Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Foli

 1. Sakura2k7
  Sakura2k7
  Đồng cảm!!!
  18/9/15
 2. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  thoi, đi HN off đê, nhìu anh em đồng cảnh ngộ ngoài ấy lắm.
  18/9/15
 3. teacher.anh
  teacher.anh
  Đi ọp xả xì trét đi nàng. Hiện tại dù tốt hay xấu vẫn hơn ngày hôm qua. :)
  19/9/15
 4. Sakura2k7
  Sakura2k7
  Vô đây anh đưa O đi chơi...
  19/9/15