0088.4.0014 (Socnho, Soát xong Wiki)

14/3/16
0088.4.0014 (Socnho, Soát xong Wiki)
 • PDF
  GoogleDocs

  cute_smiley15cute_smiley15cute_smiley15

  #0088.4.00014

  Đánh máy: Ha_nhanh  IV

  77 Cô lô — Nhảy lên 129

  78 Một mặt người — Mảnh chồng quan 130

  79 Gái có chồng — Con có cha 130

  80 Bán hàng — Họp chợ 131

  81 Ai lên — Nhắn nhủ 182

  82 Nhất sĩ — Trên sư 133

  83 Yêu nhau — Lấy đây 134

  Linh-tinh

  84 Tôi — Bác 136

  85 Đầu gối — Tay mang 137

  86 Chè — Xôi 137

  87 Con ruồi — Cái kiến 138

  88 Kiến đậu — Ngựa về 138

  89 Phên đan — Nghé tội 139

  90 Phượng-hoàng — Mâm thau 139

  91 Lúa tám — Nồi tư 140

  92 Đi đất — Ngồi gốc 141

  93 Vợ cả — Quan thừa 142

  94 Thánh tổ — Thần hồn 143

  95 Con ông — Con cóc 143

  96 Con gái — Ông lão 145

  97 Con ngựa đá — Thằng mù nhìn 145

  98 Ta nay quan — Tôi học-trò 146

  99 Con giai — Con gái 148

  II CÂU ĐỐI NÔM PHA CHỮ

  Nôm chữ lẫn lộn

  100 Ô ! — Xà ! 149

  101 Thủ thỉ — Hùng hổ 150

  102 Kẻ là gà — Ấu là trẻ 159

  103 Chuồng gà — Cá diếc 151

  104 Lộc là hươu — Ngư là cá 151

  105 Dâu vương — Yả vãi 152

  V

  106 Lợn cẩn — Chó khôn 153

  107 Đứng giữa — Dậy trước 155

  108 Học trò — Quan huyện 155

  109 Con rể — Ông chồng 156

  110 Lác đác — Ý ầm 156

  111 Nước giếng — Lửa cầu 158

  112 Lỗi người — Tư chú 159

  113 Chày cháy — Hôm mai 160

  114 Ao Thanh trì — Sông Ngân hà 161

  115 Phụ là cha — Mẫu là mẹ 162

  116 Phu là chồng — Ngã là ta 162

  117 Cây xương rồng — Quả dưa-chuột 163

  118 Chân đi — Tay hái 165

  119 Mũ lông gà — Áo cánh diệc 166

  120 Bốn cụ — Một đạo 167

  121 Huyện Tam-dương — Quan Tứ-kỳ 168

  122 Mặc áo — Làm đĩ 169

  123 Thị vào hầu — Vũ cậy mạnh 170

  124 Cái là tượng — Tu là hổ 171

  125 Bướm đậu — Gà ăn 173

  126 Cốc cốc — Tùng tùng 173

  127 Ông thông — Ông tú 174

  128 Quân-tử — Khổng-Minh 175

  129 Tử thời — Ngạn liễu 177

  Nửa nôm nửa chữ

  130 Con chim đa — Con cá úc 179

  131 Khách khứa — Trai chay 180

  132 Bữa sáng — Năm xưa 182

  133 Người nước Nam — Nhà hướng bắc 182

  134 Nực cười thay — Thủ chuyên nhỉ 184

  135 Cứu nhân — Khuyến thiện 185

  136 Đội ơn — Nhờ đạo 186

  VI

  Triết-tự

  137 Thằng quỉ — Con mộc 185

  138 Tự là chữ — Vu là chưng 189

  139 Giai họ Vương — Gái họ Bạch 190

  140 Chữ Đại — Chữ Bi 191

  141 Di qua — Khỉ chạy 192

  142 Ba sĩ — Một bách 193

  III — CÂU ĐỐI CHỮ HÁN

  Triết-tự

  143 Bát đạo — Thiên lý 194

  144 An nữ —Tù nhân 195

  145 Ly vị — Cầm sắt 196

  146 Thập khẩu — Thốn thân 197

  Linh-tinh

  147 Tử năng — Thần khả 198

  148 Hoàng triều — Từ phủ 200

  149 Quân tử — Thánh nhân 200

  150 Tinh thê-đẳng — Truyền tử tôn 202

  151 Nam bắc — Đông tây 203

  152 Nam-bang — Bắc-quốc 204

  153 Quá quan — Xuất đối 206

  154 Nhất thân — Thốn tịch 207

  155 Sỉ tính cương — My sinh tiền 209

  156 Xúc ngã — Át dư 2210

  157 Thiên hạ — Triều đình 211

  158 Trưởng trưởng — Tràng tràng 213

  159 Đế Nghiêu, Đế Thuấn … 215

  IV — CÂU ĐỐI LIỀU

  160 Thiên-hạ — Địa-trung 217

  161 Thần-nông — Thánh-sâu 220

  162 Bây giờ — Lúc nãy 22

  VII

  163 Cần câu trúc — Gộc kéo mai 223

  164 Chùa Non nước — Phố Già cơm 223

  165 Hai hàng — Một năm 224

  166 Con cua — Cái dù 225

  V — CÂU KHÔNG ĐỐI ĐƯỢC

  167 Da trắng 227

  168 Bò lang 228

  169 Gái tơ 228

  170 Thằng Quỳnh 229

  171 Cha con 230

  172 Song song 230

  173 Nhà này 231

  174 Lên phố mía 231

  175 Con quê 231

  176 Tên tôi là 232

  177 Tôi là 232

  178 Cô Lan 233

  179 Con gái 233

  180 Gái Ngư-trác 234

  181 Hẹ câu Nghệ 234

  182 Ngồi cống 235

  VI — CÂU ĐỐI KHÔNG GIẢI NGHĨA

  183 đến 261. Tự trang 235 xuống đến trang 260

  :rose::rose::rose:
 • Chia sẻ trang này