Hamilk's Recent Activity

  1. Hamilk đã thích bài viết của Bọ Cạp trong chủ đề Kinh điển Trinh thám Sherlock Holmes Toàn Tập - Arthur Conan Doyle <Đông A phát hành>.

    [ATTACH] [ATTACH] GIỚI THIỆU Với nỗ lực dịch thuật một cách nhất quán toàn bộ 4 đoản thiên tiểu thuyết và 56 truyện ngắn kinh...

    Cv1.jpg Cv2.jpg 24/3/23 lúc 08:22