09. Chương IX [XONG]

21/12/15
09. Chương IX [XONG]
  • Lắm chữ quá lưu lâu. Đại khái là xong rồi đó.