nhat1395's Recent Activity

  1. nhat1395 đã thích bài viết của Anan Két trong chủ đề Hướng dẫn Kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây.

    Cảm ơn bạn @nhat1395 đã giới thiệu. Mình có tìm hiểu chính sách xóa files của cloud này thì thấy như sau: [SPOILER] Khác với Dropbox,...

    22/3/23