Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi lichan

 1. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Độc huyền cầm!
  14/3/16
 2. lathanhvien
  lathanhvien
  Không có cái gì khác nữa, thì cái cô đơn sẽ tìm đến ...
  14/3/16
 3. hut_mit
  hut_mit
  Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có sàu ngày mai tính. Nhân sinh vui vẻ lại được mấy hồi? :)
  14/3/16
 4. hungbc1010
  hungbc1010
  Thơ hay quá! Chi 1 like liền! :)
  15/3/16