Đoàn Trọng's Recent Activity

  1. Đoàn Trọng attached a file to the thread Tiếng Anh Bộ sưu tập giáo trình Anh ngữ (English course collection).

    1. Upload icon lên bài viết. 2. Nhấn vào icon và chèn link đến bài viết của bạn. Code [ATTACH] Kết quả: [ATTACH]

    698860-icon-129-cloud-download-20.png 16/5/21 lúc 17:57
  2. Đoàn Trọng đã thích bài viết của Despot trong chủ đề Thông báo Về việc gỡ bỏ các sách vi phạm bản quyền.

    Các bạn cứ bình tĩnh nè, cứ để công ty ủy quyền nói gì đã. Mình hợp tác với họ để bỏ những sách họ yêu cầu, còn lại mình không nghĩ tệ...

    11/5/21