chuongnguyentd's Recent Activity

 1. chuongnguyentd đã thích bài viết của V/C trong chủ đề Phân tích kinh tế Lịch sử giao thương - William J. Bernstein.

  [ATTACH] LỊCH SỬ GIAO THƯƠNG (Thương Mại Định Hình Thế Giới Như Thế Nào?) Tác giả: William J. Bernstein Dịch Giả: Ngọc Mai Alphabook...

  lich.png 9/5/21 lúc 17:00
 2. chuongnguyentd đã thích bài viết của YurbleVn trong chủ đề Tác giả Ý Chí Sắt Đá - Nguyễn Hiến Lê -ePub chỉnh sửa.

  Mình mới chính lại bản ebook này, - Thêm 1 đoạn thiếu trong phần Huyền Trang so với các bản đã có trên mạng - Tích hợp hình vào, không...

  6/5/21 lúc 21:04
 3. chuongnguyentd đã thích bài viết của amylee trong chủ đề Tài chính Máu Bẩn - John Carreyrou.

  [ATTACH] Máu Bẩn - John Carreyrou Nhà xuất bản: Thế Giới Chuyển ngữ: Gia bảo & Đặng Thúy Phát hành: Alphabooks - 2019 E-Book: @machine &...

  máu bẩn.jpg 6/5/21 lúc 21:02
 4. chuongnguyentd đã thích bài viết của chichi.myluckycharm trong chủ đề Self-help Nói Sao Cho Trẻ Chịu Nghe - Adele Faber & Elaine Mazlish.

  [ATTACH] Nói Sao Cho Trẻ Chịu Nghe Tác giả: Adele Faber & Elaine Mazlish Dịch Giả: Trần Thị Hương Lan Công ty phát hành Phương Nam...

  cover-7-7.jpg 6/5/21 lúc 16:07