Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi BachVan

 1. sannyas60
  sannyas60
  Ở đâu?
  15/6/16
 2. BachVan
  BachVan
  @sannyas60 giờ cũng đang mưa nè, đi làm thành con chuột rồi.
  16/6/16
 3. sannyas60
  sannyas60
  2h 30 đêm nay, ban du đoán như thần
  16/6/16
 4. BachVan
  BachVan
  16/6/16
 5. sannyas60
  sannyas60
  Du đoán trời mưa. 2h 30 đêm nay mới mưa mà
  16/6/16
 6. BachVan
  BachVan
  ứ, đâu có :D chỉ nói trời mưa thôi ý
  16/6/16
 7. sannyas60
  sannyas60
  Mưa ở đâu?
  16/6/16
 8. BachVan
  BachVan
  đang ở quấn 1 Hồ Chí Minh . Hì :P
  16/6/16
 9. sannyas60
  sannyas60
  Ờ, HCM lại mưa trước 1/4 ngày
  16/6/16
 10. BachVan
  BachVan
  @sannyas60 Sài Gòn đang mùa mưa mà, cứ như cô nàng đỏng đảnh ấy :D
  16/6/16
 11. sannyas60
  sannyas60
  omg. sao ví cô nàng đổng đảnh với mưa, thế nắng là cô nàng đanh đá ???
  16/6/16
 12. BachVan
  BachVan
  đanh đá khi có gió thôi, nắng là một chàng trai dịu dàng và đôi khi có chút khắt khe.
  16/6/16
 13. sannyas60
  sannyas60
  Omg...
  16/6/16