0010.0020

28/12/15
0010.0020
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:


  #0010.0020

  Đánh máy: nhnhien


  Vần S

  277

  Quả Tầm Chích


  243

  Hạt Sen

  172

  278

  Hoa Thủy Tiên

  178

  244

  Củ Sơn Thục

  "

  279

  Hoa Tử Tiêu

  "

  245

  Quả Sung

  "

  280

  Thường Sơn

  "

  246

  Lá Sung Tật

  "

  281

  Vỏ quả Thuốc Phiện

  "

  247

  Cây Sòi

  "

  282

  Rau Thài Lài

  179

  247 bis

  Rễ cỏ Sả

  "

  283

  Cây thuốc Lào thuốc lá

  "

  248

  Ruột Sắn Đồng nai

  173

  284

  Lá Thông

  "

  249

  Củ Sắn giây

  "

  285

  Tầm gửi cây Thông

  "

  250

  Cây Sản Hậu

  "

  286

  Hạt Trầm gió

  "

  251

  Cây Sau

  "

  287

  Hạt Táo

  "

  252

  Rựa Cây Sau

  "

  288

  Trạch Tả

  180

  253

  Hoa Sơn Trà

  "

  289

  Trúc Lùa khua

  "

  Vần T

  290

  Quả Thiều biêu

  "

  254

  Tò Hợp

  174

  Vần V

  255

  Rễ Tầm Xuân

  "

  291

  Cây Và nước

  "

  256

  Rễ thanh hao

  "

  292

  Vỏ Dụt

  "

  257

  Củ Tỏi

  "

  293

  Quả Vải

  "

  258

  Lá Tre

  "

  294

  Cây Vòi voi

  181

  259

  Cây Thông

  "

  295

  Cây Vú bò

  "

  260

  Củ Tam thất

  175

  296

  Cây Vọng Cách

  "

  261

  Tỳ giải

  "

  297

  Lá Vông

  "

  262

  Củ Thiên Tuế

  "

  298

  Cây Vang

  "

  263

  Củ Tóc Tiên

  "

  299

  Vỏ Vối

  "

  264

  Củ Tầm Sét

  "

  300

  Cây Vẩy ốc

  182

  265

  Củ Thương Truật

  "

  301

  Cây Vuốt Hùm

  "

  266

  Củ Thiên hoa phấn

  "

  302

  Cây Vạn niên thanh

  "

  267

  Cỏ Thắp bút

  176

  303

  Cây Vạn Tuế

  "

  268

  Cỏ Tu me đất

  "

  Vần X

  269

  Lá thuốc bỏng

  "

  304

  Rễ cỏ Xước

  183

  270

  Cây Thù du

  "

  305

  Cây Xích Đồng nam

  "

  271

  Cây Thuốc Cá

  "

  306

  Cây Xương Rồng

  "

  272

  Cây Tẩu mã cam

  177

  307

  Cây Xương Rắn

  "

  273

  Cây Thuốc gió

  "

  308

  Vỏ cây Xưa

  "

  274

  Cây Tre Mai

  "

  309

  Cây Xanh

  "

  275

  Giây Thoại

  "
  276

  Giây Tơ Hồng

  "

  HẾT


  Đính – chính


  TRANG

  DÒNG

  CHỮ IN NHẦM

  XIN ĐỌC LÀ

  7

  22

  ồng ống

  ỗng ỗng

  "

  24

  hang

  thang

  9

  14

  Hạt gấu

  Hạt gấc

  "

  33

  Trần hương

  Trầm hương

  "

  37

  Sá nhân

  Sa nhân

  10

  7

  (ứ chế)

  (Tứ chế)

  "

  25

  Hồ tiêu: đồng

  Hồ tiêu 1 đồng

  "

  28

  Cấp ứu

  Cấp cứu

  11

  5

  Hùng hoàng 8 lạng

  Hùng hoàng 8 phân

  "

  6

  Chu sa 8 lạng

  Chu sa 8 phân

  "

  7

  Tùng lai trà

  Tùng la trà

  12

  28

  Méo xích

  Méo xếch

  13

  17

  Phú ích

  Phù ích

  14

  13

  Đất đỏ lâu

  Đất nung đỏ lâu

  18

  32

  Hạch môn

  Mạch môn

  19

  18

  Rịt vào

  Rịt vào mạch

  "

  20

  Lá Sậy

  Lá Cậy

  20

  6

  Ngưu tốt

  Ngưu tất

  "

  14

  Tiền xái

  Tiền xúc

  21

  12

  ướt gán

  ướt gián

  "

  14

  Tôi khô

  Tỏi khô

  23

  15

  (nứa sơn rượu)

  (Mía sơn rượu)

  "

  27

  hay là hay là

  hay là

  24

  11

  Ngô thúc

  Ngô thù

  "

  18

  (Khúc bì)

  (Khú bì)

  "

  26

  Bách bổ

  Bách bộ

  "

  27

  Tử uyển 4 lạng

  Tử uyển 1 lạng

  25

  24

  Xát từ chỗ

  Xát từ gáy cho

  29

  5

  Trác tiêu

  Phác tiêu

  "

  6

  Bã đậu 15 hạt

  Bã đậu 13 hạt

  "

  "

  Ngưu tất 5 lạng

  Ngưu tất 5 đồng

  "

  13

  Mạnh đi

  Mạch đi

  29

  23

  Nhu nữ

  Nhu mễ

  33

  23

  Tý giải (củ kim cương)

  Tỳ giải (củ kim cương)

  34

  18

  Màn tử

  Màn kinh tử

  35

  22

  Cây Bấm đỏ

  Cây Bấn đỏ

  35

  17

  Thạch hội

  Thạch hộc

  "

  31

  Nam sài hô

  Nam sài hồ

  "

  36

  Ngưu tốt

  Ngưu tất

  38

  32

  Lá Tông

  Lá Thông

  "

  33

  2 ngày

  7 ngày

  40

  24

  rải vào tai

  rỏ vào tai

  41

  10

  (bi ngô)

  (bí ngô)

  "

  23

  Hà hủ ô

  Hà thủ ô

  "

  29

  Riêm Thanh

  Riêm Thạch

  "

  31

  đã ôi

  đã sôi

  "

  "

  lâu long não

  lâu bỏ long não

  44

  4

  Cây Chuối

  cây Dưa Chuột

  45

  25

  mạt một viên

  mạt viên

  46

  15

  Bấc đen

  Bấc đèn

  47

  32

  nõn tre: nắm

  Nõn tre 1 nắm

  48

  13

  Bạch phúc

  Bạch phục

  49

  2

  gân bổ cốt

  gan bổ cật

  51

  9

  Bài thuoc

  Bài thuốc

  "

  21

  Càn ngưu vỉ

  Càn ngưu nỉ

  52

  10

  ô Lang vỹ

  ô Long vỹ

  54

  13

  15 nhai

  15 nhát

  "

  "

  bỏ 2 v

  bỏ 2 vị

  55

  "

  Đông hương

  Đinh hương

  56

  10

  Búp Sòi

  Búp Sói

  61

  4

  rơ toc

  rổ tóc

  61

  4

  Hồng hon

  Hồng hoa

  65

  10

  mạt một viên

  mạt viên

  "

  13

  hì thang

  thì thang

  "

  34

  ai đun

  lại đun

  67

  31

  mạt, một viên

  mạt, viên

  69

  6

  rau cho uống

  rau cho nóng

  "

  24

  nếu ăn 1 phân

  nếu nặng 1 phân

  71

  14

  oàng liên

  Hoàng liên

  72

  27

  thớ bất chỉ

  thổ bất chỉ

  "

  32

  dun ans sôi

  đun sôi

  73

  2

  gạn con

  gạn cho

  76

  8

  biết đượ

  biết được

  "

  27

  đồng juỡ

  đồng rưỡi

  77

  23

  phải lưoi tỉnh

  phải tươi tỉnh

  78

  16

  (Khác đêm)

  (Khóc đêm)

  90

  2

  250

  259

  93

  19

  mùa thu thì giờ

  mùa thu thì giở

  94

  31

  cơn tả hỏa

  can tả hỏa

  95

  16

  mạc tại tuyền

  mộc tại tuyền

  96

  11

  ân dịch

  ôn dịch

  "

  17

  9 thuận

  9 thuộc

  "

  29

  phát ba

  phát ban

  99

  2

  Thang mộc

  Phong mộc

  "

  25

  thuốc thái âm

  thuộc thái âm

  100

  4

  nửa thưng

  1 thưng

  "

  6

  Thai cung

  Thái cung

  104

  35

  lợi 2 phần 1

  lợi 2 phần

  110

  12

  linh thổ

  sinh thổ

  111

  33

  tắm, cá

  tằm cá

  114

  17

  ằm cũng được

  tằm cũng được

  123

  1

  123

  122

  122

  1

  122

  123

  125

  15

  vận liên

  vận niên

  "

  17

  tứ Thiên chúa

  từ Thiên chúa

  132

  11

  quỷ xá

  quỷ xạ

  "

  16

  bổ hứ

  bổ hư

  133

  15

  Tiêu mao

  Tiên mao

  136

  34

  âm huyệt

  ấm huyệt

  "

  "

  đau điều

  Đan-điền

  138

  8

  nước tôn dịch

  nước tân dịch

  "

  9

  giải tiểu độc

  giải tiêu độc

  "

  10

  dốt còn trích

  đốt còn tính

  "

  19

  chứng đa

  chứng đau

  "

  21

  vị Thiên-đào

  vị Phiên-đào

  "

  33

  tiểu thần

  điều thần

  139

  18

  Hắc điếu

  Hắc điến

  140

  8

  Cây Chỉ

  Cây cỏ chỉ

  141

  21

  Rau cân Sếu

  Rau cần Sếu

  142

  26

  Lá cô sữa

  Lá cỏ sữa

  143

  17

  []

  []

  "

  26

  []

  []

  144

  31

  82

  83

  146

  29

  lợi thủy thủy

  lợi thủy

  149

  2

  bạch điếu

  bạch điến

  "

  19

  Hoa giâu bụt

  Hoa giâm bụt

  150

  8

  đờm hạc

  đờm hạch

  151

  31

  []

  []

  160

  13

  hữa chứng

  chữa chứng

  "

  21

  bệnh quan cach

  bệnh quan cách

  162

  27

  hoa vệ khí

  hòa vệ khí

  164

  30

  Bông nga truật

  Bồng nga truật

  166

  10

  thường nóng

  thường uống

  167

  9

  Rễ la

  Rễ lá

  169

  25

  Kiêng chữa

  Kiêm chữa

  170

  26

  Mộc cẩu

  Mộc cẩn

  173

  11

  co thăng đề

  cơ thăng đề

  "

  "

  Khát nươ

  Khát nước

  "

  24

  trừ hà

  trưng hà

  174

  18

  chỗ đồ chín

  chõ đồ chín

  175

  14

  Trang gân

  Tráng gân

  177

  4

  cam thắc

  cam thũng

  "

  11

  Kim cân diệp

  Kim câu diệp

  179

  28

  chi khá

  chỉ khát

  183

  8

  cây Bốn đỏ

  Cây Bấn đỏ  Nhà in TRAN – DANG – LOC

  214b. Hàng - Bông – Hà nội
 • Chia sẻ trang này