Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi lichan

 1. sannyas60
  sannyas60
  thiếu nhé, 3 điều: trước khi thực hiện, tính tốt đẹp để có động lực mà làm; trong khi thực hiện, dễ, khó; sau khi thực hiện... :D
  7/10/15
 2. lichan
  lichan
  Đoạn trích từ “Émile hay là về giáo dục"
  Tác giả: Jean-Jacques Rousseau”
  7/10/15
 3. sannyas60
  sannyas60
  Haha, chú ấy viết thiếu rồi...
  7/10/15
 4. Heoconmtv
  Heoconmtv
  Người miền Trung mình gọi là "dự oán", người miền Tây gọi là "dự ớn".
  7/10/15
 5. sannyas60
  sannyas60
  Đấy chính nó đấy, cái còn thiếu đấy ...
  7/10/15