Silverhair117's Recent Activity

  1. Silverhair117 đã thích bài viết của Gold.ball trong chủ đề Giả tưởng Kinh điển Chuyện Người Tùy Nữ - Margaret Atwood <An Lý dịch>.

    Mình gửi bản có chỉnh sửa lỗi chính tả, font....mà mình đọc thấy. Và có edit lại vài chỗ theo tái bản của Nhã Nam 2018. Bạn nào cần thì...

    10/5/21 lúc 13:57
  2. Silverhair117 đã thích bài viết của V/C trong chủ đề Kinh điển Họp mặt - Anne Enright.

    [ATTACH] HỌP MẶT Tác giả: Anne Enright Dịch giả: Phạm Viêm Phương Nhã Nam phát hành NXB Văn học - 2012 –*– Giới Thiệu Chín đứa con còn...

    hop_mat.jpg 8/5/21