Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi pongour3758

 1. Đoàn Trọng
  1/6/17
 2. mr.buiduytung
  mr.buiduytung
  do it now
  2/6/17
 3. Tornad de Zèbre
  Tornad de Zèbre
  Đừng làm mod tve là được rồi. :v
  3/6/17
 4. pongour3758
  pongour3758
  @ ornad de Zèbre: - Làm một thằng chồng và ba của hai đứa con chưa xong. Không dám bon chen làm Mod đâu. Rảnh chút nào thì cống hiến cho diễn đàn thôi.
  7/6/17