Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trúc Quỳnh Đặng

 1. Yan Yuan
  Yan Yuan
  "anh" là giông bão đây, mạnh mẽ nổi không?
  24/10/19
 2. Trúc Quỳnh Đặng
  Trúc Quỳnh Đặng
  @Yan Yuan “anh” nào vậy hè? Phải “anh” hông, chắc “anh” hông ạ? :D hehe! Đọc sách nhiều dẫn đến lười suy nghĩ, nên vác cưa (máy) đi tán gái hả? :D hehe :P cưa không nổi đâu, kể cả có là cưa tay hay cưa máy công nghệ cao, kaka keke! ^.^
  25/10/19
 3. Trúc Quỳnh Đặng
  Trúc Quỳnh Đặng
  @Yan Yuan *tự kỷ* và *tự ảo tưởng sức mạnh* xíu :D Thông cảm, thông cảm, haha hehe! ^.^
  25/10/19
 4. Yan Yuan
  Yan Yuan
  anh cưa bằng trang sách !.
  Đổ hay không thì a đây chỉ muốn show tấm chân tình
  25/10/19
 5. Trúc Quỳnh Đặng
  Trúc Quỳnh Đặng
  Ầy, “anh” show thì cứ việc show, còn tấm chưn tềnh của “anh” nhận hay không đó là việc của mình, hén! ^.^
  25/10/19