quocthai's Recent Activity

  1. quocthai đã thích bài viết của Trúc Quỳnh Đặng trong chủ đề Hoàn thành Những bài dã sử Việt - Tạ Chí Đại Trường.

    Dạ, ebook hoàn thành ở topic: http://tve-4u.org/threads/nhung-bai-da-su-viet-ta-chi-dai-truong.33958/ Có vấn đề gì về link tải cứ phản...

    9/5/21 lúc 15:14