Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Sơn

 1. sannyas60
  sannyas60
  2 câu 3 năm, nước mắt chảy thành dòng, nghe theo âm thanh là phần thưởng, núi vàng ... :))
  24/8/15
 2. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  dịch chi mà khó hiểu quá chừng.
  24/8/15
 3. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Hai câu làm mất ba năm,
  Một ngâm, lã chã hai hàng lệ rơi.
  Tri âm nếu chẳng đoái hoài,
  Trở về núi cũ, nằm dài với thu.
  24/8/15
 4. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Một bài thơ mà tôi rất thích của Giả Đảo tiên sinh.
  24/8/15
 5. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Núi cao rợp trời mây phủ
  Rừng xanh rợp lá âm u
  Lòng rợp những ân tình cũ
  quên ngày làm gã tiều phu?
  24/8/15
 6. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Hay quá!!!
  24/8/15