03 - Phần 03 [email protected], lotus (done)

12/8/15
03 - Phần 03 [email protected], lotus (done)
 • RỪNG

  Các khu rừng ở Cà Mau chiếm diện tích 121.456 mẫu, là một nguồn lợi kinh tế rất dồi dào. Rừng gồm có các loại cây: đước, vẹt, dà, cốc, mắm, su, tràm, mốp, dừa nước. Hằng năm rừng sản xuất một số lớn nông sản trị giá hàng trăm triệu bạc. Rừng cũng giúp vùng này tránh khỏi nạn lụt.


  NHỮNG NGUỒN LỢI – SỰ SẢN XUẤT

  NÔNG SẢN

  Ruộng đất tập trung nhiều nhất ở các xã Tân Xuyên, Định Thành, Hòa Thành, Tân Lộc (thuộc quận Quản Long); Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây, Phong Lạc (quận sông Ông Đốc) ; Tân Hưng Tây, Tân Hưng Đông, Hưng Mỹ, Tân Hưng, Thuận Hưng, Phú Mỹ, (quận Cái Nước); Tân Duyệt, Tân An, Tân Thuận, Tân Hòa, (quận Đầm Dơi); Tân Phú, Thới Bình, (quận Thới Bình).
  Diện tích cấy lúa được 122.920 mẫu, diện tích lập vườn làm rẫy 3.356 mẫu, hầu hết do người Việt khai thác.
  Mức sản xuất trung bình:
  - Lúa mỗi năm 1 tấn 300 ký.
  - Rau cải mỗi mẫu 2 tấn.
  - Dừa mỗi mẫu 30.000 trái.

  HẢI SẢN

  * Ở Cà Mau việc đánh cá trên sông và đồng bằng hằng năm được lối 10.000 tấn cá tươi và 8.000 tấn mắm; việc đánh cá ngoài biển thì hằng năm được trên 1.500 tấn cá tươi đủ loại, ở trong khoảng từ 300 thước đến 40.000 thước cách bờ và dọc theo ven biển cửa Bồ Đề (phía Nam Hải) dài đến ranh tỉnh Kiên Giang (phía vịnh Thái Lan). Hiện nay có trên 15.000 ghe đánh cá, không kể số ghe ở ngoài tỉnh đến (như ở Gò Công, Vàm Cỏ, Trà Vinh, Ba Xuyên, v.v...).

  * Ngoài việc đánh cá ở ngoài biển khơi, dọc theo các cửa sông Gành Hàu, sông Cửa Lớn, mũi Bà Quang, Vàm Rạch Gốc, ngư phủ còn dùng cách giăng đáy để bắt tôm tươi (tôm cỡ ngón tay trở xuống). Hiện nay có trên 3.000 miệng đáy. Số sản xuất trung bình mỗi năm trên 2.000 tấn dùng làm khô để bán vào thị trường nội địa.

  KHOÁNG SẢN

  Tại xã Thới Bình có một nguồn lợi khoáng sản là “than đất” dùng rất tiện và cháy rất đượm, để cầm lửa. Nhưng khoáng sản này chưa được khai thác.

  LÂM SẢN

  Các khu rừng tại quận Năm Căn và vùng U Minh Hạ, chiếm một diện tích 167.961 mẫu là một nguồn lợi kinh tế rất dồi dào. Rừng gồm có các loại cây đước, vẹt, dà, mắm, cốc, su, tràm, mốp, lá dừa nước, sáp, và mật ong.

  SỐ THAN SẢN XUẤT SỐ TIỀN THÂU ĐƯỢC
  Năm 1956 30.473 tấn 370 14.406.190 đồng
  Năm 1957 36.853 tấn 780 21.416.505 đồng 19
  -1958 ( sáu tháng đầu năm)
  25.745 tấn 023 14.841.948 đồng 39
  Hiện nay trong toàn tỉnh có tất cả 634 lò than, tập trung tại hai quận Năm Căn và Đầm Dơi.

  NĂM CĂN
  MỘT TRONG SÁU QUẬN NỔI TIẾNG CỦA CÀ MAU

  Nói đến Cà Mau, chúng tôi không thể không đề cập quận Năm Căn, một vùng mới khai thác đã chiếm một địa vị quan trọng về kinh tế và có những điểm lịch sử đáng lưu tâm.

  Thành lập ngày 2-4-1956, lấy tên xã Năm Căn làm tên quận lỵ, quận Năm Căn ở tận mũi Cà Mau là vùng duyên hải vừa là quận bìa của tỉnh An Xuyên (Cà Mau) vừa là quận chót hết của nước Việt Nam, nghiễm nhiên là vựa than đước của tỉnh An Xuyên, cung cấp than chụm cho cả miền Nam Việt.


  VỊ TRÍ

  Năm Căn nằm ở chót mũi Cà Mau, đông giáp quận Đầm Dơi, tây giáp quận Cái Nước và vịnh Thái Lan, bắc giáp quận Cái Nước, nam giáp biển Nam Hải. Diện tích: 71.000 mẫu tây. Gồm có 2 xã: xã Năm Căn và Viên An.


  DÂN SỐ

  Xã Năm Căn có 6.714 người, trong đó có 591 người Việt, 130 Hoa kiều. Xã Viên An có 4.494 người, toàn là người Việt. Tổng cộng toàn quận 11.215 người.


  SINH HOẠT

  Cũng như ở hầu khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam, Hoa kiều mặc dầu là thiểu số, vẫn chiếm ưu thế trên thương trường. Học chuyên nghề thương mại, lò than, chỉ có một số ít làm nghề rẫy bái.
  Người Việt ở Năm Căn sống về nghề chài lưới, làm củi, kỹ nghệ than, làm muối, cũng có một số đã ra tranh thương với Hoa kiều.
  Trước năm 1945, trong quận Năm Căn chỉ có tiểu công nghệ lò than, phần nhiều do Hoa kiều làm chủ, người Việt chỉ làm củi bán cho họ. Gần đây, người Việt mới đứng lên xây lò làm chủ, và hiện nay chủ lò Việt Nam nhiều hơn Hoa kiều.
  Ruộng lúa: quận Năm Căn toàn là rừng sát, quanh năm nước mặn nên không làm ruộng được; chỉ nơi đất rẫy nơi sông Bãi Háp, nơi nào trũng sâu, người ta mới cấy chút ít lúa. Tính chung chỉ có lối 10 mẫu ruộng.
  Vườn rẫy: xã Năm Căn có chừng 222 mẫu đất rẫy nằm theo sông Bãi Háp và rạch Cái Nháo, trồng dưa, bí, bầu, khoai, đậu, đồ hàng bông. Số sản xuất mỗi năm được chừng 30 tấn bầu, bí, dưa, 15 tấn khoai, 10 tấn đậu, 1 tấn rau cải, hành, hẹ.
  Thương mại: Chỉ có một ngôi chợ duy nhất tại quận lỵ, cất hồi năm 1955 bằng cây lợp thiếc, dài 20 thước, rộng 12 thước.
  Toàn quận hiện nay có cả thảy 167 tiệm buôn lớn nhỏ. Tại thị trấn Năm Căn đa số tiệm buôn xây cất bằng cây và ngói, ở trong thôn ấp thì bằng cây lá.
  Vùng Năm Căn được tặng là kho vàng đen vô tận, ghe thuyền vào ra chở than củi tấp nập nên việc thương mại rất phát đạt.
  Kỹ nghệ: chỉ có một nhà máy cưa để cưa cây vẹt, cây mắm, dùng tại địa phương
  Tiểu công nghệ: tại thị trấn có một lò thợ bạc, chỉ làm đồ vàng bạc ăn công chớ không có bán vàng. Có 2 trại xưởng đồ mộc để sửa ghe cộ. Quan trọng hơn thì có công nghệ làm tôm khô, cá mặn, ướp cá tươi bằng nước đá, chở lên Sài Gòn bán.
  Ngư nghiệp: số ngư phủ toàn quận: 2857 người.
  Vùng đánh cá: dựa mé Nam Hải và vịnh Thái Lan chia làm 3 vùng:
  1) Lưới biển đánh cá ngoài khơi từ Hòn khoai đến Hòn chuối.
  2) Đáy biển bắt tôm tép tại cửa Ông Trang, Gò Công, mũi Rạch Tàu.
  3) Đáy sông rạch bắt tôm tép từ rạch Tàu, rạch Gốc, vòng qua sông Bãi Háp.

  SẢN XUẤT HÀNG NĂM
  Tôm khô 120 tấn
  Cá mặn 50 tấn
  Cá gộc 120 tấn
  Bong bóng cá 2 tấn
  Các thứ cá khô 100 tấn
  Cua biển 10 tấn
  Phần tôm cá 200 tấn
  Bán về Sài Gòn, các tỉnh hoặc xuất cảng
  Lâm sản: Năm Căn có 71.000 mẫu rừng, chia làm 4 khu: rừng 354, 353, 355 và 534.
  Hằng năm khai thác được:
  - Củi đước hầm than: 240.000 stères cung cấp cho các lò than trong quận.
  - 50.000 stères củi vẹt, bán làm củi chụm
  - Cây cất nhà: cây đước 300 thước khối
  cây tạp lớn 480 thước khối
  cây tạp nhỏ 10.000 thước khối

  Lò than: toàn quận có 634 miệng lò than, chia cho 268 chủ lò. Sản xuất hằng năm 720.000 tạ than, cung cấp cho Sài Gòn và các tỉnh.
  Thú rừng: rừng xứ nầy có heo rừng, chồn, khỉ, lọ nồi và trăn. Dân chúng gài bẫy bắt chồn và khỉ đem bán tại Sài Gòn.
  :rose: