[Đăng ký] Scan sách thể loại Kiếm hiệp - Dã sử

Thảo luận trong 'Thư Viện Sách Scan' bắt đầu bởi Thích Là Bụp, 13/1/14.

Moderators: Zhiqiang
 1. DANH MỤC SÁCH KIẾM HIỆP - DÃ SỬ SẼ CHỤP HÌNH
  1. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  2.
  .....

  Ai đăng ký tiếp cứ viết bài tiếp vào topic này nhé. Em sẽ làm danh mục ở bài này.
   
 2. cailubietdi

  cailubietdi Lớp 11

  Link download
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Danh mục

  Ân Oán Quan Trường - Độc Cô Hồng
  Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long
  Ẩn Thiếp Võ Lâm - Ngọa Long Sinh
  Anh Hùng Kiếm - Điền Ca
  Anh Hùng Xạ Điêu - Kim Dung
  Ảo Ma Bộ Pháp - Trần Thanh Vân
  Bá Hoa Hiệp Nữ - Quỳnh Mai
  Bắc Du Chân Võ
  Bắc Đẩu Thất Tinh - Tư Đồ Yên
  Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh
  Bạch Các Môn - Trần Thanh Vân
  Bạch Cốt Lâm - giả Cổ Long
  Bạch Cốt U Linh - Trần Thanh Vân
  Bạch Hổ Tinh Quân - Ưu Ðàm Hoa
  Bạch Kiếm Linh Mã - Tuyết Nhạn
  Bạch Nhật Quỷ Hồn - Ưu Ðàm Hoa
  Bạch Thạch Thiên Thủ - giả Cổ Long
  Bảo Kiếm Kỳ Thư - Liễu Tàn Dương
  Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh
  Bát Quái Đạo - Hiểu Phong
  Bát Tuấn Đồ - giả Cổ Long
  Bẻ Kiếm Bên Trời - giả Kim Dung
  Bí Thư Tiên Kiếm - Trần Thanh Vân
  Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng
  Bích Huyết Kiếm - Kim Dung
  Bích Huyết Kim Thoa - Ngọa Long Sinh
  Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dư Tâm
  Biên Cương Nhất Quái - Nam Kim Thạch
  Bôn Lôi Thần Kiếm - giả Cổ Long
  Cái Bang Thập Ác - Lương Vũ Sinh
  Cái Quái Cô Đao - Cổ Như Phong
  Cái Thế Kim Đao - Thượng Quan Đỉnh
  Càn Khôn Thiên Chỉ - Điền Ca
  Càn Khôn Tuyệt Pháp - Trần Thanh Vân
  Câu Hồn - Liễu Tàn Dương
  Câu Kiếm - Từ Kim Phụng
  Chín Tầng Địa Ngục - Lã Phi Khanh
  Chính Khí Trời Nam - Phan Cảnh Trung
  Chính Nghĩa Giáo - Tào Nhược Băng
  Chức Cẩm Ðồ - Nam Kim Thạch
  Chưởng Hồn Chiêu - Độc Cô Hồng
  Cô Gái Áo Vàng - Gia Cát Thanh Vân
  Cô Gái Tuyết Sơn - Gia Cát Thanh Vân
  Cô Lâu Quái Kiệt
  Cổ Phật Tâm Đăng
  Cô Tinh Tuấn Khách - Gia Cát Thanh Vân
  Công Tử Kiếm - Đông Phương Ngọc
  Cử Đao Đoạn Tình - giả Cổ Long
  Cự Linh Thần Chưởng
  Cuồng Đao Hoạt Sát - Ngọa Long Sinh
  Cuồng Hiệp Tà Kiếm - Ngọa Long Sinh
  Cuồng Kiếm Ca
  Cuồng Phong Sa
  Cừu Hận Huyết Lang - Ngọa Long Sinh
  Cửu Âm Giáo - Liễu Tàn Dương
  Cửu Chưởng Huyền Công - Độc Cô Hồng
  Cửu Chuyển Âm Ma Công - Ngọa Long Sinh
  Cửu Cửu Ma Công - Trần Thanh Vân
  Cửu Dương Chí Tôn - Liễu Tàn Dương
  Cửu Hoàn Đạt Ma
  Cửu Long Đăng - giả Cổ Long
  Cửu Quỷ Bát Mã Đao - Vương Triệu Anh
  Cửu Trùng Đồ - Ngọa Long Sinh
  Cửu Trùng Ngục Chủ - giả Kim Dung
  Cửu Trùng Thiên - Độc Cô Sanh
  Cửu U Ma Động - Trần Thanh Vân
  Danh Kiếm Võ Lâm - Độc Cô Hồng
  Dao Trì Long Nữ
  Diêm Vương Thoa - Liễu Tàn Dương
  Duy Ngã Độc Tôn - Trần Thanh Vân
  Đại Ấn Công - giả Cổ Long
  Đại Hành Quyết
  Đại Tình Hiệp - Đại Phong
  Đại Sát Tinh - Liễu Tàng Dương
  Đàn Hiệp Hành - Đông Phương Anh
  Đế Ma Huyết - Độc Cô Hồng
  Đề Ấn Giang Hồ (Giang Hồ Lãng Tử) - Trần Thanh Vân
  Địa Ngục Môn - Điền Ca
  Địa Ngục Thành - Trần Thanh Vân
  Điệu Sáo Mê Hồn - Ngọa Long Sinh
  Đổ Bác Chi Vương - Long Đàm
  Đoản Mệnh Cốc - Trần Thanh Vân
  Đoạn Trường Hồng - giả Cổ Long
  Đoạt Hồn Chung - Trần Thanh Vân
  Đoạt Hồn Kỳ - Gia Cát Thanh Vân
  Đoạt Hồn Thủ - Trần Liễu Vương
  Độc Bá Võ Lâm - giả Cổ Long
  Độc Cô Cửu Kiếm
  Độc Cô Quái Khách - giả Kim Dung
  Độc Hồ Điệp - Trần Thanh Vân
  Độc Kiếm Cầm Long - Ngọa Long Sinh
  Ðộc Nhãn Hắc Quái - giả Kim Dung
  Đơn Kiếm Diệt Quần Ma - Võ Lăng Tiều Tử
  Đông Du Bát Tiên
  Đồng Tà - giả Cổ Long
  Giang Hồ Loạn Nha Môn - Ngọa Long Sinh
  Giang Hồ Thập Ác - Cổ Long
  Giang Hồ Thập Tam Ðao - Độc Cô Hồng
  Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long
  Giang Hồ Xảo Khách - giả Cổ Long
  Giới Đao - Trần Thanh Vân
  Hắc Bạch Kỳ - Tuyết Nhạn
  Hắc Bạch Phong Vân - Gia Cát Thanh Vân
  Hắc Cốc Thần Ma - Hiểu Phong
  Hắc Danh Đơn - Điền Ca
  Hắc Giang Độ Long (Lục Ngọc Phật Tượng) - Cao Lữ
  Hắc Nho - Trần Thanh Vân
  Hắc Quỷ U Minh - giả Cổ Long
  Hắc Thánh Thần Tiêu (Cửu Chuyển Tiêu) - Ðông Phương Ngọc
  Hắc Trì Cung - giả Cổ Long
  Hàn Vân Hạo Thiên - Khâu Thừa Lục
  Hàng Long Thủ - Độc Cô Hồng
  Hào Hoa Kiếm Khách - Tư Mã Tử Yên
  Hào Môn Nhất Kiếm - Tiêu Dật
  Hậu Anh Hùng Xạ Điêu - dựa Kim Dung
  Hậu Cô Gái Đồ Long - dựa Kim Dung
  Hậu Ngũ Linh Thần Châu - Tuyết Nhạn
  Hiệp Ẩn Ma Tung - giả Cổ Long
  Hiệp Ảnh Hồng Nhan - Đông Phương Ngọc
  Hiệp Cốt Phiêu Hương - Tư Mã Linh
  Hiệp Kiếm Tâm Ma - Cổ Như Phong
  Hỏa Long Thần Kiếm - Từ Khánh Phụng
  Hỏa Mệnh Di Tông - Liễu Tàn Dương
  Hoàng Kim Bảo Tháp - Tần Hồng
  Hoàng Sơn Hiệp Khách - Trần Thanh Vân
  Hồi Tâm Chưởng - Vương Triệu Anh
  Hồn Kiếm Tục Nhân - Trần Thanh Vân
  Hồng Diệp Thanh Vân - Độc Cô Hồng
  Hồng Diệp Thi - Độc Cô Hồng
  Hồng Hoa Kiếm - Kim Dung
  Hồng Hồng Sát Thủ - giả Cổ Long
  Hồng Y Nương - Giang Thanh Tử
  Huyền Công Ma Tướng - Dương Tiêu
  Huyền Huyền Di Lệnh - Quỳnh Mai
  Huyền Thanh Mật Lục - Gia Cát Thanh Vân
  Huyền Thiên Ðế Cung - Trần Thanh Vân
  Huyết Ảnh - Điền Ca
  Huyết Ảnh Ma Tôn - Trần Thanh Vân
  Huyết Ảnh Nhân - Liễu Tàn Dương
  Huyết Ảnh Thần
  Huyết Chỉ Ðoạt Hồn - Nhất Giang
  Huyết Chưởng Thánh Tâm - Tuyết Nhạn
  Huyết Cốc U Hồn - Quỳnh Mai
  Huyết Diêm La - Ðộc Cô Hồng
  Huyết Địa Phủ - giả Cổ Long
  Huyết Địch Lãng Tử - Tuyết Nhạn
  Huyết Đồ - Quỳnh Mai
  Huyết Hải Thâm Cừu - Nam Kim Thạch
  Huyết Hoa Lục - Ðộc Cô Hồng
  Huyết Hồn Thần Trảo (Tiếp theo bộ Bích Huyết Kim Thoa) - Ngọa Long Sinh
  Huyết Kiếm Lưu Ngân - Trần Thanh Vân
  Huyết Kiếm Ma Hoa - Trần Thanh Vân
  Huyết Lệnh - Ðộc Cô Hồng
  Huyết Lộ - Ðiền Ca
  Huyết Long Tuyệt Kiếm - Nam Kim Thạch
  Huyết Ma Kiếm
  Huyết Mỹ Nhân - gia Kim Dung
  Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long
  Huyết Tẩy Giang Hồng - Đông Phương Ngọc
  Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Trần Thanh Vân
  Huyết Thủ Sát Lệnh - Trần Thanh Vân
  Huyết Thủ Thần Công - Gia Cát Thanh Vân
  Huyết Trì Ðồ (Tiếp theo bộ Nhất Thủ Kim Liên Hoa) - Ngọa Long Sinh
  Huyết Tự Kỳ - Quỳnh Mai
  Huyết Y Kỳ Thư - Trần Thanh Vân
  Khoái Đao Lãng Tử
  Khoái Kiếm - Nghê Khuông
  Khổng Tước Lệnh
  Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Trần Thanh Vân
  Kiếm Ảnh Lệ Ngân - Trần Thanh Vân
  Kiếm Đàm Bí Kíp
  Kiếm Đăng - Hiểu Phong
  Kiếm Rồng Sáo Phượng
  Kiếm Sát - giả Cổ Long
  Kiếm Vũ Tiêu Phong - Ngô Dật Quân
  Kiến Huyết Đồ - Liễu Tàn Dương
  Kim Bài Sách Hồn Lệnh - Trần Thanh Vân
  Kim Cương Phục Ma - giả Cổ Long
  Kim Ðẩu Vạn Diễm Bôi - Trần Thanh Vân
  Kim Ðiêu Thần Chưởng - Ảo Long
  Kim Kiếm Khúc - giả Cổ Long
  Kim Kiếm Lệnh - Ðông Phương Ngọc
  Kim Kiếm Phi Long - Ðông Phương Ngọc
  Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng - Trần Thanh Vân
  Kim Long Hiệp Khách - Tuyết Sơn
  Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm - Vương Ðộ Lư
  Kỳ Kiếm Càn Khôn Lệnh - Trần Thanh Vân
  Lã Mai Nương - Tề Phong Quân
  Lạc Hồn Cốc - Ngô Vi Lan
  Lam Y Nữ Hiệp - Tề Phong Quân
  Lang Hình Bát Kiếm - giả Kim Dung
  Lăng Không Tam Kiếm - Nam Kim Thạch
  Lãnh Phong Lâm - Liễu Tàn Dương
  Lãnh Quỷ - Trần Thanh Vân
  Lệnh Xé Xác (Tàn Chi Lệnh) - Trần Thanh Vân
  Linh Mộc Thần Âm - giả Cổ Long
  Linh Phong Ðịch Ảnh - Ngọa Long Sinh
  Linh Thiêng Tàn Thiên - Trần Thanh Vân
  Lịnh Tử Ma Vân Lãnh - Trọng Nhân
  Lộc Ðỉnh Ký - Kim Dung
  Lôi Âm Ma Công - giả Cổ Long
  Lôi Minh Thần Chưởng - giả Kim Dung
  Long Hổ Phi Hoa - Hà Khấu Thiên
  Long Nhi Thánh Nữ - Tư Mã Tử Yên
  Long Phụng Huyền Công - Tào Vũ
  Lửa Thù Kiếm Hận - Trần Thanh Vân
  Luân Hồi Cung Chủ - giả Cổ Long
  Lục Chỉ Cầm Ma - Nghê Khuông
  Lưỡng Diện Khách - giả Cổ Long
  Lưỡng Thủ Quái Nhân - Trần Thanh Vân
  Lưu Hương Đạo Soái - Cổ Long
  Lưu Hương Tử Lệnh - Ðông Phương Ngọc
  Lưu Tinh Hồ Ðiệp Kiếm - Cổ Long
  Ma Chưởng Ân Cừu - Ðộc Cô Hồng
  Ma Cung Bí Kiếp
  Ma Diện Ngân Kiếm - Kim Vũ
  Ma Ðao Ca - Liễu Tàn Dương
  Ma Ðao Phật Chưởng - Ðộc Cô Hồng
  Ma Đạo Sát Tinh - Ngọa Long Sinh
  Ma Hoàn Huyết Lệnh - giả Kim Dung
  Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh
  Ma Nữ Đa Tình - giả Kim Dung
  Ma Thần Quỷ Kiếm
  Mặc Vũ Thanh Thông - Gia Cát Thanh Vân
  Mai Hoa Quái Kiệt - Ngọa Long Sinh
  Mai Khôi Sứ Giả - Nam Dương Tẩu
  Mặt Trái Giang Hồ - Nhất Giang
  Máu Loang Thạch Cổ Cốc - Ðông Phương Ngọc
  Máu Nhuộm Ðỉnh Côn Lôn - Tiêu Sắc
  Mộ Dung Chí Tôn - Liễu Tàn Dương
  Na Di Thần Công - Điền Ca
  Nam Long Bắc Hạc - Từ Khánh Vân
  Ngọa Hổ Tàng Long - Vương Độ Lư
  Ngọc Nữ Kim Qua - Tuyết Nhạn
  Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu
  Ngũ Âm Phụng Kiếm - Trần Thanh Vân
  Ngũ Ðộc Thần Quân
  Ngũ Linh Thần Châu - Tuyết Nhạn
  Ngũ Long Tuyệt Mệnh - Trần Thanh Vân
  Ngũ Tàn Lão Quái - Ngọa Long Sinh
  Ngũ Tuyệt Ma Vương - Nam Kim Thạch
  Nhất Kiếm Chấn Thập Tứ Châu - giả Kim Dung
  Nhất Kiếm Động Giang Hồ - Độc Cô Hồng
  Nhất Kiếm Loạn Tứ Phương - Nghê Khuông
  Nhất Linh Bán Kiếm - Gia Cát Thanh Vân
  Nhật Nguyệt Bí Kíp - Ảo Long
  Nhật Nguyệt Song Ðao - Trần Thanh Vân
  Nhất Phi Trung Thiên - Ðông Phương Ngọc
  Nhất Thủ Kim Liên Hoa - Ngọa Long Sinh
  Nhị Nghi Thần Công - giả Cổ Long
  Nhu Kiếm Hùng Phong - Ngọa Long Sinh
  Nộ Kiếm Cuồng Long - Cổ Như Phong
  Nộ Kiếm Xuân Thu - Tuyết Nhạn
  Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch
  Phật Công Ma Ảnh - Nam Kim Thạch
  Phật Chưởng Hàng Ma - Ðộc Cô Hồng
  Phi Âm Kiếm - Ngọa Long Sinh
  Phi Thiên Ma - giả Cổ Long
  Phi Ưng Chưởng - Ngọa Long Sinh
  Phiêu Hoa Khán Kiếm - Nam Kim Thạch
  Phong Chiêu Ðịch Chưởng - Ðộc Cô Hồng
  Phong Vân Điệp - giả Cổ Long
  Phong Vũ Trùng Trùng - Độc Cô Hồng
  Phù Lục Chân Kinh - Ngọa Long Sinh
  Phục Ma Pháp Tạng - Ðông Phương Ngọc
  Quá Quan Ðao - Tần Hồng
  Quái Khách - giả Cổ Long
  Quái Khách Muôn Mặt
  Quái Kiếm Dị Nhân - Trần Thanh Vân
  Quạt Lôi Phong - Túy Lạc Thiên
  Quỷ Bảo - Trần Thanh Vân
  Quỷ Kiếm Trường - Trần Thanh Vân
  Quỷ Vương - Liễu Tàn Dương
  Rừng Tử Vong
  Sa Mạc Cuồng Phong
  Sâm La Môn - Tuyết Nhạn
  Sát Tinh Cuồng Kiếm - Ðộc Cô Hồng
  Sinh Tử Mệnh - Điền Ca
  Song Kiếm Tình Thù - Ðộc Cô Hồng
  Song Nữ Hiệp Hồng Y - giả Kim Dung
  Tà Kiếm Huyền Môn - Ngô Chúc
  Tâm Ðăng Kiếp - Ðiền Ca
  Tàn Cốt Kim Long Lệnh - Trần Thanh Vân
  Tàn Hồn Hóa Cốt - giả Cổ Long
  Tàn Hồn Huyết Kiếm - Ngọa Long Sinh
  Tàn Khuyết Môn - giả Cổ Long
  Tế Kiếm Ðài - Mộ Dung Mỹ
  Thạch Kiếm - Eiji Yoshikawa
  Thạch Phá Thiên - dựa Kim Dung
  Thạch Phong Thành - giả Cổ Long
  Thái A Kiếm - Võ Lăng Tiều Tử
  Thái Huyền Thần Công - Trần Thanh Vân
  Thần Châu Nhất Ðộc - Ngọc Minh
  Thần Đồng Diêm La - Lý Tiếu Phật
  Thần Kiếm Kim Thoa - Ðông Phương Ngọc
  Thần Kinh Bát Chưởng - Trần Ngọc
  Thần Long Cửu Chuyển - Trần Thanh Vân
  Thần Sát Võ Lâm - Quỳnh Mai
  Thần Võ Bí Kíp - giả Kim Dung
  Thanh Đàm Tẩy Cổ Lục
  Thanh Kiếm Ðoạn Trường - Trường An
  Thánh Tâm Kiếp - Cao Dung Tất Siêu
  Thảo Mãng Long Xà - Hồng Quang
  Thập Tam Lang - Tào Nhược Băng
  Thập Tam Lang - Tào Nhược Băng
  Thất Cầm Chưởng - Tiêu Dật
  Thất Kỳ Đoạt Mạng - Ngọa Long Sinh
  Thất Kỳ Lâm - Liễu Tàn Dương
  Thất Xảo Nhân - Liễu Tàn Dương
  Thi Họa Tuyệt Công - Nhị Giang
  Thiên Biến Y Ảo - giả Cổ Long
  Thiên Ðịa Càn Khôn - giả Cổ Long
  Thiên Địa Đàn - Liễu Tàn Dương
  Thiên Diện Nhân Ma
  Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm - Điền Ca
  Thiên Kiếm Đỉnh - Liễu Tàn Dương
  Thiên Long Bang - Liễu Tàn Dương
  Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung
  Thiên Ma Bí Lục - Trần Thanh Vân
  Thiên Ma Lệnh Chủ - Tư Mã Tử Yên
  Thiên Phật Quyển - Cổ Long
  Thiên Sát - Điền Ca
  Thiên Thủ Song Tôn - Ngọa Long Sinh
  Thiên Thu Tình Hận - Âu Thiên Phúc
  Thiên Tinh Thần Chưởng
  Thiết Hán Yêu Hồ (Lạc Mộng Yên Hà) - Cao Dung
  Thiết Khâu Ma Kiếm - Trần Thanh Vân
  Thiết Kỵ Môn - giả Cổ Long
  Thiếu Hiệp Hành (Tiếp theo bộ Hiệp Khách Hành) - dựa Kim Dung
  Thiếu Lâm Trường Hận - Thần Phong
  Thôn Tinh Cô Kiếm - Ðộc Cô Hồng
  Thư Kiếm Xuân Thu - Gia Cát Thanh Vân
  Tiền Chưởng (Lãnh Diện Khách) - Tiêu Dật
  Tiếng Ðàn Ma - Trần Thanh Vân
  Tiêu Diệt Lệnh - Lã Phi Khanh
  Tiêu Hồn Lệnh - giả Cổ Long
  Tiêu Kiếm Oan Tình - Cổ Như Phong
  Tiểu Sát Tinh 1
  Tiểu Sát Tinh 2 - giả Cổ Long
  Tiểu Tà Thần - Lý Lương
  Tình Hiệp Song Thù - Liêu Nhân
  Tố Thủ Kiếp - Ngọa Long Sinh
  Toái Bia Thần Chưởng - Tào Nhược Băng
  Trạm Lư Bảo Kiếm - Hoài Ân
  Tru Ðao Tế Kiếm - giả Cổ Long
  Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
  Trúc Kiếm Ngân Huy
  Trung Nguyên Thượng Lệnh - Liễu Tàn Dương
  Trường Kiếm Tương Tư - Trần Thanh Vân
  Truy Phong Kiếm - giả Cổ Long
  Tứ Hải Quần Long - Gia Cát Thanh Vân
  Tứ Linh Ðộ Hồn - Gia Cát Thanh Vân
  Tử Ảnh Đan Tâm - Cung Thái Vân
  Tử Diện Nhân - giả Cổ Long
  Tử Ðộng - giả Cổ Long
  Tử Miên Công - giả Cổ Long
  Tử Quải Ô Cung - Tư Mã Tử Yên
  Tử Vong Lâm - Ngọa Long Sinh
  Tục Thái A Kiếm - Võ Lăng Tiều Tử
  Tục Thánh Tâm Kiếp - Cao Dung Tất Siêu
  Tục Tiểu Tà Thần - Lý Lương
  Tuệ Kiếm Hàng Ma - giả Kim Dung
  Túy Tâm Kiếm - Ngọa Long Sinh
  Tuyệt Đao Sát Thủ - Nam Kim Thạch
  Tuyết Hồ Công Tử - Ưu Ðàm Hoa
  U Linh Ðoạt Hồn Kiếm - Ðộc Cô Hồng
  U Linh Tứ Diễm - Ngọa Long Sinh
  U Linh Yêu Nữ - Thu Mộng Ngân
  U Vương Quỷ Ðiện - Trần Thanh Vân
  Uy Phong Cổ Tự - giả Cổ Long
  Vạn Lưu Quy Tông - giả Cổ Long
  Vạn Tượng Tâm Pháp - Thương Quang Ðỉnh
  Vô Ảnh Phi Ðao - Trần Thanh Vân
  Vô Ảnh Trích Tinh - Liễu Tàn Dương
  Võ Đang Nhất Kiếm - Lương Vũ Sinh
  Vô Danh Chưởng - Trần Thanh Vân
  Võ Lâm Bát Tiên
  Võ Lâm Nhị Long - Ðộc Cô Hồng
  Võ Lâm Phong Thần Bảng - Tư Mã Tử Yên
  Võ Lâm Thập Tam Kỳ - Từ Khánh Phụng
  Võ Lâm Thiên Tuế - Nam Kim Thạch
  Võ Lâm Tình Hận - Ngọa Long Tiên Sinh
  Võ Lâm Trạng Nguyên - Đông Phương Ngọc
  Võ Lâm Tứ Chân Quân - Liễu Tàn Dương
  Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long
  Võ Lâm U Linh Ký - Ưu Ðàm Hoa
  Vô Lượng Thần Công - Điền Ca
  Vô Tự Thần Bi
  Vô Tướng Thần Công - Ngọa Long Sinh
  Vô Ưu Kiếm - Đông Phương Ngọc
  Vong Tình Cốc - Lã Phi Khanh
  Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh
  Xích Bát Vô Tình - Trần Thanh Vân
  Xích Long Châu - giả Cổ Long
  Xú Khách Vô Hình Chưởng - Ðộc Cô Hồng
  Xú Kiếm Khách - Trần Thanh Vân
  Xuân Thu Oanh Liệt
  Xuyên Tâm Lệnh (Tình Nhân Tiễn) - Cổ Long
  Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Kim Dung
  Yểm Thiên Thất Tuyệt - Ngọa Long Sinh
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/12/16
  nghkhoi2012, tqv_book, nhaque and 9 others like this.
 3. tomek098

  tomek098 Banned

  Xin lổi bạn link không tải được .
   
 4. cailubietdi

  cailubietdi Lớp 11

  Đã gom lại trong những file rar.
   
  V\C thích bài này.
 5. tomek098

  tomek098 Banned

  Xin lổi bạn ,bạn đã gom lại trong những file rar nhưng ở đâu ,mình tìm không ra ,mong bạn chỉ giùm .Cám ơn bạn nhiều .
   
 6. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  Ở link trên
   
  hoangtuna thích bài này.
 7. nguyenvuthanglc

  nguyenvuthanglc Mầm non

  Có ai biết về tác giả truyện kiếm hiệp Việt Nam Hoàng Ly không, mình không nhớ tên sách của tác giả. Ai biêt có sách của Tác giả thông tin tôi với. Cảm ơn.
   
 8. quang3456

  quang3456 Lớp 9

  - Lửa Hận Rừng Xanh
  - Nữ Chúa Hồ Ba Bể
  - Thập Vạn Đại Sơn Vương....
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  hoangtuna thích bài này.
 9. deltaduong

  deltaduong Mầm non

  Bộ scan này có dùng abbyy convert ra dạng text được ko nhỉ
   
 10. Gió vô tình

  Gió vô tình Mầm non

  Bác nào có bộ Tru đao tế kiếm- giả Cổ long cho xin nhé
   
 11. Dũng 83

  Dũng 83 Mầm non

  Có đọc đc truyện hoac
   
 12. Dũng 83

  Dũng 83 Mầm non

  Các bác cho hỏi làm sao đọc được mấy truyện kiếm hiệp đó vậy?
   
 13. quang3456

  quang3456 Lớp 9

  Bạn vô link trên, tải mấy file .rar đó về rồi giải nén ra
  Copy lại link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 14. trungvinh

  trungvinh Mầm non

  Bạn nào có bộ truyện, Chung cổ lệnh, cho mình đọc với?
   
 15. Bạn có những bộ kiếm hiệp ngày xưa như: Tử dương bí lục -Giả Cổ Long, Thanh y bí lục ... không
   
 16. NVSeven

  NVSeven Mầm non

  Đàn Hiệp Hành - Đông Phương Anh
  truyện này nằm trong .rar nào vậy mn, nhiều quá e không biết.
  Thanks all!
   
 17. tvnghia

  tvnghia Mầm non

  Có bác nào còn giữ những bộ truyện trên không nhỉ, có thể cho mình xin được không? Link Google drive trên không tải được
   
 18. gudan

  gudan Mầm non

  có ai còn link không, link trên k share nữa rồi. hic hic
   
Moderators: Zhiqiang

Chia sẻ trang này