Yêu cầu sách: Thước đo nào cho cuộc đời bạn ?

28/2/18
Yêu cầu sách: Thước đo nào cho cuộc đời bạn ?
 • Thể loại Quà tặng cuộc sống
  Tác giả Clayton M. Christensen
  NXB NXB Trẻ
  Công ty phát hành NXB Trẻ
  Số trang 252
  Ngày xuất bản 06-2013