0088.3.0009 @Trần Lê Hương(soát xong)

28/12/15
0088.3.0009 @Trần Lê Hương(soát xong)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  #0088.3.00009

  Đánh máy: kimtientang  57 – Hai tay vun lỗ miệng.

  58 – Hay ác thì vạc sừng.

  59 – Ham ăn thì mắc bẫy.

  60 – Hàng thịt nguýt hàng cá.

  61 – Hết khôn dồn ra dại.

  62 – Hết quan thì hoàn dân.

  63 – Hết nạc, vạc đến xương.

  64 – Hết cái thì đến nước.

  65 – Hò voi bắn súng sậy.

  66 – Hoa thơm đánh cả cụm.

  67 – Hoàng kim hắc thế tâm.

  68 – Học như gà đá vách.

  69 – Hót như khướu bách thanh.

  70 – Hổ phụ sinh khuyển tử.

  71 – Huýt chó vào bụi rậm.

  72 – Hương Bụt thắp thờ Bụt.

  6 chữ

  73 – Hay chữ chẳng bằng dữ đòn.

  74 – Hay ăn mà chẳng hay làm.

  75 – Hay nó ở, dở nó đi.

  76 – Hay của nào, chào của ấy.

  77 – Hay thì khen, hèn thì chê.

  78 – Hay ăn thì lăn vào bếp.

  79 – Ham một đĩa, bỏ cả mâm.

  80 – Hang hầm ai dám mó tay.

  81 – Hết của nhà, ra của người.

  82 – Hết gạo, thì nạo thêm khoai.

  83 – Hết duyên hồ dễ tìm duyên.

  84 – Hí hửng như Ngô được vàng.

  85 – Ho ra bạc, khạc ra tiền.

  86 – Hoài phân đem đổ ruộng người.

  87 – Hoài cành mai cho cú đậu.

  88 – Học như cuốc kêu mùa hè.

  89 – Học thầy chả tầy học bạn.

  90 – Học mặc tài, thi mặc phận.

  91 – Học chả hay, cầy chả biết.

  92 – Hỏi thì nói, gọi thì thưa.

  93 – Hòn cứt còn có đầu đuôi.

  94 – Hong hóng như l... chực cưới.

  95 – Hỏng đằng nọ, vớ đằng kia.

  96 – Hồ vo tròn, lại bóp bẹp.

  97 – Hơn một ngày, hay một chước.

  98 – Hùm dữ chẳng ăn thịt con.

  99 – Húng mọc, tía tô cũng mọc.

  100 – Hứng tay dưới, đỡ tay trên.

  101 – Hươu trèo thì nai cũng trèo.

  7 chữ

  102 – Ham cái nết, không hết chi người.

  103 – Hễ nóng nước, thì toan vơ rế.

  104 – Hiểm nghèo như gươm treo sợi tóc.

  105 – Họ nhà tôm cứt lộn lên đầu.

  106 – Hoa mất nhị, lấy gì làm thơm.

  107 – Hoa mai nở tối, chiều ra đi.

  108 – Hoài tiền mua pháo mượn người đốt.

  109 – Hoài thóc ta cho gà người bới.

  110 – Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân.

  111 – Học thì dốt, vợ tốt thì muốn.

  112 – Học chọc bát cơm, đơm bát cháy. (1)

  113 – Học chẳng hay, thi may thì đỗ.

  114 – Hung hăng như nhặng vào chuồng tiêu.

  8 chữ

  115 – Hà tiện cùng Bụt, thí phát cùng ma.

  116 – Hà tiện mới giàu, cơ cầu mới có.

  117 – Hai tai một đầu, hai râu một cầm.

  118 – Hay ăn, hay uống là tướng giời sinh.

  119 – Hay ăn vào bếp, chóng chết quản voi.

  120 – Hay làm thì đói, hay nói thì no.

  121 – Hay ăn miếng ngon, chồng con giả người.

  122 – Hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu.

  123 – Hàm chó, vó ngựa, cựa gà, ngà voi.

  124 – Hàng cót, bằng nan, hàng rào, bằng lũy.

  125 – Hát khi xay lúa, múa khi tắt đèn.

  126 – Hết quan tàn dân, thua quân bán ruộng. (1)

  127 – Họa vô đan chí, phúc bất trùng lai.

  128 – Họa tùng khẩu xuất, bịnh tùy khẩu nhập.

  129 – Học ăn, học nói, học gói, học mở.

  130 – Hòm rương nhiều ít mặc tài phát thân.

  131 – Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.

  132 – Hùm mất hươu tiếc hơn mèo mất thịt.

  133 – Hung chi hơn gạo, bạo chi hơn tiền.

  134 – Hững hờ như hàng tổng đánh kẻ cướp.

  135 – Hữu thực hữu tác, vô tác vác mỏ.

  9 chữ

  136 – Hà tiện mới có, phũ như chó mới giàu.

  ---

  (1) – chẳng kịp 2) – câu đánh ô.


  137 – Hại bát cơm đầy, không hại thầy to tiếng.

  138 – Hay làm hay làm quanh năm chẳng lo đói.

  10 chữ

  139 – Hai vợ chồng son, đẻ một con hóa bốn người.

  140 – Hơn một ngày chẳng ở,

  Kém một ngày chẳng đi.

  141 – Hương năng thắp, năng khói,

  Nhời năng nói, năng lỗi. (1)

  142 – Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong lập.

  11 chữ

  143 – Hay ăn đi ở vú,

  Hay dụ đi làm nàng hầu.

  12 chữ

  144 – Hay lam hay làm, chè lam bánh bỏng, chẳng hỏng miếng nào.

  145 – Hữu tật thì bái tứ phương,

  Vô tật đồng hương chẳng mất.

  146 – Hữu hằng sản, vô hằng tâm;

  Hữu hằng tâm, vô hằng sản.

  13 chữ

  147 – Hay ăn thì lăn vào bếp,

  Chẳng ai khen cái nết hay làm.

  ---

  (1) – phai.


  148 – Hàng say, hàng sáo, láo nháo ghẹo chồng con, bồ còn thóc hết.

  14 chữ

  149 – Hà tiện mà ăn cháo hoa,

  Đồng đường, đồng đậu cũng ra ba đồng.

  150 – Hai bên tranh lấy quả cầu,

  Dân yên, nước thịnh dài lâu vững bền.

  151 – Hai tay ôm lấy ngang lưng,

  Tôi đau bụng lắm lấy gừng cho tôi.

  152 – Hai mươi bốn giăng mọc còn nằm,

  Hai mươi nhăm giăng mọc đã dậy.

  153 – Hay sóc đĩa ông mời về,

  Gái này đang muốn ngứa nghề với ông.

  154 – Hay làm mà chẳng hay lo,

  Làm chi cho lắm, làm cho nhọc mình.

  155 – Hay quần, hay áo, hay hơi.

  Mà chẳng hay người là của bỏ đi.

  156 – Hãy cho bền chí câu cua,

  Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai.

  157 – Hãy xin bớt giận làm lành,

  Bắt con rận béo nấu canh rau rền.

  158 – Hán Vương còn mặt mũi nào,

  Đã nhổ lại liếm, làm sao cho đành.

  159 – Hạt tiêu nó bé, nó cay,

  Đồng tiền, nó bé, nó hay cửa quyền.

  160 – Hẩm duyên lấy phải chồng đần,

  Có răm mẫu ruộng bán dần mà ăn.

  161 – Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử,

  Ngỗ nghịch hoàn sinh ngỗ nghịch nhi.

  162 – Hèn mà làm bạn với sang,

  Chỗ ngồi, chỗ đứng có ngang bao giờ.

  163 – Hò không đi, ri không đứng,

  Nhủ đi đằng ri, nó đi đằng tắc.

  164 – Hoa thơm mất nhị đi rồi,

  Còn thơm đâu nữa mà người ước ao.

  165 – Hoa thơm mất nhị đi rồi,

  Dù rằng trang điểm cũng người vô duyên.

  166 – Hoa thơm bán một đồng mười,

  Hoa tàn nhị rữa bán đôi lạng vàng.

  167 – Hoa thơm ai chẳng nâng niu,

  Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề.

  168 – Hoa thơm ai chẳng muốn đeo,

  Người khôn ai chẳng nâng niu bên mình.

  169 – Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi,

  Người khôn ai nỡ nặng nhời đến ai.

  170 – Hoa thơm, thơm nức cả rừng,

  Ong chưa dám đậu, bướm đừng xôn xao.

  171 – Hoa sen mọc bãi cát đầm,

  Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen.

  172 – Hoa thơm, thơm lạ, thơm lùng,

  Thơm cây đến rễ, người giồng cũng thơm.

  173 – Họa hổ, họa bì, nan họa cốt,

  Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.

  174 – Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng,

  Để tiền mua mía đánh khăng vào mồm.

  175 – Hoài tiền mua mía đánh khăng,

  Để tiền mua thuốc nhuộm răng cho vàng.

  176 – Hoài tiền mua pháo đốt chơi,

  Pháo nổ ra xác, tiền ơi là tiền!

  177 – Hoài nhời nói kẻ vô tri,

  Một trăm gánh chì đúc chẳng nên chuông.

  178 – Hoài hơi mà đấm bị bông,

  Đấm được bên nọ, nó phồng bên kia.

  179 – Hoàng Cương ăn tấm cũng no,

  Đông Viên có thóc bán cho kẻ Hoàng.

  180 – Học chẳng biết chữ cu, chữ cò,

  Nói những chữ như rồng, như rắn.

  181 – Học hành thì ích vào thân,

  Chức cao, quyền trọng dần dần theo sau.

  182 – Học trò đi học đã về,

  Cơm canh chưa nấu lại trề môi ra.

  183 – Học trò thò lò lũi xanh,

  Cầm miếng (2) bánh đúc chạy quanh nhà thầy.

  184 – Hỏi vợ thì cưới liền tay,

  Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha.

  185 – Hòn đất nó biết nói năng,

  Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.

  186 – Hội chùa Thầy có hang Cắc Cớ,

  Giai chưa vợ thì nhớ hội Thầy.

  ---

  (1) – để tiền mua bánh đúc mà quăng vào mồm (2) – ăn vụng


  187 – Hôm nay mười bốn, mai rằm,

  Ai muốn ăn oản lên nằm với sư.

  188 – Hồn rằng: Hồn thác ban ngày,

  Thương cha, nhớ mẹ hồn rầy thác đêm.

  189 – Hồng nhan ai kém ai đâu,

  Kẻ xe chỉ thắm, người xâu hạt vàng.

  190 – Hơi đâu mà giận người dưng,

  Bắt sao được cái chim rừng nó bay.

  191 – Hỡi cô thắt giải lưng xanh,

  Ngày ngày thấp thoáng trong mành trông ai?

  192 – Hỡi cô yếm thắm bùa đeo,

  Chồng cô, cô bỏ, cô theo chồng người.

  193 – Hỡi ai vết chiếu rành rành,

  Chén son chưa cạn, mà tình đã vơi.

  194 – Hỡi con vịt nước kia ơi,

  Sao mày vùng vẫy ở nơi Ngân hà.

  195 – Hơn nhau tấm áo manh quần,

  Thả ra bóc trần ai cũng như ai.

  15 chữ

  196 – Hoa thơm đánh cả cụm, mít ngon đánh cả sơ, mía ngọt bòn cả vỏ.

  16 chữ

  197 – Hay lam, hay làm đầu quang, mặt sạch,

  Chẳng hay làm đầu rếch, mặt dơ.

  198 – Hạt lúa vàng, hạt thóc cũng vàng,

  Anh yêu em, bác mẹ, họ hàng cũng yêu.

  199 – Học trò học trẹt ỉa phẹt ra mo,

  Chó chẳng liếm cho, học trò liếm vậy.

  20 chữ

  200 – Hoài công ngâm cho chuột vọc,

  Hoài hòn ngọc cho ngâu vầy,

  Hoài bánh giầy cho thằng méo miệng ăn.

  23 chữ

  201 – Hứng truyện non, bà có cỗ ẵm con cho bà,

  Hứng truyện già, thấy bà sẻ thịt gà, đi hái lá chanh.


  I

  1 – Ích kỷ hại nhân.

  2 – Im hơi lặng tiếng.

  3 – Ít thầy đầy đẫy.

  4 – Ít ngài dài đũa.

  6 chữ

  5 – Ít bột không nặn nhiều bánh.

  7 chữ

  6 - Im ỉm như gái ngồi phải cọc.

  7 – Im ỉm như gái đái gốc dâu.

  8 – Im ỉm như bà cốt uống thuốc.


  Y

  3 chữ

  1 – Yếu như sên.

  4 chữ

  2 – Ỷ thế, ỷ thần.

  3 – Yêu thầm, dấu vụng.

  4 – Yếu chân, mềm tay.

  5 – Yếu chân chạy trước.

  5 chữ

  6 – Yếu trâu bằng khỏe bò.

  6 chữ

  7 – Yêu cây, nên dấu đến hoa.

  8 – Yêu con chị, vị con em.

  9 – Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.

  10 – Yêu nhau, chín bỏ làm mười.

  11 – Yêu nên tốt, ghét nên xấu.

  12 – Yêu cho vọt, ghét cho chơi.

  13 – Yêu hoa, nên phải vin cành.

  14 – Yêu nhau rào giậu cho kín.

  7 chữ

  15 – Yến tước khởi tri hồng hộc chi.

  12 chữ

  16 – Yêu ai thì bốc lên giời,

  Ghét ai thì dìm xuống đất.

  17 – Yêu con cho roi, cho vọt,

  Ghét con cho ngọt cho bùi.

  18 – Yêu trẻ, trẻ hay đến nhà,

  Kính già, già để (1) tuổi cho.

  14 chữ

  19 – Ý ai, thì mặc ý ai,

  Ý tôi, tôi muốn canh khoai đầy nồi.

  20 – Yêu nhau, mọi việc (2) chẳng nề,

  Dù (3) trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.

  21 – Yêu nhau, cau bảy bổ ba,

  Ghét nhau, cay bảy bổ ra làm mười.

  22 – Yêu nhau cởi áo cho nhau,

  Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay.

  23 – Yêu nhau chẳng quản đường gần xa,

  Một ngày chẳng đến, thì ba, bốn ngày.

  24 – Yêu nhau chẳng quản lầm than,

  Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.

  25 – Yêu nhau quá đỗi nên mê,

  Rồi sau mới biết kẻ chê người cười.

  26 – Yêu nhau, giầu vỏ cũng say,

  Ghét nhau, cau đậu đầy khay chẳng màng.

  27 – Yêu nhau xé lụa may quần,

  Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra.

  28 – Yêu nhau bốc bải dần sàng,

  Ghét nhau đũa ngọc, mâm vàng chớ thây (1).

  ---

  (1) – bớt (2) – vạn sự (3) – một (4) – chẳng ăn.


  29 – Yêu nhau, yêu cả đường đi,

  Ghét nhau, ghét cả tông chi họ hàng.

  30 – Yêu nhau cũng chẳng cho vàng,

  Ghét nhau cũng chẳng tránh đàng mà đi.

  31 – Yêu nhau, chữ vị là vì,

  Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo.

  32 – Yêu nhau xin quyết một lòng,

  Đậu ngâm ra giá đãi đằng nhau chi.

  33 – Yêu nhau chẳng quản chiếu giường,

  Dẫu rằng tầu lá che sương cũng tình.

  34 – Yêu ai thì nói quá ưa,

  Ghét ai nói thiếu, nói thừa như không.

  35 – Yêu cây mới nhớ đến hoa,

  Yêu dì thằng đỏ, mua quà nó ăn.

  36 – Yêu em gánh gạch về đây,

  Chẳng đắp nên nùi, cũng xây nên thành.

  37 – Yêu ta, ta cũng thế này,

  Ghét ta, ta cũng như ngày mình yêu.

  38 – Yêu anh, tâm trí hao mòn,

  Yêu anh đến thác cũng còn yêu anh.

  16 chữ

  39 – Yên Dương:Tung Hàng; Kim Thành: Quỳnh Khê,

  Từ Liêm: Đông Ngạc, Bạch Hạc: Nhật Chiêu.

  18 chữ

  40 – Yêu nhau chị em gái, rái nhau chị em dâu,

  Đánh nhau vỡ đầu là anh em rể.

  20 chữ

  41 – Yêu nhau tam, tứ núi cũng trèo, thất, bát khe cũng lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua.


  K

  4 chữ

  1 – Kẽ vai chồng đống.

  2 – Kẻ thưa, người bẩm.

  3 – Kẻ tung, người hứng.

  4 – Kẻ yêu, người nể.

  5 – Kẻ kính, người nhường.(1)

  6 – Kèn xuôi, giăm ngược.

  7 – Kén cá, chọn canh.

  8 – Kéo cầy giả nợ.

  9 – Kị hổ nan hạ.

  10 – Kiến cơ nhi tác.

  11 – Kiến bò miệng chén.

  12 – Kiện gian, bàn ngay.

  13 – Kim chỉ có đầu.

  14 – Kín cổng, cao tường.

  15 – Kín trên, bền dưới.

  16 – Kinh thiên, động địa.

  17 – Kính chẳng bõ phiền.

  18 – Kính lão đắc thọ.

  ---

  (1) – rái.


  5 chữ

  19 – Kẻ dát nát người bạo.

  20 – Kẻ cắp gặp bà già.

  21 – Kể gà, kể dê, ngỗng.

  22 – Kiếm ăn xa, độc nước.

  23 – Kim ngân phá lệ luật.

  24 – Kín gianh hơn lành gỗ.

  6 chữ

  25 – Kẻ nói đơn, người nói kép.

  26 – Kẻ nưng bị, người cắt quai.

  27 – Kẻ ăn rươi, người chịu bão.

  28 – Kẻ ham công, người tiếc việc. (1)

  29 – Kể lể con cà, con kê.

  30 – Kêu cho thấu, tấu cho đến.

  31 – Ky cóp cho cọp nó ăn. (2)

  32 – Kiếm được một, muốn ăn mười.

  33 – Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

  34 – Kiêng ăn nhằm ngày hết gạo.

  35 – Kính một đằng, thỉnh một đằng.

  7 chữ

  36 – Kẻ cắp lại chê vải hẹp khổ.

  37 – Kẻ trước bắc cầu, người sau noi.

  38 – Kẻ có công đồng kẻ có của.

  39 – Kẻ một quan khinh kẻ chín tiền.

  40 – Kẻ có nhân mười phần chẳng khó.

  41 – Kẻ có tiếng chẳng mạnh thì bạo.

  42 – Kim bọc rẻ lâu ngày cũng ra.

  ---

  (1) – ham của (2) – tha


  8 chữ

  43 – Kẻ khó được vàng, người sang cất lấy.

  9 chữ

  44 – Kiếm củi ba năm, thiêu không đầy một giờ.

  14 chữ

  45 – Kẻ có tình thì rình trong bụi,

  Kẻ vô tình lủi thủi mà đi.

  46 – Kềnh nghê vui thú kềnh nghê,

  Tép tôm thì lại vui bề tép tôm.

  47 – Kỳ này lúa mọc đầy đồng,

  Giỗ vua Thái Tổ, Thái Tông mưa rào.

  48 – Kìa ai học sách Thánh Hiền,

  Lắng tai nghe lấy cho chuyên ân cần.

  49 – Kiến leo cột sắt bao mòn,

  Tò vò xây tổ bao tròn mà xây.

  50 – Kiến bò miệng chậu thì chầy,

  Kiến bò miệng chén chẳng rầy, thì mai.

  51 – Kim vàng ai nỡ uốn câu,

  Người khôn ai nỡ nói nhau nặng nhời.

  52 – Kim đâm vào thịt thì đau,

  Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời.

  53 – Kinh đô cũng có người rồ,

  Man di cũng có Sinh đồ Trạng nguyên.


  KH

  4 chữ

  1 – Khác máu, tanh lòng.

  2 – Khai quyển hữu ích.

  3 – Khất chầy, khất cối.

  4 – Khẩu Phật, tầm xà.

  5 – Khẩu xà, tâm Phật.

  6 – Khẩu tụng, tâm suy.

  7 – Khẩu thuyết vô bằng.

  8 – Khẩu tâm bất nhất.

  9 – Khó lụn xương sườn.

  10 – Khó sạch, rách thơm.

  11 – Khó, chó cắn thêm.

  12 – Khóa nào, chìa ấy.

  13 – Khoái mã nhất tiên.

  14 – Khỏi vòng (1), cong đuôi.

  15 – Khô chân gân mặt.

  16 – Khố rách, áo ôm.

  17 – Khổ tăng gia khổ.

  18 – Khôn nhà dại chợ.

  19 – Khôn ngoan rùa mốc.

  20 – Khôn khéo vào nhòng.

  21 – Khôn ngoan có nọc.

  22 – Khôn sống, mống chết.

  23 – Khôn cậy, khéo nhờ.

  24 – Khuất mắt khôn coi.

  ---

  (1) – tròng.


  5 chữ

  25 – Khác lọ, cùng một nước.

  26 – Khách ba, chúa nhà bảy.

  27 – Khấn trâu, giả lễ bò.

  28 – Khen phò mã tốt áo.

  29 – Khen nhà giàu lắm thóc.

  30 – Khinh khỉ, mắc độc già.

  31 – Khó Khách hơn giàu An Nam.

  32 – Khoét ngạch phải nhà thờ.

  33 – Khỏi nhà ra thất nghiệp.

  34 – Khỏi họng ra bọng dơ.

  35 – Khỏi lỗ thì vỗ vế.

  36 – Khổ, đổ cho hàng vải.

  37 – Khôn lắm lại dại nhiều.

  38 – Không dưng phải vạ vịt.

  39 – Không làm thì đừng ăn.

  40 – Không voi, bò làm nhớn.

  41 – Khu nào, quan Lang ấy.

  6 chữ

  42 – Khấp khểnh như răng bà lão.

  43 – Khẩu thị phong, bút thị tung.

  44 – Khéo con mắt, vụng hai tay.

  45 – Khéo vá may, vụng chầy cối.

  46 – Khéo vá vai, tài vá nách.

  47 – Khéo để cái méo ra ngoài.

  48 – Khi nên, giời cũng chiều lòng.

  49 – Khi nắng còn có khi mưa.

  50 – Khó giữ đầu, giàu giữ của.

  51 – Khó muốn giàu, đau muốn đã.

  52 – Khó nồi đồng, giàu nồi đất.

  53 – Khó mất mau, giàu được thưa.

  54 – Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen.

  55 – Khôn ăn cái, dại ăn nước.

  56 – Khôn ăn người, dại người ăn.

  57 – Khôn thì khỏi, dại thì mắc.

  58 – Khôn ra miệng, dại ra tay.

  59 – Khôn văn tế, dại văn bia.

  60 – Khôn như giải, dại như voi.

  61 – Khôn như mại, dại như lư.

  62 – Khôn ba năm, dại một giờ.

  63 – Khôn bây giờ, dại chốc nữa.

  64 – Khôn làm lại, dại ở nhà.

  65 – Khôn thì ngoan, gian thì nồng.

  66 – Khôn nên quan, gan nên giàu.

  67 – Khôn khéo chẳng bằng léo bờ.

  68 – Khôn độc không bằng ngốc đàn.

  69 – Khôn từ trong trứng khôn ra.

  70 – Không bóp cổ, chẳng lè lưỡi.

  71 – Không lấy, cũng khuấy cho hôi.

  72 – Không ăn ốc, phải đổ vỏ.

  73 – Không ưa, thì rưa có ròi.

  74 – Không ưa, đổ thừa cho xấu.

  75 – Không thầy, đố mày làm nên.

  76 – Không bột sao gột nên hồ (1).

  77 – Không được ăn, thì đạp đổ.

  78 – Không mà cả, giả không hết.

  79 – Không ngôi thứ cũng có phần.

  ---

  (1) – nặn nên bánh


  80 – Không muối, thì hành lanh chanh.

  81 – Không tiền, nói chẳng ra khôn.

  82 – Không chó, bắt mèo ăn cứt.

  83 – Không có mây, sao có mưa?

  84 – Không có tinh, lại có tướng.

  7 chữ

  85 – Khách đến nhà, chẳng gà thì vịt. (1)

  86 – Khi giận, ai bẻ thước mà đo.

  87 – Khó ở làng, sang ở thiên hạ.

  88 – Khó Huyện quan hơn giàu Tư vụ.

  89 – Khó nhịn miệng, (2) mồ côi nhịn nhời (3).

  90 – Khó chẳng tha, giàu ra có phận.

  91 – Khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt.

  92 – Khôn với vợ, dại với anh em.

  93 – Khôn như tiên, không tiền cũng dại.

  94 – Không ai đóng vai vật đứa què.

  95 – Không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng.

  96 – Không có cá, lấy cua làm trọng.

  97 – Không có trâu, bắt bò đi đẫm.

  98 – Khư khư như ông từ giữ oản.

  8 chữ

  99 – Khen người thì tốt, giột người thì xấu.

  100 – Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

  101 – Khi không gẫy gánh giữa đường chẳng hay.

  102 – Khi kiến ăn cá, khi cá ăn kiến.

  103 – Khi măng không uốn, thì tre trổ vồng.

  ---

  (1) – gỏi (2) – nhời (3) – chịu lễ.


  104 – Khỉ ơi (1) là khỉ, mèo vẫn hoàn mèo.

  105 – Khỏe thì nằm dọc, nhọc thì nằm ngang.

  106 – Khô chân gân mặt, đắt tiền cũng mua.

  107 – Khôn khi vô sự, thảo khi no lòng.

  108 – Khôn thì ngậm miệng, khỏe thì cắp tay.

  109 – Khôn khéo bánh dầy, vụng dại chầy cối.

  110 – Khôn khéo vá may, vụng dại cày cấy.

  111 – Khôn đi làm lẽ, khỏe đi ở mùa.

  112 – Khôn làm cột cái, dại làm cột con. (2)

  113 – Khôn chẳng qua nhẽ, khỏe chẳng qua nhời.

  114 – Khôn đâu có trẻ, khỏe đâu có già.

  115 – Khôn vừa chứ, khôn lắm lại chết non.

  116 – Không cầu mà được, không ước mà nên.

  117 – Không tiền, không gạo, mạnh bạo gì thầy.

  118 – Không có giời, ai ở được với ai.

  119 – Không đẻ không thương, không máu không xót.

  120 – Không ai nắm tay thâu ngày đến tối.

  121 – Không ai duỗi tay thâu ngày đến sáng.

  9 chữ

  122 – Khách nhớ nhà hàng, nhà hàng không nhớ khách.

  123 – Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn.

  124 – Khéo làm tôi vụng, vụng chẳng làm tôi ai.

  125 – Khó giữa làng còn hơn chồng sang thiên hạ.

  126 – Không có quân tử, thì ai khiến tiểu nhân.

  ---

  (1) – lại (2) – quân.
 • Chia sẻ trang này