Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Donquixote Doflamingo

 1. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Lầu nhỏ 1 đêm nghe mưa xuân
  9/12/16
 2. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Câu sau không biết nối vô đây là làm sao?
  9/12/16
 3. Donquixote Doflamingo
  Donquixote Doflamingo
  Trong Viên nguyệt loan đao của CL mà
  9/12/16
 4. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Nguyên bài hay chỉ có 2 câu thôi?
  10/12/16
 5. Donquixote Doflamingo
  Donquixote Doflamingo
  Chỉ có 1 câu trên thôi, câu 2 tôi chế thêm cho hợp tâm trạng :D
  10/12/16
 6. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Dịch giùm 2 câu nghe chơi đi. :D''
  11/12/16