Bernard Trinh's Recent Activity

  1. Bernard Trinh đã trả lời vào chủ đề Thơ Việt Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy đi lấy chồng....

    Nồng nàn phố là nghệ danh.Thơ rất hay nhưng tiếc là đã như cánh hồng phai, sau này chắc vì cuộc sống mà thơ nàng không còn được chất như...

    6/6/23 lúc 16:21