Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Sơn

 1. teacher.anh
  teacher.anh
  Thì bạn chỉ cầm cẩm sách lên, mỗi ngày 5 phút, mỗi ngày 1 trang đã là thực hiện ước mơ rồi.
  16/7/15
 2. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Ước mơ mỗi ngày là viết được sách.
  16/7/15
 3. teacher.anh
  teacher.anh
  Ban Tang có thể bắt đầu bằng viết một truyện ngắn cỡ 1000-2000 chữ. Viết trước hết là viết cho chính mình.
  16/7/15
 4. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  đọc như ăn, ăn no bụng cơ.
  20/7/15