Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi thichankem

 1. lichan
  lichan
  Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  9/4/16
 2. tauvequehuong
  tauvequehuong
  "Hai đứa giận nhau"? :D :D
  9/4/16
 3. hut_mit
  hut_mit
  công an đuổi =))
  11/4/16
 4. thichankem
  thichankem
  Anh Tàu rất... :D:D
  11/4/16
 5. tauvequehuong
  11/4/16