Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi sannyas60

 1. silence00
  silence00
  Đậu không bạn ?
  18/4/17
 2. sannyas60
  sannyas60
  Trượt...
  19/4/17
 3. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Cuối năm này thi N3 đây. Có kinh nghiệm gì share với. :)
  20/4/17
 4. silence00
  silence00
  Bạn sannyas60 học tiếng nhật bao lâu rồi nhỉ ?
  20/4/17
 5. sannyas60
  sannyas60
  21/4/17
 6. sannyas60
  sannyas60
  21/4/17
 7. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Ừm. Để bổ sung thêm. Cảm ơn San.
  21/4/17