0088.3.0003 - @be_coi (soát xong, GD)

7/1/16
0088.3.0003 - @be_coi (soát xong, GD)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:


  #0088.3.00003

  Đánh máy: yuubui


  291 -

  Bầu già thì mướp cũng sợ,


  Nạ dòng trang điểm gái tơ mất chồng.

  292 -

  Bé nhưng mà bé hạt tiêu,


  Bé cay, bé đắng, bé xiêu lòng người.

  293 -

  Bên sông thanh vắng một mình,


  Có ông ngư phủ biết tình mà thôi.

  294 -

  Biết tay ăn mặn thì chừa,


  Đừng trêu mẹ mướp mà sơ có ngày.

  295 -

  Biết đâu là tổ chuồn-chuồn,


  Biết đâu củ đậu, biết đâu lươn nằm.

  296 -

  Biết rằng chồng ai, vợ ai,


  Bao giờ ra bảng, ra bài sẽ hay.

  297 -

  Biết nhau từ thưở buôn thừng,


  Trăm chắp, nghìn nối, xin đừng quên nhau.

  298 -

  Biết nhau tự ấy mà thôi,


  Bây giờ kẻ ngược, người xuôi, mặc lòng.

  299 -

  Biểu về nói với ông câu,


  Cá ăn thì giật, để lâu mất mồi.

  300 -

  Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình,


  Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi.

  301 -

  Bờ sông lại lở xuống sông,


  Đàn bà mà lấy đàn ông thiệt gì.

  302 -

  Bơi Đăm, rước Giả, hội Thầy.


  Vui thì vui vậy, chẳng tầy Giã-La.

  303 -

  Bởi anh tham việc nông công,


  Cho nên mới cé bồ trong bịch ngoài.

  304 -

  Bớt đồng, thì bớt cù-lao,


  Bớt ăn, bớt uống thì tao bớt làm.

  305 -

  Buồn ngủ lại gặp chiếu manh,


  Hay ăn, làm biếng, gặp anh đứng đường.

  306 -

  Buồn tênh cháu rể khóc đưa bà,


  Một tiếng khóc là ba tiếng à.

  307 -

  Bực mình chẳng muốn nói ra,


  Muốn đi ăn cổ chẳng ma nào mời.

  308 -

  Bươm-bướm mà đậu cành hồng,


  Đã yêu con chị, lại bồng con em.

  309 -

  Bướm bay, bướm cũng bạc đầu,


  Thấy hoa thiên lý cúi đầu làm tôi.


  15 chữ

  310 -

  Bầu dục đâu đến bàn thứ năm,


  Chè đâu đến chú, chú lăm ăn chè.


  16 chữ

  311 -

  Bà đội cho chí bà cai,


  Bà nào hay đố chữ cũng l…ngoài, váy trong.

  312 -

  Bánh tráng nhân đường ngon thậm là ngon,


  Đến cơn đánh đòn, đau thậm là đau.

  313 -

  Bắt chân chữ ngũ, đánh củ khoai lang,


  Bớ hỡi cô hàng! Cho anh bát nước.

  314 -

  Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn trông,


  Tưởng sự lấy chồng, tỉnh như con sáo.


  18 chữ

  315 -

  Bố chồng như lòng con phượng,


  Mẹ chồng như tượng mới tô,


  Nàng dâu là bồ nghe chửi.

  316 -

  Bố vợ là vớ cọc chèo,


  Mẹ vợ là bèo trôi sông,


  Chàng rể là ông Ba-vì.


  20 chữ

  317 -

  Bố chồng là lông con lợn,


  Mẹ chồng là trợn mắt lên,


  Nàng dâu mới về là bà Hoàng-hậu.


  C


  3 chữ

  1 -

  Cá hóa rồng.

  2 -

  Câm như hến.

  3 -

  Cóc vái giời.

  4 -

  Của thập phương.

  5 -

  Của Tam Bảo.

  6 -

  Của bất đẳng.

  7 -

  Cưa thợ mộc.


  4 chữ

  8 -

  Cà toi cà riềng.

  9 -

  Cà cuống lội ngược.

  10 -

  Cá diếc ao bèo.

  11 -

  Cá mè ao chua.

  12 -

  Cá đầu, cau cuối.

  13 -

  Cá khô gặp nước.

  14 -

  Cá lứa, chim đàn.

  15 -

  Cá bể, chim ngàn.

  16 -

  Cá nằm chốc thớt.

  17 -

  Cá mổ đằng lưng.

  18 -

  Cá sống vì nước.

  19 -

  Cá cả, lợn nhờn.

  20 -

  Cá mè một lứa.

  21 -

  Cá đối bằng đầu.

  22 -

  Cá vàng bụng bọ.

  23 -

  Cả thuyền, cả sóng.

  24 -

  Cả gió tắt đuốc.

  25 -

  Cả ăn cả lo.

  26 -

  Cả xốc cả vác.

  27 -

  Cả vốn, nhớn lãi.

  28 -

  Cải ác, vi thiện.

  29 -

  Cải ác, hoàn lương.

  30 -

  Cải tử, hoàn sinh.

  31 -

  Cạn tầu, ráo máng.

  32 -

  Càng già, càng cay.

  33 -

  Cành thấp, cành cao.

  34 -

  Cao thành, nở ngọn.

  35 -

  Cao mũ, dài áo.

  36 -

  Cao táp, rạp mưa.

  37 -

  Cắm sào đợi nước.

  38 -

  Cắt tóc đi tu.

  39 -

  Cày sâu, tốt lúa.

  40 -

  Cày thuê, cuốc mướn.

  41 -

  Cày sâu, cuốc bẫm.

  42 -

  Cây nhà, lá vườn.

  43 -

  Cây cao, lá dài.

  44 -

  Cây cao, bóng cả.

  45 -

  Cấy gió, chịu bão.

  46 -

  Cậy thế, cậy thần.

  47 -

  Cầm dao đằng lưỡi.

  48 -

  Cầm dù mất cán.

  49 -

  Cầm lửa đốt giời.

  50 -

  Cầm cân, nẩy mực.

  51 -

  Cầm mực, cầm chừng.

  52 -

  Cầm khoán, bẻ măng.

  53 -

  Cầm dang chịu đói.

  54 -

  Cần bất như chuyên.

  55 -

  Cẩn tắc vô ưu.

  56 -

  Cất lúa, rụng thóc.

  57 -

  Câu chuôm, bỏ ao.

  58 -

  Cầu được, ước thấy.

  59 -

  Có giăng, phụ đèn

  60 -

  Có tật, dật mình.

  61 -

  Có thịt, đòi xôi.

  62 -

  Có cháo, đòi chè.

  63 -

  Có mới, nới cũ.

  64 -

  Có nanh, có mỏ.

  65 -

  Có mắt như không.

  66 -

  Có nếp, có tẻ.

  67 -

  Có ngăn, có nắp.

  68 -

  Có người, có ta.

  69 -

  Có mình thì giữ.

  70 -

  Có nước, (1) có cá.

  71 -

  Cỏ rậm, vườn hoang.

  72 -

  Cóc xương, lòi da.

  73 -

  Cốc mò, cò ăn.

  74 -

  Coi giời bằng vung.

  75 -

  Con dại, cái mang.

  76 -

  Con mống, sống mang.

  77 -

  Con ngô, con khoai.

  78 -

  Con lon, con chày.

  79 -

  Con mày, cái nuôi.

  80 -

  Con tiên, cháu rồng.

  81 -

  Con tông, gà nòi.

  82 -

  Con cà, con kê.

  83 -

  Con học, thóc vay.

  84 -

  Con khó có lòng.

  85 -

  Con ông, con cha.

  86 -

  Con công thành tàn.

  87 -

  Con độc, cháu đàn.

  88 -

  Còn ăn, hết nhịn.


  (1) Tiền

  89 -

  Còn ấp vú mẹ.

  90 -

  Còn nước, còn tát.

  91 -

  Cố đấm ăn xôi.

  92 -

  Công như công cốc.

  93 -

  Công nợ khuất quanh.

  94 -

  Công cha, nghĩa mẹ.

  95 -

  Cốt nhục tương tàn.

  96 -

  Cờ gian, bạc lận.

  97 -

  Cờ bạc về sáng.

  98 -

  Cờ bạc khát nước.

  99 -

  Cờ bi, nhắc xe.

  100 -

  Cơm vua, áo chúa.

  101 -

  Cơm chắm, mắm chườm.

  102 -

  Cơm nhà, việc người.

  103 -

  Cơm mo, bò cưỡi.

  104 -

  Cơm vua nợ dân.

  105 -

  Cơm và cháo húp.

  106 -

  Cơm tẻ mẹ ruột.

  107 -

  Cơm thừa, gạo thiếu.

  108 -

  Cơm nặng, áo dày.

  109 -

  Cơm sung, cháo rền.

  110 -

  Cơm bạc, đũa ngà.

  111 -

  Cơm hàng, cháo chợ.

  112 -

  Cơm ráo, cháo nát.

  113 -

  Cơm cá, chả chim.

  114 -

  Cơm gà, cá gỏi.

  115 -

  Cơn đen, vận túng.

  116 -

  Cú đọ với tiên.

  117 -

  Cú dòm nhà bịnh.

  118 -

  Cú kêu ra ma.

  119 -

  Cú có, vọ mừng.

  120 -

  Cú đói ăn con.

  121 -

  Cũ người, mới ta.

  122 -

  Củ tỏi giắt lưng.

  123 -

  Của người, phúc ta.

  124 -

  Của chồng, công vợ.

  125 -

  Của thiên giả địa.

  126 -

  Của đời, người thế.

  127 -

  Của trọng hơn người,

  128 -

  Của ăn, ngăn để.

  129 -

  Của Bụt giả Bụt.

  130 -

  Của chợ bỏ chợ.

  131 -

  Của chìm, của nổi.

  132 -

  Của là nuốm ruột.

  133 -

  Của ruộng đắp bờ.

  134 -

  Của bền tại người.

  135 -

  Của giời giả giời.

  136 -

  Của mòn, con nhớn.

  137 -

  Của đau, con xót.

  138 -

  Của gian, của độc.

  139 -

  Cùng nước, khác lọ.

  140 -

  Cứ mềm thì đục.

  141 -

  Cưa tầy, vạc đốn.

  142 -

  Cưa sừng xẻ tai.

  143 -

  Cửa cấm, lầu son.

  144 -

  Cửa cấm, thành cao.

  145 -

  Cửa đóng, then cài.

  146 -

  Cửa cao, nhà rộng,

  147 -

  Cực lạc sinh ai,

  148 -

  Cứng như sắt nguội.

  149 -

  Cứng cổ như chày.

  150 -

  Cười như nắc nẻ.

  151 -

  Cưỡi đầu voi dữ.

  152 -

  Cướp cháo lá đa.

  153 -

  Cứt lộn lên đầu.


  5 chữ

  154 -

  Cá nhớn nuốt cá con.

  155 -

  Cá mè đè cá chép.

  156 -

  Cả bè hơn cày nứa.

  157 -

  Cả vú lấp miệng em.

  158 -

  Cả sóng, ngã tay chèo.

  159 -

  Cái khó bó cái khôn.

  160 -

  Cái sảy nẩy cái ung.

  161 -

  Cái tôm chật gi bể.

  162 -

  Cạn ao, bèo đến đất.

  163 -

  Cành dưới đỡ cành trên.

  164 -

  Cắm sào sâu khó nhổ.

  165 -

  Cắn chẳng vỡ hột cơm.

  166 -

  Cây trong rừng ai giồng.

  167 -

  Cầm đuốc soi chân người.

  168 -

  Có gỗ mổ cò thịt.

  169 -

  Có tiếng, không có miếng.

  170 -

  Có ít xít ra nhiều.

  171 -

  Có bột, gột nên hồ.

  172 -

  Có của giỗ được người.

  173 -

  Có phúc, thì có phần.

  174 -

  Có chuông chùa, niệm Phật.

  175 -

  Có trông không được cậy.

  176 -

  Cóc lại có lông nách.

  177 -

  Coi người nửa con mắt.

  178 -

  Con ai, cha mẹ ấy.

  179 -

  Con ai, người ấy xót.

  180 -

  Con hát xem bao bì.

  181 -

  Con chị cõng con em.

  182 -

  Con em lèn con chị.

  183 -

  Con gái là cái bòn.

  184 -

  Con đâu, cha mẹ đấy.

  185 -

  Con cũ rủ con mới.

  186 -

  Con mẹ đẻ con con.

  187 -

  Con cha pha chì nốt.

  188 -

  Cõng rắn cắn gà nhà.

  189 -

  Cơ thâm, họa diệc thâm.

  190 -

  Cởi được khố, thì sáng.

  191 -

  Cơm tẻ là mẹ ruột.

  192 -

  Cơm kề miệng chẳng ăn.

  193 -

  Cơm treo mèo nhịn đói.

  194 -

  Cú kêu cho ma ăn.

  195 -

  Của anh như của chú.

  196 -

  Của Bụt thiêu cho Bụt.

  197 -

  Của đồng quyến của nhà.

  198 -

  Cựa lắm càng sây vẩy.

  199 -

  Cười, hở mười cái răng.

  200 -

  Cứt cá hơn lá rau.

  201 -

  Cửu hạn phùng cam vũ.


  6 chữ

  202 -

  Cá kể đầu, rau kể mớ.

  203 -

  Cá chuối chết đuối về con.

  204 -

  Cái nết đánh chết cái đẹp.

  205 -

  Cái trước đau, cái sau rái.

  206 -

  Cái hèo là cần câu cơm.

  207 -

  Càng quen, càng lèn cho đau.

  208 -

  Cao không tới, thấp không thông.

  209 -

  Cát kê yên dụng ngưu đao.

  210 -

  Cây ngay chảng sợ chết đứng.

  211 -

  Cây muốn lặng, gió chẳng dừng.

  212 -

  Câm hay ngóng, ngọng hay nói.

  213 -

  Câm hay nói, què hay đi.

  214 -

  Cầm dầu có hòng ướt tay.

  215 -

  Cầm dù chẳng được vuốt cán.

  216 -

  Cần nấu tái, cải nấu dừ.

  217 -

  Cất đó người, giữ thời ta.

  218 -

  Cò vạc kiếm ăn từng thung.

  219 -

  Có cứng mới đứng đầu gió.

  220 -

  Có thân phải khổ về thân.

  221 -

  Có của thời có người làm.

  222 -

  Có đứt tay mới hay thuốc.

  223 -

  Có tiếng mà chẳng có tăm.

  224 -

  Có tích mới dịch nên tuồng.

  225 -

  Có sừng thì đừng hàm trên.

  226 -

  Có vỏ mà nọ có ruột.

  227 -

  Có cá đổ vạ cho cơm.

  228 -

  Có vốn rồi mới có lãi.

  229 -

  Có thực mới vực được đạo.

  230 -

  Có một ngày, một ngày không.

  231 -

  Có của làm chẳng nên ăn.

  232 -

  Có bụng ăn, có bụng lo.

  233 -

  Có rế thì đỡ bỏng tay.

  234 -

  Coi giời bằng nửa con mắt.

  235 -

  Coi vàng bạc như đất bùn.

  236 -

  Coi đồng tiền như cái tán.

  237 -

  Con gái cửa gài then đóng.

  238 -

  Con heo kén ăn khó nuôi.

  239 -

  Con khôn nở mặt cha mẹ.

  240 -

  Con ruồi đậu nặng đồng cân.

  241 -

  Con giun séo lắm cũng quằn.

  242 -

  Con gái đái lở đầu hè.

  243 -

  Con không học, thóc không vay.

  244 -

  Con ông Cống, cháu ông Nghè.

  245 -

  Con ông Sấm, cháu ông Sét.

  246 -

  Con ông Thánh, cháu ông Thần.

  247 -

  Con ăn một, mẹ ăn hai.

  248 -

  Con nhà lính, tính nhà quan.

  249 -

  Con hơn cha, nhà có phúc.

  250 -

  Con đóng khố, bố cởi truồng.

  251 -

  Con trước mặt, con sau lưng.

  252 -

  Con mắt là mặt đồng cân.

  253 -

  Con cháu khôn hơn ông vải.

  254 -

  Con như con ngô, con khoai.

  255 -

  Còn cho biết, hết cho hay.

  256 -

  Còn răng nào, cào răng ấy.

  257 -

  Cổ tầy cong, mặt tầy lịnh. (1)

  258 -

  Cổi áo cho người xem lưng.

  259 -

  Cơm Văn-Gáp, táp Cầu Rền.

  260 -

  Cơm kể ngày, cày kể buổi.

  261 -

  Cơm có bữa, chợ có chiều.

  262 -

  Cơm là gạo, áo là tiền.

  263 -

  Cơm nhà chúa, múa tối ngày.

  264 -

  Cơm ba bát, áo ba manh.

  265 -

  Cơm chẳng ăn, gạo còn đó.

  266 -

  Củ-rủ đuổi ruồi không đi.

  267 -

  Cua thâm càng, nàng thâm môi.

  268 -

  Cua có óc, cóc có gan.


  (1) Lãi.

  269 -

  Của dễ được thì dễ mất.

  270 -

  Của một đồng, công một nén.(1)

  271 -

  Của kho, không lo cũng hết.

  272 -

  Cưa mạch nào, đứt mạch ấy.

  273 -

  Cửa chẳng qua,nhà chẳng đến.

  274 -

  Cứt (2) ai vừa mũi người ấy.

  275 -

  Cứu nhất nhân, đắc vạn phúc.


  7 chữ

  276 -

  Cà cuống chết đến đít còn cay.

  277 -

  Cắp cổ nồi, không đổ thì vỡ.

  278 -

  Cây vạy hay ghét mực tàu ngay.

  279 -

  Cầm đũa, chẳng biết giở đầu đũa.

  280 -

  Có thờ thầy mới được làm thầy.

  281 -

  Có cơm ăn, hãy hết đồng mắm.

  282 -

  Có hoa sói, tình phụ hoa ngâu.

  283 -

  Có tre mới cho vay hom gianh.

  284 -

  Con elên ba mới ra lòng mẹ.

  285 -

  Con không khóc, mẹ chẳng cho bú.

  286 -

  Con sông có khúc chảy, khúc vắt.

  287 -

  Con cá sẩy là con cá nhớn.

  288 -

  Con bò cạp có nọc ngay đuôi.

  289 -

  Con lên ba cả nhà học nói.

  290 -

  Con có mẹ như măng ấp bẹ.

  291 -

  Còn nụ cà, hoa mướp gì nữa.


  (1) Công đi chợ, (2) Rắm.

  292 -

  Còng lưng làm cho ngỏng lưng ăn.

  293 -

  Cối làng Tông, chuông đồng làng Đống.

  294 -

  Cống làng Tò, trâu bò làng Hệ.

  295 -

  Cơm ba bát, tắm mát hôm mai (1)

  296 -

  Cơm mùa treo chái chùa cũng chín.

  297 -

  Cơm ăn, tiền lấy, giấy giả quan.

  298 -

  Cua Phụng-Pháp, rau muống Hiên-Ngang.

  299 -

  Của phù vân không chân hay chạy.

  300 -

  Của đời, người thế, nước non tiên.

  301 -

  Của đời ông ăn không cũng hết (2).

  302 -

  Của phù vấn sớm họp, tối tan.

  303 -

  Của ngon đưa đến miệng ai từ.

  304 -

  Cui đánh đục, thì đục đánh săng.

  305 -

  Cùng một nhà l… bà, l… cháu.


  8 chữ

  306 -

  Cá ao ai vào ao ta, ta được.

  307 -

  Cá thia quen chậu, chồn đèn quen hang.

  308 -

  Cả sông, đông chợ; lắm vợ, nhiều con.

  309 -

  Cái sống đã hết, cái chết đã đến.

  310 -

  Cái đầu sù-sụ như mụ ăn mày.

  311 -

  Cái răng, cái tóc, một góc con người.

  312 -

  Cái lưng thước mốt, cái giò thước hai.

  313 -

  Cái vung vỡ mảnh, cái bát vỡ tan.


  (1) Sớm ngày, (2) Của như núi ăn mãi cũng mòn.

  314 -

  Cái tép cũng nhẩy, cái cua cũng bò.

  315 -

  Cái cú, cái cáo cũng nháo về rừng.

  316 -

  Cái ách giữa đàng đem quàng vào cổ.

  317 -

  Canh một chửa nằm, canh năm đã dậy.

  318 -

  Cáo chẳng chịu cáo, mèo lại hoàn mèo.

  319 -

  Cáo chết ba năm quay đầu về núi.

  320 -

  Cây chọn mất lá, cá chọn mất vẩy.

  321 -

  Cấy lúa được lạ, gieo mạ được quen.

  322 -

  Caậy gần hàng nồi, đút b… vào lọ.

  323 -

  Cầm đũa tay chiêu, đệp niêu không vỡ.

  324 -

  Cấn ăn cấn đi, sề ăn sề mắc.

  325 -

  Cò kiếm cò ăn, cốc kiếm cốc ăn.

  326 -

  Có mặt ông sứ, vắng mặt thằng ngô.

  327 -

  Có mặt thì cô, vắng mặt thì đĩ.

  328 -

  Có mồm thì cắp, có nắp thì đậy.

  329 -

  Có chi làm quan, có gan làm giàu.

  330 -

  Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

  331 -

  Có con không dạy, để vậy mà nuôi.

  332 -

  Có mười mà tốt, có một vô duyên.

  333 -

  Có cấy có trông, có giồng có ăn.

  334 -

  Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.

  335 -

  Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ.

  336 -

  Có thóc cúng thóc, có tiền cúng tiền.

  337 -

  Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.

  338 -

  Có ăn, có chọi mới gọi là trâu.

  339 -

  Có ngon chẳng đến mẹ con nhà mày.

  340 -

  Có đi, có lại mới toại lòng nhau.

  341 -

  Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

  342 -

  Có gan ăn cướp, có gan chịu tù, (1)

  343 -

  Có nửa thùng gạo khấn giời làm mưa.

  344 -

  Có công mài sắt, có ngày nên kim.

  345 -

  Có giữ có lành, có dành có lúa.

  346 -

  Có nhân nhàn nở, vô nhân nhân chấm.

  347 -

  Có mặt thì mắng, vắng mặt thì thương.

  348 -

  Có đầu có đuôi, nuôi lâu thì nhớn.

  349 -

  Có ông tướng giở, đỡ ông tướng hay.

  350 -

  Có con mắt mà không có con ngươi.

  351 -

  Coi vợ già như chó nằm nhà gác.

  352 -

  Coi đồng tiền như cái tàn, cái tán.

  353 -

  Con đen (2) thì bỏ, con đỏ thì tìm (3).

  354 -

  Con đẹn, con sài chớ hoài bỏ đi.

  355 -

  Con rô cũng tiếc, con riếc cũng muốn.

  356 -

  Con đĩ nên bà, bõ già nên ông.

  357 -

  Con gái tháng hai, con giai tháng tám.

  358 -

  Con gái mười bảy bẻ gẫy sừng bò. (4)

  359 -

  Con giàu một bó, con khó một nén.

  360 -

  Con nít may ra, mụ gia may vào.

  361 -

  Con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ.


  (1) Đòn, (2) Đen đầu, (3) Nuôi, (4) Trâu

  362 -

  Con cóc lắt-lẻo lại đòi trèo thang.

  363 -

  Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.

  364 -

  Con đã mọc răng nói năng gì nữa.

  365 -

  Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông.

  366 -

  Con có mạ như thiên hạ có vua.

  367 -

  Con chị nó đi, con dì nó nhớn.

  368 -

  Con chú, con bác có khác gì nhau.

  369 -

  Còn thuyền còn chèo, còn nước còn tát.

  370 -

  Còn da lông mọc, còn chồi nên cây. (1)

  371 -

  Còn răng, răng nhai, hết răng, lọi gậm.

  372 -

  Cô cũng như cha, dì cũng như mẹ.

  373 -

  Cô đi chín tháng, cô về một năm.

  374 -

  Công ai nấy nhờ, tội ai nấy chịu.

  375 -

  Công danh bánh vẽ, sang giàu chiêm bao.

  376 -

  Công nợ giả dần, cháo nóng húp quanh.

  377 -

  Cờ đến tay ai thì người ấy phất.

  378 -

  Cơm nem đã trải, tay tranh đã từng.

  379 -

  Cơm vua ngày giời, tối rày còn mai.

  380 -

  Cơn ông chửa qua, cơn bà đã tới.

  381 -

  Củ năn bùi nghịt có ngày mất trâu.

  382 -

  Của vua có thần, của dân có ma.

  383 -

  Của l… l… đòi, của b… b… quên.

  384 -

  Của người Bồ-tát, của ta lạt buộc.

  385 -

  Của rề-rề không bằng nghề trong tay.


  (1) Hết da trọc lông.

  386 -

  Của anh anh mang, của nàng nàng xách.

  387 -

  Của đi rề-rề, của về nghễu-nghện.

  388 -

  Của làm ăn no, của cho ăn thèm.

  389 -

  Của thế gian đãi người ngoan thiên hạ.

  390 -

  Của vào nhà quan như than đổ (1) lò.

  391 -

  Của đồng làm ra, của nhà làm nên.

  392 -

  Của giời vạn, ngắn tay với không đến.

  393 -

  Của ngang chẳng góp, nhời tà chẳng thưa.

  394 -

  Của chẳng ngon, nhà nhiều con cũng hết.

  395 -

  Của mình thì để, của rể thì bòn.

  396 -

  Cùng nghề đan thúng, túng nghề đan nia.

  397 -

  Cùng nghề đi tát, mạt nghề đi câu.

  398 -

  Cùng bạn ăn mày mắng nhau đầy chiếu.

  399 -

  Cười ba tháng, không ai cười ba năm.

  400 -

  Cưới vợ tháng hè, bò què tháng sáu.

  401 -

  Cứt rốt có chóp, quạt mo có nhài.

  402 -

  Cứu nhân nhân oán, cứu vật vật ơn.

  403 -

  Cứu được một người phúc đẳng hà sa.


  9 chữ

  404 -

  Cá dưới sông, vợ chồng thuyền chài đánh nhau.

  405 -

  Cả cái dù mà che không được cái cán.

  406 -

  Cáo (2) chết để da, người ta chết để tiếng.


  (1) Vào, (2) Trâu hoặc hùm.

  407 -

  Cày ruộng tháng năm, xem giăng rằm tháng tám.

  408 -

  Cấy thưa, thừa thóc, cấy cày cóc được ăn.

  409 -

  Có của thêm vào, chẳng có của bào ra.

  410 -

  Có thì ăn, không có bấm bụng mà chịu.

  411 -

  Có thân thì khổ, có khổ mới nên thân.

  412 -

  Có con tội sống, không có con tội chết.

  413 -

  Có má ở nhà, mới có cá mà ăn.

  414 -

  Có tật giật mình,có tình kinh trong bụng.

  415 -

  Có nghén thì đẻ, có ghẻ đâu mà lây.

  416 -

  Cóc làm tội nhái, nhái làm tội ĩnh-ương.

  417 -

  Con gái nhỡ thì, gặp quan Tri hóa vợ.

  418 -

  Con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh.

  419 -

  Con gái chỉ ăn xó bếp, chết gầm chạn.

  420 -

  Còn gà sống, gà mái, thì còn gà dò.

  421 -

  Cờ phải nước bí, như bị phải giời mưa.

  422 -

  Của mình chẳng hay, của láng diềng chẳng biết.


  10 chữ

  423 -

  Cả vú lấp miệng em, cả hèm lấp miệng hũ.
 • Chia sẻ trang này