076. Phần 076 tophamhatrieu/hhongxuan(type done) -@nhungpham2001 (đã soát xong)

20/12/15
076. Phần 076 tophamhatrieu/hhongxuan(type done) -@nhungpham2001 (đã soát xong)
 • Nhớm. n. Dở lên một ít, xê xít ra.


  _ ra. Sút ra, dạt ra, sổ ra, (nói về đinh chốt).


  _ dậy. Cất mình chở dậy.


  _ chơn. Dở chơn, lấy chơn.


  _ máu. Rướm máu.


  Buông tha nhả _. Buông ra, thả ra, đừng có cầm cọng, trữ dưỡng, (tiếng rao).


  _ lên. Dở lên một ít.  Nhờm. n. Gớm sợ, không chịu, không ưa.


  _ gớm. id.


  _ chơn. Thất kinh không dám bước.


  _ miệng. Thất kinh không dám dúng miệng, không dám ăn.


  _ tay. Gớm sợ, không dám tra tay.


  _ đường. Thất kinh không dám đi đường, (đường nhiều cọp).  Nhọn. n. Tót đầu, vót đầu.


  Mũi _. Đồ vót đầu, giáo lao.


  Dao _. Thứ dao nhọn đầu.


  Ghe_. Ghe cửa, ghe hầu, chính là ghe nhọn mũi.


  _ vắc. Nhọn lắm.


  _nhẽ. ( Ghọn ghẽ) nhẹ nhẽ, lẹ làng.


  Vót _. Dùng dao nhỏ mà hớt cho nhọn.


  Vạt _. Dùng dao lớn mà đẻo cho nhọn.

  Mứt _. Làm cho nhọn, hớt cho nhọn, mưu sự.


  _ miệng_ mồm. Nhún trề, chê bai, nghị luận, chót miệng hỗn.


  _ mỏ. id.


  _ lưỡi. Liên miệng, hay nói.  Nhón. n. Lấy hớt cái trên, sẽ tay mà lấy; dở hổng lên, nhóng lên.


  _ lấy. Hớt lấy.


  _ gót. Dở hổng gót mà đứng cho cao ( có ý với lấy vật gì).


  _ chơn. Đi sẽ sẽ, đi nhẹ chơn.


  Đi _ . đi hổng gót. id.


  Làm _. Làm hớt một ít việc.


  Nói _. Nói rút một hai điều.  Nhỏn. n. Bớt đi.


  _ việc. Bớt việc, việc bớt lần lần.


  Chết một con _ một mũi. Càng ít càng nhẹ lo; giết được con gì hay làm hại, thì nhẹ lo một đỗi ( thường nói về chuột bọ).  Nhôn. n.


  _ trai. Lịch sự trai, ăn bận tốt, khá trai; (tiếng nói chơi mà là nói lái).  Nhộn. n. Rộn ràng.


  Bộn _. id.


  _ nhàng. id.


  _ nhực. id.


  làm _. Làm rày rạc; trái chừng.  Nhơn. c. Người.


  _ loại. Loài người.


  _ dân hoặc dân _. Dân sự, người ta cả thảy.


  _ vật. Người vật, của tạo hóa.


  Nam _. Đờn ông con trai.


  Phụ _. Đờn bà.


  Nữ _. Đờn bà, con gái.


  Mĩ _. Gái tốt, tước tặng cho các cung nữ.


  Thánh _. Bậc thánh, (thường hiểu là đức Phu-tử).


  Quả _. Tiếng vua xưng mình là người ít đức.


  Hiền _. Kẽ hiền ngõ, khôn ngoan.


  Lương _. Chồng, (tiếng vợ kêu chồng).


  Phu _. Vợ, ( tiếng chồng kêu vợ), cũng là tước đờn bà sang cả.


  Đại _. Kể lớn, quan lớn.


  _ quân. Vua chúa.


  Quân_. Quân lính.


  Thế _. Người đời, người ta.


  _ gian. Người đời, thế gian.


  Bàng _. Người ngoài, người dưng.


  Gian _. Đứa gian, đứa xấu.

  Tội _. Kẻ mắc án phạt ở tù rạc.


  Phàm _. Người phàm, người hèn.


  Ngu _. Đứa ngu, kể dại dột.


  Thường _. Người tầm thường, không có danh phận gì.


  Tiểu -. Đứa hèn, kẻ nhỏ mọn.


  Bần -. Người nghèo.


  Xá -. Xá sai, thơ thủ.


  Tha -. Người khác.


  Cổ -. Người xưa ; cuộc chơi nhắc tích 36 người xưa.


  Thương -. Người buôn bán.


  - số. Số người.


  - khẩu. id.


  - luân. Đạo nhơn luân, (coi chữ luân).


  - thần. Kẻ làm tôi nhà nước, tôi vua.


  - tử. Kẻ làm con.


  - thần sở tại. Chỗ thần linh trong mình người ta luân chuyển, (phép châm cứu).


  Môn -. Học trò.


  Giáo -. Kể có đạo Thiên chúa.


  Kỳ - kỳ sự. Người kì dị, chuyện kì dị.


  Sát -. Giết người.


  Tội sát -. Tội giết người.


  Tiền -. Kẻ khuất mặt, (thường hiểu về ông bà cha mẹ đã chết rồi).


  Dã -. Người quê, người rừng, loại khỉ lớn. Con dã nhơn.


  Quí -. Kẻ sang cả.


  Gia -. Người nhà.


  - trung. Cái ròng môi trên.


  - sâm. Thứ củ có mùi ngọt mà đắng, hình tích giống con người, vị thuốc bổ.


  - ngôn. Thạch tín.


  - phẩm. Đứng bậc con người, sự thể con người ăn ở thể nào.


  Hành – ti. Ti thông ngôn, thông sự.


  - mã cung. Tên cung huình đạo.


  [] – tâm phụ trắc. Lòng người không lẽ lường được.


  [] – linh ư vạn vật. Con người có tánh linh hơn muôn vật.


  [] – cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Con người cũng như con ngoại vật, cùng túng rồi đều phục nguyên tính. Cũng có nghĩa là túng thì phải biến.


  - duyên. Doan số con người.


  Bất thành -. Chưa nên người, chưa đến tuổi khôn ; có tật nguyền.


  - thân. Thân mình con người.


  Chữ -. Dấu áo quân lính có hai ren may đầu giống hình chữ nhơn.  [] Nhơn. c. Lòng tốt, hay thương xót, làm ơn ; hột.


  - đức. Lòng lành, hay thương xót ; đạo đức.


  - ngãi. Lòng trung hậu, sự ăn ở phải nhơn phải nghĩa.


  - ái. Sự thương yêu nhau, có lòng thương yêu nhau.


  - hậu. Có lòng tốt, có lòng trung hậu.


  - từ. Hiền lành, từ thiện.


  - lành. id.


  - hiền. id.


  - chánh. Phép cai trị có nhơn, biết thương dân; đức chánh.


  - thứ. Có lòng tha thứ, hay dung thứ.


  Khoan -. Rộng rãi, hiền lành.


  Lòng -. Lòng lành, hay thương hay làm phước.


  Có -. Có lòng lành.


  Làm -. Làm phước, giúp đỡ kẻ khác.


  Bất -. Không có nhơn đạo, hay làm hại, cũng là tiếng than.


  Vô -. Chẳng có lòng nhơn, chẳng biết đạo lý.


  Nên -. Cội rễ đều nhơn nghĩa, mình đã lập nên.


  Gió -. Gió đức, gió tốt, gió mát.


  Mưa -. Mưa phải thì.


  Qui -. Hiệu cũ tĩnh Bình-định.


  - ông. Ông hay làm nhơn. (Tiếng xưng tặng kể trưởng thượng).


  - quân. Đức vua, vua có nhơn.


  - nhơn. Kể có nhơn.


  [] Ma sẫn bất -. Tê sảng không biết đau.


  Sa -. Thứ trái có gai mà đen, trong ruột có những hột nhỏ mà cay. Vị thuốc tiêu thực, tục danh là trái rẻ.


  Táo -. Hột trái táo.


  Ý dĩ -. Hột bo bo.  [] Nhơn. c. Nhà gái, cha mẹ nhà gái.


  Hôn -. Lễ cưới.


  - ông. Ông sui gái.  [] Nhơn. c. Chỉn, bỡi vì, luôn theo, nương theo.


  - danh. Lấy tên ; vị tên ai.


  - thể. Luôn thể.


  - việc. Luôn việc.


  - khi. Đương khi.


  - vì. Bỡi vì.


  - bỡi. id.


  - vì sự ấy. Vĩ lẽ ấy.


  - duyên. Sự cớ.


  - sao. Cớ sao.


  - quả. Quả báo.


  - ra. Nhưng việc, để ra.


  - lại. Để lại.


  [] – công tựu tư. Nhờ khi làm việc công, mà làm việc riêng.


  Phép -. Phép lấy số nầy kêu với số kia mà thông ra.


  - sợ. Ớn sợ.


  - lạnh. Ớn lạnh, giún lạnh.


  - sự tùng sục. Nương theo việc mà làm luôn.


  - dịp. Nhờ dịp.


  - tiện. id.


  - cơ. id.  [] Nhợn. n. Khó chịu trong cổ và muốn mửa.


  - mửa. id.


  - ụa. id.


  - cổ. Bắt ngăn trong cổ, nuốt không vào.


  Bợn -. Bợn dạ.  [] Nhờn. n. Nhờn gớm.


  - đường. Gớm sợ không dám đi đường nào.  [] Nhớn. n. Bớn tớn, rộn ràng.


  - nhở. id.


  Làm -. Bớn tớn, bươn bức, làm rộn ràng.  [] Nhỡn. n.


  - nhơ. Vởn vơ, qua qua lại lại, bán dạng, làm cho kẻ khác ngó thấy.  [] Nhòng. n. Tiếng trợ từ.


  Cao -. Cao mà ốm.  [] Nhóng. n. Ngóng trông, chờ đợi ; đưa lên.


  - đợi. Chờ đợi.


  - dải. Trông đợi cho có tiền dải, (thường nói về đám hát).


  Lóng -. Phải chờ đợi, phải mất công.


  - phách – dốc. Tiếng cai tàu bảo giáng quan phải đỡ phía trước hoặc phía sau quan cửu.


  Dở -. Dỡ lên cùng chịu lấy.  [] Nhỏng. n.


  - nhẻo. (Coi chữ nhẻo).


  - - nhẻo nhẻo. id.


  - nhảnh. (Coi chữ nhảnh).  [] Nhông (Giống) n. Loài cắc ké lớn hay làm hang theo bãi cát.


  Dập -. Chận hang con nhông mà bắt nó.  [] Nhộng. n. Con tằm chín cởi lốt, mới tượng hình con bướm.


  Lộn -. Lột ra, hóa ra con nhộng.


  - trần. Con tằm mới hóa bướm mà chưa có cánh ; tiếng khen con nít trọi trắng và xinh tốt.


  Gỏi -. Gỏi làm bằng nhộng, (thường gia vị chua, như trộn nó với tép bưởi).


  Nói lộn -. Nói lộn đầu lộn đuôi.  [] Nhồng. n. (Coi chữ ngồng).


  - cải. Bông cải mới đùm lên mà chưa nở.  [] Nhồng. n. Loài chim đen lông, mà mỏ vàng chưn vàng, dễ tập nói, cũng gọi là con sảnh.


  Chim -. id.


  Cá -. Loại cá thu.  [] Nhóp. n.


  - nhép. Khua môi làm như miệng nói.


  - nhép thọp thẹp. Nhạy miệng nhạy mồm. (Tiếng tục).


  Nói – nhép. Nói ở trong miệng.


  Góp -. Thâu góp.  [] Nhớp. n. Dơ dáy, vấy vá.


  - nhúa. id.


  Nhơ -. id.


  Dơ -. id.


  - kiếp. Tiếng mắng đứa hư, đứa dở dang, bất tài, không làm sự gì nên.


  Nhơ đời – kiếp. id.


  Nói – miệng. Có nói thì dơ tới miệng mình, đừng thèm nói, (tiếng khi bạc).  [] Nhót. n. Súc mình, rút lại, tóp lại.


  - lại. id.


  Khô -. Khô rồi phải súc mình (nói về văn bản về khuôn đất mới đắp v.v.)


  - chơn. Chơn rút lại phải đi nhón, không đi cả bàn được.


  Đi cà -. Đi phải nhón một chơn, đi chơn cao, chơn thấp.  [] Nhọt. n. Mụt độc nhọn đầu hay mọc dưới bàn tọa.


  Mụt -. id.


  Đau -. Bị mụt nhọn mọc chỗ nào.


  Làm mủ làm -. Khẩy mổ, gạy đầu, mưu sự cho kể khác làm theo. Đứa làm mủ, đứa làm nhọt, chỉ nghĩa đứa bày thể nầy, đứa mưu thể khác.


  Nón -. Nón nhọn đầu, nón trùm.


  Kiến bò -. Thứ kiến đen ở hang, sau đuôi nó có cái đọc chích đau lắm.  [] Nhốt. n. Cầm giữ trong chỗ riêng.


  - lại. id.


  - vào. id.


  - gà. Bỏ gà vào lồng và giỏ, không thả nó ra.


  Giỏ - gà. Giỏ để mà giữ lấy con gà.


  Bội – gà. Cũng là giỏ nhốt gà mà lớn.


  - khuôn. Ráp khuôn ; lồng vào khuôn, ép vào trong khuôn.


  - ván. Lùa ván, khép ván vào khuôn cữa, hoặc lùa vào mộng.  [] Nhột. n. Nghe rờ rẩm nhẹ nhẹ ngoài da, bắt phải nôn phải tức cười ; bị chọc léc.


  - nhạt. id. Chột ý, mắt cỡ.


  - ý. Chột ý, mắt cỡ.  [] Nhớt. n. Có nhựa trơn, nước dẻo trơn, như nhớt lươn, nhớt cá.


  - nhao. id.


  - nhát. id.


  - lầy. Nhớt quá, đầy những nhớt.


  - nhợt. id.


  - xương. Làm biếng, không chịu làm công việc.


  - lưng. id.


  Đồ -. Đồ làm biếng.


  Trây -. Làm không nên thân, làm không sạch sẽ.


  Hết -. Hết giỏi, không làm chi được nữa.


  Nói – miệng. Không thèm nói nữa.


  Trời mưa – đường. Trời mưa đường đi nổi bùn nổi lầy.


  Khéo vọc -! Khéo làm nửa sạc hoặc nửa chừng mà bỏ. (Tiếng chê trách).  [] Nhợt. n. Tiếng trợ từ.


  Nhớt -. Nhớt lắm.  [] Nhu. c. (Coi chữ nho).


  Sách -. Sách vở nhà nho.


  Chữ -. Chữ riêng nhà nho.


  - mì. Mềm mỏng, hòa nhã, khiêm nhượng ; tướng học trò.  [] Nhu. c. Mềm, yếu.


  - nhược. Yếu đuối.


  - mì. Mềm mỏng.


  - thuận. Thuận thoàn.


  [] – nhược thắng cang cường. Mềm mỏng thì hay hơn là cứng cỏi.


  Chữ -. Chữ viết uốn éo, yếu nét.


  Viết -. Viết chữ uốn éo, đối với viết khách, là chữ viết mạnh mẽ.  [] Nhũ. c. Vú ; sữa ; cho bú.


  - bộ. Cho con bú.


  - mẫu. Vú nuôi, vú cho bú.


  - hương. Thứ nhựa thơm, mủ tòng hương.


  - trấp. Nước sữa.


  Đoạn -. Dứt đi, không cho con bú nữa.


  - ung. Chứng đau vú, sưng vú.  [] Nhủ. n. Bảo, khuyên bảo, nói khó.


  Khuyên -. id.  [] Nhụ. c. Con nít.


  - tử. id.


  - nhự. Dụ dự.  [] Nhú. n.


  - nhứ. Bộ nhút nhát, không vững vàng, không sấn sướt.


  Thấy chó đừng – nhứ. Thấy chó đừng làm bộ thụt lui, phải cho mạnh dạn.


  [] Như. c. Bằng, dường bằng.


  - thể. Dường thể.


  Giả -. Giả thể.


  Thí -. id.


  Ví -. Ví bằng, sánh dường.


  Cũng -. Cũng bằng, dường bằng, chẳng khác gì.


  - là. Như thể, dường thể.


  - vậy. Phải vậy, thế thì, nếu vậy.


  - nhau. Bằng nhau.


  - nó. Chẳng khác chi nó ; còn nó thì...


  - thử. Dường ấy, thế ấy.


  [] – thử nhi dĩ. Dường ấy mà thôi.


  - không. Dường như không có sự gì ; không kể gì.


  - cũ. Y như cũ, không khác gì.


  Y – cựu lệ. Y như lệ cũ, không dời đổi sự chi.  [] Nhứ. n. Nhử, làm mồi.


  Nhú -. (Coi chữ nhú).


  Nhấp -. Bộ nhút nhát không dám tới lui.  [] Nhừ. n. Chín bần ; bộ khờ câm; dại đặc.


  - nhẫn. id.


  Chín -. Chín bần.


  Nấu -. Nấu cho lâu cho chín bần.


  Lừ -. Bộ khờ khạo, dại đặc.


  Tuồng mặt – câm. Tuồng mặt dại quá, tuồng mặt mê man, dừ câm.


  - tử. Gần chết, chẳng còn biết sự gì.


  Đánh – tử. Đánh quá tay, đánh dữ quá.  [] Nhữ. c. Mầy.


  [] – tác ứng huờn – thọ. Mầy làm, ưng về mầy chịu.  [] Nhử. n. Làm mồi, trêu bẹo, làm cho thấy mà ham.


  - mồi. id.


  - cá. Dùng mồi mà bắt cá.


  - cọp. Đặt mồi, làm cho cọp mắc bẫy.  [] Nhụa. n. Tiếng trợ từ.


  Nhầy -. Lầy lụa, dai hoi, không sạch sẽ.  [] Nhúa. n. Tiếng trợ từ.


  Nhát -. (Coi chữ nhát).


  Nhớp -. Nhớp.  [] Nhựa. n. Mủ cây, chai rái, vật dẻo dai có dây có nhợ.


  - cây. Mủ cây.


  - thông. Mủ cây thông.


  - tùng. Mủ cây tùng.


  Vàng -. Mủ cây vàng vàng, thổ sản Cao-mên chữ gọi là trần huình. [].


  - điếu. Khói thuốc, cặn thuốc đóng trong ống điếu.


  - nha phiến. Xác nha phiến đã hút rồi.


  Nói -. Nói lầy nhầy, nói hơi bợm ghiến.


  Nuốt -. Nuốt xác nha phiến.


  - quá. Chậm chạp quá, dở dang không phân chần.  [] Nhuân. n. Đồ gia vị để giữa cái bánh.


  - bánh. id.


  - nhụy. id.


  - nhị. id.


  Lời nói không – nhị. Lời nói vô duyên, lạt lẽo, vô tình.  [] Nhuận. c. Dư ra, thắng số, đằm thắm.


  Năm -. Năm trồi.


  Tháng -. Tháng trồi.


  Tam niên nhứt -, ngũ niên tái -. Ba năm nhuận một lần, tới năm thứ năm lại gia nhuận một lần nữa. (Phép định tháng nhuần).


  - vận. Vận xấu, vận thừa, đổi đời, thì vận khác thường.


  [] Đức – thân. Con người có đức thì xem ra trọng hậu.


  [] Tư -. Im đầm không khô táo (nói về đất).  [] Nhuần. c. Dằm thắm, thẩm tháp.


  Đượm -. Dồi dào, ơn xuống đượm nhuận.


  Tập cho – miệng. Tập cho quen miệng.


  - nhã. Dằm thắm, thông thấu, lịch lãm, hòa nhã.


  Ôn -. Học tập thành thục. Ôn nhuần kinh sử.


  Học cho -. Học đi học lại cho thuộc.


  Gội -. Gội ơn, chịu ơn rất hậu.


  Năm, tháng -. Năm, tháng trồi.  [] Nhúc. n.


  - -. Bộ máy động như giòi.


  Lúc -. id.


  Bò lúc-. Bỏ đi cả đám (kiến, giòi).


  - nhích. Cựa mình, máy động.


  Nói không – nhích. Sai khiến không đi.


  Chẳng – nhích. Chẳng cựa quậy, chẳng động địa ; bình yên chẳng lo chi cả.  [] Nhục. c. Thịt.


  Cốt -. Xương thịt ; ruột thịt, bà con rất gần.


  Tình cốt -. Tình ruột thịt, nghĩa bà con.


  - nhãn. Con mắt thịt.


  [] – xu, thân. Thân mình.


  - quê. Quê tốt.


  - đậu khấu. Trái đậu khấu.


  Táo -. Trái táo, lấy cơm bỏ hột, (vị thuốc bổ).


  - huyền hổ khẩu. Thịt treo miệng hùm ; nhem thèm cho thú dữ.


  - độc. Thịt độc hay làm hư tới thịt khác (nói về ghẻ).


  [] Nhược chỉ - cường chi thực. Thịt con yếu, con mạnh ăn. Yếu đuối thì phải thua thiệt.  [] Nhục. c. Nhuốc, xấu hổ.


  Sỉ -. id.


  Ốc -. id.


  Xỉ -. id.


  Mang -. Mang nhơ nhuốc.


  Chịu -. Chịu cho người khác làm đều sỉ nhục.


  Nhẫn -. Nhịn đi, bằng lòng chịu sỉ nhục.


  Nhịn -. id.


  [] Ninh thọ tứ bất minh thọ -. Thà chịu chết chẳng thà chịu xấu.


  - -. Mới dùng, chưa phải là cũ, màu áo quần mới bận một đôi lần.  [] Nhuệ. c. Nhọn sắc.


  Đồng -. Mạnh bạo, gan dạ.


  Hùng -. Hiệu binh ở Kinh thành.


  - khí. Oai khí, thế lực, đương mạnh mẽ ; nước nạp.


  - khẩu. Ăn nói cay co.


  [] Nhức. c. Đau xói, đau như chích.


  - nhối. id.


  - đầu. Van đầu, đau xói trong đầu.


  - răng. Đau răng như chích.


  - mình. Lấy làm cực khổ, đau đớn.


  Buồn -. Buồn quá, buồn nhuyền.  [] Nhui. n. (Coi chữ chui).


  - vào. Chui vào, đưa vào.  [] Nhùi. n.


  Bùi -. Vật nhen lửa, thưởng làm bằng tinh tre, meo cây đồng-đình ; đồ lội, tơ gốc, giẻ rách, đồ để mà lau chùi.


  Tẩm bùi -. Dùng nước diêm mà tẩm đồ nhẹ mình ấy cho bén lửa.  [] Nhủi. n. Đồ dùng mà bắt cá, có thể cầm mà đẩy tới ; chui tới, lủi tới, chun lòn dưới đất.


  Cái -. Đồ dùng mà bắt cá, có thể đẩy tới.


  - đầu. Chui đầu, chun vào chỗ nào.


  - tới – lui. Ngã tới ngã lui, bộ say rượu.


  Đâm -. Đâm chuồi tới, lủi tới.


  Chui -. Trốn tránh.


  Trốn chui trốn -. id.


  Cá -. Cá chui dưới bùn.


  - cá. Cầm cái nhủi mà xúc cá.


  Dế -. Thứ dế hay chui đầu, cày dưới đất mà làm chỗ ở.


  Té -. Té chúi đầu.  [] Nhụy. c. Cái ngòi ở giữa cái hoa.


  - hoa. id.


  Nở -. Nở ngòi, hoa nở.


  Nhuần -. Đồ gia vị để giữa cái bánh. (Coi chữ nhuần).


  - rữa hoa tàn. Mất con gái rồi, mất duyên.


  Ăn nói có nhuần có -. Ăn nói có duyên.


  Viết mất -. Viết mất ngòi, nghĩa là mất cái chót ngòi.  [] Nhuyễn. (nhuyền). n. Nát đều, mịn màng, nhỏ mứt.


  Nhồi -. id.


  - nhàng. id.


  - bấn. id.


  Bột -. Bột đâm nhỏ bần mà đều.


  Lụa -. Lụa đều canh chỉ mà lại nhỏ mặt.  [] Nhum. n. Loài giống cây cau mà lớn cùng có gai nhiều.


  Cây -. id.


  Ốc -. Tên ốc.


  Lúa – gạo -. Thứ lúa dẽo, hột gạo thâm nâu, người ta hay dùng mà nấu cháo.


  Chùm -. Vầy đoàn, tụ hội, nhóm nhau một chỗ. Ngồi chùm nhum, (tiếng Cao-mên).


  Chòm -. id.


  Cái -. Tên chỗ.  [] Nhúm. n. Giụm cây củi mà đốt ; nhen lửa.


  - củi. id.


  - lửa. id.


  - không cháy. Lập thế nhen lửa mà không cháy.


  Nhen -. (Coi chữ nhen).  [] Nhúm. n. Nhón, nhóm trong đầu ngón tay.


  Một -. Một nhóm trong đầu ngón tay.


  Lúm -. Chơn ướt chơn ráo, chưa xuôi bề nào.  [] Nhũm. n. Tiếng trợ từ.


  - nha. Đẹp đẽ, dễ coi, (nói về sự ăn mặc).  [] Nhún. n. Đưa lên đưa xuống, đưa qua đưa lại.


  Nhê -. Chê cười.


  Trê -. Trề môi, đưa môi ra, nhíu môi lại, nhíu môi nhíu mỏ, ấy cũng là cách chê bai, cười cợt.


  - trê.


  - môi.


  - mỏ.


  - lên – xuống. Đưa lên, đưa xuống.


  Và đi và -. Và đi và uốn éo, đưa mình lên xuống như con đào.


  Ngồi – lên – xuống. Hồi đưa mình lên xuống, ngồi không tề chỉnh.  [] Nhung. c. Giặc, đồ binh khí.


  - địch. Người giặc ở phía tây Trung-quốc.


  Hồ -. Các nước hay làm giặc ở bên bắc Trung-quốc.


  Khuyển -.


  Ngũ -. Năm thứ binh khí.


  Binh -. Quân lính, binh khí.


  Tổng -. Chức làm đầu quân lính.


  Ngươn -. Chức ngươn soái.  [] Nhung. c. Thứ hàng bằng lông chỉ đánh, đã mềm lại mướt.


  Áo -. Áo may bằng hàng mướt ấy.  [] Nhung. c. Cỏ non, lông măng.


  Lộc -. Sừng, gạc nai hươu mới mọc, hãy còn non.


  [] Nhúng. n. Thòng dưới nước, để vào trong nước, thấm nước.


  - nước. Để vào trong nước.


  - chàm. Nhuộm chàm.


  - bùn. Nhuộm bùn, vùi bùn.


  - vào. Nhuốm lấy, chen vào, dúng vào.


  - miệng vào. Nói đến, nói việc không phải nói, dúng miệng vào.


  Chẳng – bợn nhơ. Chẳng nhuốm bợn nhơ, vẹn vẽ mọi bề.


  - tay. Thò tay, dúng tay, xen vào.  [] Nhùng. n.


  -nhằng. Mắc lằng nhằng, dính dấp.  [] Nhũng. n. c. Xấu hổ ; dư ra, bề bộn, tiếng trợ từ.


  - mặt. Bỉ mặt.


  Làm -. Làm bỉ mặt, làm cho xấu.


  Chịu, mang -. Chịu xấu, mang nhuốc.


  - nhẳng. Dùng dằng, lằng nhằng, kéo dài.


  [] – lạm. Ăn của dân, bày chuyện mà ăn của dân.


  [] – nhiễu. id.


  [] – viên. Viên quan dư sổ, không có việc làm.  [] Nhưng. c. n. Giãn ra, huờn cho ; bỏ ra, để ra ngoài, tiếng trợ từ.


  Ở -. Ở không, không có công việc mần.


  Không -. Ở không ; không có chi cả, chi sốt.


  - bỡi. Nhơn vì, bỡi vì.


  - vì. Tiếng nói đỡ, nói chống cùng lẽ trước.


  - mà.


  - vậy.


  Phải -. Phải rồi, phải thôi.


  Thật -. Thật rồi, thật thôi.


  Thôi -. Tiếng than để sau tiếng nói khác chỉ nghĩa là dường nào.


  Cực khổ thì thôi -. Cực khổ là dường nào.


  - cho. Hườn cho, chuẩn cho.


  - việc. hưởn việc, để việc lại không làm.


  - chức. Cho tại ngoại, không cho hành sự.


  - nợ. Hưởn nợ.


  - thuế. Hưởn thuế, không thâu bây giờ.


  - cựu. Để y cũ, y như cũ.


  - hát bội. Người thuộc tuồng làm thầy hát bội, thầy tuồng.  [] Nhửng. n. Giảm bớt, dứt đi.


  Bệnh -. Bệnh giảm, bịnh nhẹ.


  Nước -. Nước muốn đông lại, không chảy nữa.


  Đợi nước -. Đợi nước bớt chảy, đợi nước hồi.


  - nhưng. Dửng dưng.  [] Những. n. Tiếng chỉ số nhiều ; sòng sã, có bấy nhiêu mà thôi, không có chuyện gì khác ; đương lúc.


  - làm. Chỉ làm có chừng ấy.


  - ước. Ước có bấy nhiêu.


  - tưởng. Tưởng có bấy nhiêu.


  - là. Cả thảy là.


  Chẳng -. Chẳng phải là bấy nhiêu mà thôi.


  Chẳng – là... mà lại.... Chẳng phải là như vậy mà hãy còn...


  Nào -. Nào phải là bấy nhiêu ; ở đâu nữa nào?


  - người... Bao nhiêu người.


  - còn. Hãy còn, còn hoài.


  - mảng lo âu. Đương có lo âu nhiều nổi.


  - thuở. Từ thuở, cách nhiều đời.


  - chơi. Chơi ròng, không làm một chuyện gì.  [] Nhuốc. c. n. Xấu hổ.


  - nha. id.


  Hổ -. id.


  Xấu -. id.


  Luốc -. Bộ hổ thẹn.


  Mang -. Chịu xấu hổ.


  Không biết -. Lì lợm, không biết liêm sỉ.


  Nham -. Lam nham.


  Nhám -. Nhàm xàm.  [] Nhược. c. Bằng, ví bằng, nếu.


  - bằng. Ví bằng, ví dầu, ví như.


  Bất -. Chẳng bằng, chẳng gì hay hơn.


  Mạc -.


  - thị. Bằng là, bằng phải là.  [] Nhược. c. n. Yếu đuối ; mềm mỏng.


  Liệt -. Bệnh đau nặng, nằm một chỗ.


  Hư -. Hư trong mình, mất sức, ốm yếu quá.


  Hoải -. id.


  [] Tước -. id.


  [] Sâu -. id.


  Lão -. Già yếu.


  Già -. Thứ chim đồng lớn con, bộ tướng giống kẻ già yếu.


  [] Khiếp -. Nhát nhúa, non gan.


  [] Dĩ cường lăng -. Lấy sức mạnh mà hiếp kẻ yếu.


  Bệnh -. Bệnh ngặt nghèo.


  Chỗ -. Chỗ yếu trong mình, có động phạm đến thì phải hiểm nghèo.


  Làm -. Làm khúc khổ, khuấy nhau.


  - quá. Khổ quá, ngặt quá.


  - thủy. Tên chỗ ở tại non tiên, kêu là non Bồng-lai, nước yếu quá không chở nổi vật nặng.  [] Nhưới. n. Nhái nhại, nhạo cợt.


  Nói -. id.


  Mưa - -. Mưa chẳng khi dừng.


  Mềm -. Mềm lắm.


  Khóc - -. Khóc dai, khóc mê man.  [] Nhượi. n. Dai hoi, đê mê.


  Khóc - -. Đồng nghĩa với tiếng nhưới. Ướt đằm đằm.


  Mưa - -.


  Ướt - -.  [] Nhuộm. c. (Nhiểm). Nhúng nước màu, làm cho thấm màu gì.


  - màu. id.


  - điều. Nhúng màu điều.


  - đỏ. Nhúng màu đỏ.


  - xanh. Nhúng màu xanh.


  - chàm. Nhúng màu chàm.


  - đen. Nhúng màu đen.


  Thợ -. Thợ làm nghề nhuộm.


  Đồ -. Đồ để mà nhuộm.


  Áo quần – nước cốt trầu. Áo quần vấy đầy những cốt trầu.  [] Nhuốm. c. Nhuộm lấy, nhiễm lấy.


  - màu. Nhuộm lấy màu gì.


  - bệnh. Mang bệnh, mắc bệnh.


  Nước mắt – sôi. Nước mắt dầm dề.  [] Nhương. c. Cướp, đoạt, xua đuổi.


  [] Nhiễu -. Phá rối.


  [] Kỳ phụ - dương, nhi tử chứng chi. Cha ăn trộm dê mà con lại làm chứng, chỉ nghĩa là con làm đều bất nghĩa, vì nghĩa cha con phải giấu cho nhau.


  - đoạt. Tranh đoạt.


  - việc. Gây việc, sanh sự.  [] Nhương. c. Phép dâng cúng cho được chữa bệnh trừ tai.


  - tai. Nhương trừ tai hại.


  - họa. id.


  - sao. Cúng sao, cúng cấp cho khỏi sao hạn, nghĩa là vì sao làm hại. (Đờn ông la hầu, đờn bà kế đô, là hai vì sao hạn).


  [] Nhượng. c. n. Nhường, kiên nhường, khiêm cung ; chỗ hủng vào ở sau đầu gối.


  Khiêm -. Khiêm cung, kính nhường.


  Lễ -. Lễ phép, khiêm nhường.


  [] Tổn -. id.


  - giao. Nhường lại, giao lại.


  - nhau. Để lại cho nhau, không lấn lướt.


  - chỗ ngồi. Để chỗ ngồi lại cho nhau.


  Cái -. Chỗ hót vào ở sau đầu gối.


  Bất -. Chẳng nhường, chẳng thua.  [] Nhường. c. (Nhượng).


  Khiêm -. Khiêm nhượng.


  Từ -. Nết na, khiêm nhượng.


  Tề -. id.


  - nhau. Kính nhau, để lại cho nhau.


  - cho. Để lại cho.


  - lại. id.


  - chỗ ngồi. Để chỗ cho ai ngồi.


  - lời. Để cho kẻ khác nói, không nói giành.


  - giao. Nhường lại, giao lại.


  [] Nhướng. n. Rán đưa lên, nhóng lên.


  - lên. id.


  - con mắt. Trương mí mắt, ngước mắt.


  - mắt mà coi. Phải xem coi tường tất.


  - cổ. Trương gân cổ, ngóng cổ, đưa cổ lên cho cao.


  - gân cổ. id.


  - vai. Đưa vai lên, gióc vai.  [] Nhưởng. c. Đất, đồ nhạc xưa.


  [] Khung -. Trời đất.


  Thiên -. id.


  [] Kích -. Tên sách ; đánh cái nhưởng mà ca ; măng bát.  [] Nhuốt. n. Mềm mại.


  Non -. Non lắm.


  Mềm -. Mềm lắm.


  Dịu -. Dịu nhiễu.


  Láng -. Láng trơn.  [] Nhút. n.


  Rau -. Thứ rau ở nước.


  Làm -. Làm ghém.


  - nhát. Nhát gan, thậm thụt.  [] Nhứt. c. (Nhất). Một, thứ nhất.


  - phẩm. Phẩm trên hết.


  - hảo. Hạng nhứt, quí hơn hết.


  Đệ -. Thứ nhứt.


  Dải -. id. Phần thưởng thứ nhứt.


  - hảo. Tốt hơn hết ; tốt nhứt. Miếng ăn nhứt hảo.


  - danh. Một người ; người đầu hết.


  [] – tính. Luôn cuộc, một lần, tính trong một lần.


  - là. Trước hết là, phần chắc là.


  - thiết. Chắc chắn, thẩy cả, trọn cả.


  [] – nhơn địch vạn. Một người chống muôn người.


  Bất -. So le, chẳng đều. Nghị luận bất nhứt, chỉ nghĩa là nghị luận không đồng, một người một thể.


  - tâm. Đồng lòng ; một lòng.


  - tề. Một lượt.


  - khắc. Bây giờ, tức thì.


  [] – lộ bình an. Đàng đi bình an, không có trở ngại chút nào.


  - sống – chết. Một sống, một chết, có hai lẽ mà thôi.


  - ăn – thua, hoặc – thắng – bại. Một là đặng, một là mất.


  - nguyện. Quyết một lòng, chí quyết, quyết chắc, (tiếng thề).


  - triều đình, nhì hương đảng. Hội làm làng cũng có tôn ti.


  - ban. Một cái, một thể.


  - hướng. Cho đến nay.


  [] – dạ sinh bá kế. Một đêm nghĩ ra trăm chước, chỉ nghĩa lòng người nham hiểm chẳng lường được.


  Hương -. Chức lớn nhứt trong làng.


  - điểm. Một chấm, một đùm, một đàn. Còn có nhứt điểm trung hậu.


  [] – điểm chung. Một giờ đồng hồ.  [] Nhựt. c. (Nhật). Ngày, mặt trời.


  - nguyệt. Mặt trời, mặt trăng.


  - dụng. Đồ dùng, đồ thường dùng.


  [] – giả. Kẻ coi ngày, thầy bói.


  - -. Ngày ngày, mỗi một ngày.


  Bất -. Chẳng trọn ngày, chẳng bao lâu.


  - trung. Giữa ngày.


  Chúa -. Ngày nghỉ ngơi trong tuần lễ, cũng kêu là lễ bái nhứt.


  - quí hoa. Hoa quí.


  [] Thảm vô thiên -. Thảm bức như không có trời cùng mặt trời, chỉ nghĩa là thảm quá.


  :rose:
 • Đang tải...