDEO XUẤT SẮC


  ◆ Tớ bảo này !
  ◆ Слушай, есть идея !

  ◇ Sao ?
  ◇ Какая ?

  ◆ Đợi lúc nào cô Sử mắng tớ, cậu nhớ quay video đấy !
  ◆ Как только историчка начнёт на меня орать, сразу всё записываешь на видео !

  ◇ Nhưng mà mắng vì việc gì ?
  ◇ А чё это она орать начнёт ?

  ◆ Tớ dám chắc cô ấy phải phát cáu.
  ◆ Да гарантирую, она же бешеная.

  ◇ Nhưng cậu đòi quay video mà làm gì ?
  ◇ А зачем это всё на видео снимать ?

  ◆ Thì mình đăng lên YouTube, dễ cũng trăm ngàn lượt coi ấy chứ.
  ◆ Мы всё это потом в Ютуб выложим. Сто тысяч просмотров будет.

  ◇ Thật à ?
  ◇ Точно ?

  ◆ Chả thật ?
  ◆ Да точно !


  ❀​

  Giáo viên : Mấy giờ còn chưa vào lớp ? Ngồi đi !
  Учитель : Синицына, почему не в классе ? Садитесь !

  ◆ Vì lượt coi trăm ngàn !
  ◆ Сто тысяч просмотров !

  ◇ Clip nhan đề "Cô giáo nổi khùng".
  ◇ А клип назовём «Сумасшедшая училка».

  Giáo viên : Vậy, chủ đề bài học hôm nay là...
  Учитель : И так, тема нашего сегодняшнего урока...

  ◆ Thưa cô Tatyana Petrovna, học Lịch Sử đúng là chả để làm gì.
  ◆ История, Татьяна Петровна, предмет бесполезный.

  Giáo viên : Ý kiến nghe trái khoáy đấy, nhưng ai cũng có quyền nêu quan điểm.
  Учитель : Спорное мнение, но каждый человек имеет право на свою точку зрения.

  Giáo viên : Chủ đề bài hôm nay : Cải cách Pyotr Đệ Nhất và những ý nghĩa.
  Учитель : Тема сегодняшнего урока : Реформы Петра Первого и их значение.

  ◆ Nãy em hút thuốc.
  ◆ А я сегодня курил.

  Giáo viên : Cảm ơn thông tin hữu ích !
  Учитель : Спасибо за информацию !

  ◆ Theo tôi, vụ này vô cùng hấp dẫn ba mẹ em đấy.
  ◆ Я думаю, твоим родителям она будет особенно интересна.

  Giáo viên : Thế thôi ư ? Hoan hô ! Ra rạp xiếc thì ăn khách lắm.
  Учитель : Это всё ? Браво ! Для цирка это просто находка.

  Giáo viên : Hết sức xuất sắc, ghê cả người ! Quả là... cảnh tượng quá đỗi phi thường !
  Учитель : Бесподобно ! Потрясающе ! Это... Это было непередаваемое зрелище.

  ◆ Thôi, tắt camera đi vậy !
  ◆ Ладно, выключай камеру !

  Giáo viên : Nhưng còn một camera không tắt được. Mới cài hôm qua đấy.
  Учитель : А у нас камера никогда не выключается. Вчера установили.


  ❀​

  Giáo viên : Nay thế nào tôi cũng đăng em lên YouTube, dưới nhan đề "Cậu học sinh ngớ ngẩn".
  Учитель : Сегодня же выложу тебя в Ютуб, назову ролик «Школьный дурачок».

  ◆ Xin cô đừng đăng nhé !
  ◆ А может не надо ?

  Giáo viên : Về chỗ ! Hai.
  Учитель : Садись ! Два.

  ◆ Sao lại Hai thôi ?
  ◆ А два-то за что ?

  Giáo viên : Hai triệu lượt coi đấy. Yes !
  Учитель : Два миллиона просмотров. Ес !
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/12/21
 10. Uillean

  Uillean Banned

  CẦU CỨU


  ◆ Marina, cho tớ hỏi cái này được không ?
  ◆ Марина, можно тебя кое о чём попросить ?

  ◇ Không thấy bận à ?
  ◇ Смотря о чём.

  ◆ Chậc, biết nói thế nào giờ... Thôi thì phiền chút, việc gì cũng để đấy.
  ◆ Ну как бы тебе это сказать... При всех неудобно, давай отойдём в сторонку.

  ◇ Nào, thế cậu định hỏi tớ cái gì ?
  ◇ Ну, о чём ты хотел меня попросить ?

  ◆ Hiểu giùm, Marina...
  ◆ Понимаешь, Марина...

  ◇ Nhưng tớ chả hiểu.
  ◇ Пока не понимаю.

  ◆ Tớ cần bạn lắm.
  ◆ Ты мне нужна.

  ◇ Lại đòi chép bài tập Toán chứ gì ?
  ◇ Опять математику хочешь списать ?

  ◆ Đợi đã chứ !
  ◆ Да подожди !

  ◇ Sao, hay bài môn Văn ?
  ◇ Что, написать сочинение ?

  ◆ Đâu !
  ◆ Нет !

  ◇ Cậu mà chịu làm bài sau giờ học, có mà mơ.
  ◇ Проводить после школы собрался ? Да размечтался !

  ◆ Marina, đợi đã, tớ cần bạn việc khác mà.
  ◆ Марина, да подожди, ты мне по-другому нужна.

  ◇ Vậy là việc gì ?
  ◇ В каком смысле ?

  ◆ Tớ cần bạn việc... Biết nói thế nào đây... Bạn là gái !
  ◆ Ты мне нужна как... Как бы это сказать... Как женщина !

  ◇ Sao, ăn nói kiểu gì đấy ? Thế mà toàn tớ giúp cho. Giờ giả ơn thế đấy.
  ◇ Что ? Ты вообще соображаешь, что ты такое говоришь ? Я тебе столько помогала. Вот твоя благодарность !

  ◆ Marina, phía sau thành công là phụ nữ mà ?
  ◆ Марина, ну без женщины ведь никак не получится, понимаешь ?


  ❀​

  ◆ Lấy giùm tụi tớ trái banh lăn vào nhà vệ sinh nữ !
  ◆ У нас с пацанами мячик в женский туалет закатился.
   
  Chỉnh sửa cuối: 22/12/21
 11. Uillean

  Uillean Banned

  THÈM KEM


  ◇ Kem ngon nhỉ !
  ◇ Какое вкусное мороженое !

  ◇ Ừ, quá ngon luôn !
  ◇ Угу, вкуснятина !


  ❀​

  ◇ Tớ thèm kem quá !
  ◇ Хочу мороженое !

  ◆ Đợi tớ chút !
  ◆ Я сейчас !


  ❀​

  ◆ Cho cháu một cây ạ !
  ◆ Одно мороженое !

  ◇ Chậc, vừa hết kem mất rồi. Có cola này, còn lạnh đấy.
  ◇ Так-так... А нету больше мороженого. Возьми колу, она холодная.

  ◆ Dạ thôi, cháu chỉ cần kem.
  ◆ Да нет, мне нужно мороженое.


  ❀​

  ◆ Cho em một cây ạ !
  ◆ Одно мороженое !

  ◇ Tiếc quá, chị lại vừa hết mất rồi. Em dùng cola nhé !
  ◇ Ой, прям перед тобой закончилось. Хочешь, возьми колу !

  ◆ Cảm ơn, khỏi cần ạ.
  ◆ Спасибо, не надо.


  ❀​

  ◆ Cho em một cây !
  ◆ Одно мороженое !

  ◇ Trễ quá, nhóc ạ. Kem vừa hết mất rồi. Còn cola thôi.
  ◇ Опоздал ты, мальчик. Мороженое закончилось. Но есть кола.

  ◆ Dạ, không cần đâu !
  ◆ Да не надо мне !


  ❀​

  ◆ Kopeykin yêu quý ơi ! Bán cho tớ cây kem đi !
  ◆ Копейкин, миленький ! Продай мне своё мороженое !

  ◈ Còn lâu !
  ◈ Отвали !

  ◆ Tớ trả 50 rúp, à thôi 100 rúp*. Xin cậu !
  ◆ Пятьдесят рублей плачу. Сто рублей. Пожалуйста !

  ◈ Nếu mày thích, tao cho cola, còn kem thì đừng hòng.
  ◈ Если хочешь, купи колу, но мороженое не отдам.

  ◈ Trả đây... Trả kem tao đây !
  ◈ Отдай... Отдай моё мороженое !

  [*] 30 ngàn VNĐ.


  ❀​

  ◆ Mời bạn !
  ◆ Пожалуйста !

  ◇ Kem ư ? Mà thôi... Tớ lại thích một lon cola hơn.
  ◇ Мороженое ? Да ну... Я бы с удовольствием выпила колы.
   
  Chỉnh sửa cuối: 22/12/21
 12. Uillean

  Uillean Banned

  BAY QUA MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU


  Nếu em là sa hậu - Cô hai lên tiếng,
  Кабы я была царица, говорит ее сестрица,

  Thời dệt tấm thảm vàng thế gian khôn sánh.
  То на весь бы мир одна наткала б я полотна.

  Còn như em sa hậu - Cô ba cất nhời,
  Кабы я была царица третья молвила сестрица,

  Thời hạ sinh tráng sĩ anh tuấn kiêu hùng.
  Я б для батюшки царя родила богатыря.

  Khi cô em vừa thốt lời ấy,
  Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела,

  Sa hoàng bèn ung dung bước vào.
  И в светлицу входит царь.


  ❀​

  ◇ Vasechkin ơi Vasechkin ! Lại trễ nữa rồi.
  ◇ Васечкин, Васечкин ! Ты опять опоздал.

  ◆ Có phải tại em đâu, vì bà quên đánh thức chứ.
  ◆ Я не виноват, меня бабушка не разбудила.

  ◇ Vasechkin ! Tôi cứ băn khoăn mãi, rằng liệu mai đây anh làm trò trống gì, hay anh thành con người gì ?
  ◇ Васечкин ! Что из тебя получится ? Я все время думаю что из тебя выйдет ? Кем ты вырастешь ?

  ◆ Thưa cô Marya Stepanovna ! Lớn lên em làm vũ hàng gia ạ.
  ◆ Я, Мария Степановна ! Выросту, космонавтом стану.


  ❀​

  ◆ Kính thưa đồng chí chủ tịch quốc gia ủy hội ! Không phải tại tôi, vì bà quên đánh thức chứ.
  ◆ Товарищ председатель государственной комиссии ! Я не виноват, меня бабушка не разбудила.

  ◇ Chúng tôi không đợi được, anh Vasechkin. Đồng chí Fomin được chỉ định thay anh rồi.
  ◇ Мы не могла Вас ждать, Васечкин. Вместо Вас, полетел товарищ Фомин.

  ◈ Tôi đang bay qua mái trường mến yêu. Xin gởi lời chào nồng thắm cho cậu bạn cùng bàn. Tạm biệt Vasechkin, nhớ lấy !
  ◈ Пролетаем над родной школой. Передаю горячий привет своему соседу по парте. Привет, Васечкин. Пиши !
   
  Chỉnh sửa cuối: 22/12/21
 13. Uillean

  Uillean Banned

  MASHA + SASHA


  ◇ Chào Bychkov ! Muốn mang hộ không ?
  ◇ Привет, Бычков ! Хочешь понести ?

  ◈ Các cháu đỡ ta mấy !
  ◈ Ребята, помогите дедушке !

  ◇ Bychkov, giúp ông đi !
  ◇ Бычков, помоги дедушке !

  ◈ Xin đa tạ Bychkov ! Thế muốn ta thưởng gì nào ?
  ◈ Спасибо тебе, Бычков ! Хочешь, подарком тебя одарю ?

  ◆ Thôi ạ.
  ◆ Нет !

  ◈ Thế hay thích làm học sinh xuất sắc ?
  ◈ Может, хочешь отличником стать ?

  ◆ Dạ thôi, cháu chán học rồi.
  ◆ Да ну, учиться не хочу.

  ◈ Cũng phải thích gì chứ ?
  ◈ Чего ж ты хочешь ?

  ◆ Vợ ạ ! Với Sultanova ấy.
  ◆ Жениться ! На Султановой.

  ◈ Được, theo ý nguyện !
  ◈ быть по-твоему !


  ❀​

  ◇ Bychkov và Sultanova thân mến !
  ◇ Дорогие Бычков и Султанова !

  ◇ Nay là ngày trọng đại và đáng nhớ nhất trong đời các em : Các em đã nên vợ chồng.
  ◇ Сегодня в вашей жизни важный и незабываемый день : Вы являетесь мужем и женой.

  ◇ Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghinh !
  ◇ Мы приветствуем ваше желание !

  ◇ Để chứng nhận tình yêu và chung thủy, mời hai em trao nhẫn !
  ◇ В знак любви и верности, прошу вас обменяться кольцами !


  ❀​

  ◆ Ông ơi, cho cháu trở lại như cũ !
  ◆ Эй, дед ! А ну, делай все, как было !

  ◇ Chào Bychkov ! Muốn mang hộ không ?
  ◇ Привет, Бычков ! Хочешь понести ?

  ◆ Đừng hòng, bạn là đứa vô tâm ! Từ rày tớ phải chăm học hơn !
  ◆ Еще чего, у тебя одни глупости на уме ! А мне, еще учится надо !
   
  Chỉnh sửa cuối: 22/12/21
 14. Uillean

  Uillean Banned

  YÊU, KHÔNG YÊU...


  ◆ Cô ơi, cô có hoa cúc không ?
  ◆ Скажите, у Вас ромашки есть ?

  ◇ Yes !
  ◇ Есть !

  ◆ Thế bao nhiêu ạ ?
  ◆ А сколько стоят ?

  ◇ 40 rúp* một bó.
  ◇ 40 рублей букет.

  ◆ Một đóa thì sao ạ ?
  ◆ А сколько одна стоит ?

  ◇ Một đóa ?
  ◇ Одна ?

  ◆ Dạ !
  ◆ Да !

  ◇ Này, lấy đi !
  ◇ На, держи !

  ◆ Xin cô ạ !
  ◆ Спасибо !

  ◇ Cho đấy, quý ông ạ !
  ◇ Иди уж, кавалер !

  [*] 13 ngàn VNĐ.


  ❀​

  ◆ Yêu này, không yêu này... Yêu rồi !
  ◆ Любит, не любит... Любит !

  ◆ Vậy đấy, Margarita Sergeyevna ! Giờ bạn phải xem lại cảm giác đi, chứ bọn mình thuộc về nhau rồi.
  ◆ Вот так-то, Маргарита Сергеевна ! Надо, сначала, свои чувства проверять. А потом уже, мне двойки ставить.
   
  Chỉnh sửa cuối: 22/12/21

Chia sẻ trang này