Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi mr.toanphan82

 1. sannyas60
  sannyas60
  Tôi chỉ nhớ là ở Hà Nội, chỉ có hiệu đó là có nhiều cuốn về võ thuật thôi, hình như có cả 72 đó
  24/4/17
 2. sannyas60
  sannyas60
  Tôi có quyển đó bằng tiếng Anh, bạn lấy không?
  24/4/17
 3. sannyas60
 4. mr.toanphan82
  mr.toanphan82
  hiện tại mình cần mua cuốn này là bằng tiếng việt. Bạn có thể mua dùm cho mình không? Mình cần cuốn này để đọc. còn cuốn bằng tiếng anh thì mình cũng có. Dù sao mình cảm ơn nhiều
  24/4/17
 5. sannyas60
  24/4/17