Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Sơn

 1. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Nên phải học cách quên lấy mình. Sống và vui trong trăm ngàn sợi dây buộc chặt.
  16/9/15
 2. kuakangxanh
  kuakangxanh
  Lại buồn, cắp cắp.. cạp cạp.. tìm Kua nè :))
  16/9/15
 3. tauvequehuonghp
  tauvequehuonghp
  Ôi kua : ) ) ) )
  16/9/15
 4. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Kua ở biển, biển thì lớn. Dễ gì tìm được nhau,
  16/9/15
 5. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Ôi. Kua. :))))
  16/9/15
 6. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  @ Ngọc Sơn: Cứ lên đây than buồn hai câu là Kua sẽ rời bể lên cắp cho mấy cái ngay. =)))))
  16/9/15
 7. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Tôi đâu có than vãn buồn phiền nè! Bạn Kua là tôi nhớ về một người quá
  16/9/15
 8. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Chúng ta là những tâm hồn lạc lối. Đơn điệu "buồn" , tìm kiếm những phù sa

  Nhắc từ buốn thôi là cũng có hiệu quả tương tự.

  =))))
  16/9/15
 9. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Hiệu ứng, chắc chớt luôn, nhưng mà tui nỏ có buồn lắm đâu
  16/9/15