kongblue's Recent Activity

  1. kongblue đã thích bài viết của langtu trong chủ đề Self-help Tập Trung - Sức Mạnh Của Tư Duy Có Mục Tiêu - Jurgen Wolff.

    [IMG] Bạn hoàn toàn có đủ sức mạnh để thay đổi cuộc đời mình, làm được nhiều việc hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, thành công hơn chỉ...

    17/9/21 lúc 15:11
  2. kongblue đã thích bài viết của ikariat trong chủ đề Ebook:Tăng khả năng tập trung.

    Người post: Gendo 2 Ebook:Tăng khả năng tập trung Đây là Ebook: Tăng khả năng tập trung được biên dịch từ bài viết của Trường Đại học...

    17/9/21 lúc 15:02