diemmy0803's Recent Activity

  1. diemmy0803 đã thích bài viết của trieunha trong chủ đề Trinh thám Series: Tracy Crosswhite - Robert Dugoni.

    Tớ chưa đọc cuốn nào của Robert Dugoni, nhưng dựa trên thứ tự sách về Tracy Crosswhite đuợc xuất bản, có lẽ cuốn The Academy cuốn truyện...

    21/7/21 lúc 11:03