Yan Yuan's Recent Activity

  1. Yan Yuan đã thích bài viết của Ebolic trong chủ đề Thông báo Về việc gỡ bỏ các sách vi phạm bản quyền.

    Mãi mới thấy có bạn nói đúng này. Người không hiểu luật thường nghĩ rằng tác giả/dịch giả đồng ý làm ebook là được phép làm, nhưng theo...

    16/5/21 lúc 23:42
  2. Yan Yuan đã thích bài viết của bluesky85 trong chủ đề Thông báo Về việc gỡ bỏ các sách vi phạm bản quyền.

    Nhà First News chuyên làm sách self help và tâm linh, họ không cần độc giả yêu thích đọc, mà cần doanh số và lợi nhuận. Thôi xoá hết...

    16/5/21 lúc 23:40