Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Sơn

 1. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Cuối cùng hỏi được chuyện muốn hỏi chưa?
  13/3/17
 2. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Chưa, tính hỏi lưng chữ cụ có dễ đẻ hông đó mà.
  14/3/17
 3. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Không phải bác sĩ chuyên môn, nhưng cũng xác nhận theo kinh nghiệm quan sát các bà, các mẹ, thì là phải nghe.
  14/3/17
 4. kuakangxanh
  kuakangxanh
  chụp hình đưa lên Kua ngó cho, hihi..
  16/3/17
 5. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Thì như trên đó @kuakangxanh. Lưng chữ cụ có dễ đẻ hem?
  17/3/17
 6. kuakangxanh
  kuakangxanh
  khộ, Kua nào có biết chữ cụ nó tròn méo ra sao, 500 ảnh đê... :))
  17/3/17