Những chiến dịch đặc biệt - Pavel Xudoplatov (Đã hoàn thành)

1/12/15
Những chiến dịch đặc biệt - Pavel Xudoplatov (Đã hoàn thành)
 • IMG_3519.JPG

  Tựa đề: NHỮNG CHIẾN DỊCH ĐẶC BIỆT.
  Tác giả: PAVEL XUDOPLATOV.
  Dịch giả: NGUYỄN VĂN THẢO.
  Nhà xuất bản: CÔNG AN NHÂN DÂN.
  Năm xuất bản: 2003.
  Loại thể: SÁCH THAM KHẢO.
  Số trang: 588.
  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm.
  Loại Bìa: CỨNG.
  Giá Bán: 65.000 VNĐ.
  Tổng phát hành: CÔNG TY VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC).
  Những người tham gia:

  Nguồn sách: @tducchau
  Scan: @teacher.anh
  OCR: @Rafa
  Soát lỗi: @tducchau , @lichan , @4DHN , @Wynnie , @vancuong7975 , @teacher.anh , @Rafa, @rito_1522.
  Biên tập và Hiệu đính:
  Kỹ thuật vi tính: @Rafa .
  Tạo eBook: @Rafa .
  Review: @lichan

 • Đang tải...