Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Sơn

 1. kuakangxanh
  21/9/15
 2. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Lạ quá, chẳng lẽ đời này có sự trùng hợp đến nhường này?
  21/9/15
 3. kuakangxanh
  kuakangxanh
  ??????
  23/9/15
 4. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Có lẽ có người thứ hai trên quả đất có tuổi con Kua. Chắc vậy đó.
  24/9/15
 5. kuakangxanh
  kuakangxanh
  Chỉ có 1 người duy nhất trên trái đất "ngang như Kua". Có lẽ vậy.
  24/9/15
 6. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  không phải, là tuổi cua, nên cứ cắn cắn cạp cạp....nên suốt ngày cứ mèo heo bò gà
  không biết đào đâu ra con quái vật khủng khiếp đó
  24/9/15