Điểm thưởng dành cho ngtrung129

 1. 10
  Thưởng vào: 29/8/19

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 15
  Thưởng vào: 6/7/15

  Tham gia Dự án của TVE-4U

  Điểm thưởng khi Bạn tham gia Dự án của TVE-4U.

 3. 2
  Thưởng vào: 30/6/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 1
  Thưởng vào: 15/4/15

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.