Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi sannyas60

 1. quang3456
  quang3456
  Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến hóa vô cùng (=vô cực), vậy âm dương là cụ nội của vô cực đó
  12/1/17
 2. sannyas60
  sannyas60
  Vô cưc = 0, còn Vô cùng = 0 có tận cùng !!! Chắc bác nhầm???
  12/1/17
 3. sannyas60
  sannyas60
  0 vô -> 1 thái cưc -> 2 âm dương -> 4 tứ tượng -> 8 bát quái -> vô cùng, vô tận ....
  12/1/17
 4. quang3456
  quang3456
  Vô cực là 0 có cực nào, theo 1 nghĩa nào đó thì cũng gần như biến hóa vô cùng
  12/1/17
 5. quang3456
  quang3456
  Thiên đạo hảo hoàn, trước bigbang là vô cực, nay ta đang là biến hóa vô cùng rồi sẽ trở về vô cực thôi
  12/1/17
 6. sannyas60
  sannyas60
  Vô Cùng giống như Tiệm Cận thôi, khoảng cách càng ngày càng nhỏ dần nhỏ dần nhưng không bao giờ tiến đến 0 cả...
  12/1/17