Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi xversion1

 1. quang3456
  quang3456
  Giờ chắc bạn đã hiểu :)
  3/7/19
 2. xversion1
  xversion1
  Chắc là kiểu tường nhà rồi.
  3/7/19
 3. quang3456
  quang3456
  Cũng gần giống. Đây là kiểu tường công cộng
  3/7/19
 4. xversion1
  xversion1
  Nhưng mà đăng lên trang chủ nhìn như nơi để chat với nhau, 1 người viết mình lại trả lời vào cái ô đánh chữ thành ra mỗi người 1 nơi. :v
  3/7/19