0076.049 - @suongdem (done)

19/12/15
0076.049 - @suongdem (done)
 • :rose::rose::rose:

  - Còn người, là còn tật xấu.

  Tacite

  - Một phần nhân-loại lấy làm vinh-dự về tật xấu của họ.

  Horace

  - Người ta thích nói những cái xấu của mình, hơn là không bao giờ nói đến.

  La Rochefoucauld

  · TAI-HẠI CỦA TẬT XẤU

  - Nuôi một tật xấu còn đắt tiền hơn là nuôi hai đứa con.

  Benjamin Franklin

  - Cái dốc của tật xấu là một cái dốc êm xuôi.

  Sénèque

  - Trong xã-hội, không có gì kì-dị bằng tật xấu.

  Antisthère

  - Luôn luôn có những giây phút mà tính tò-mò trở thành một tội-lỗi, và con quỷ lúc nào cũng đứng cạnh các nhà thông-thái.

  Anatole France

  - Tính nóng-giận là một cơn điên-rồ ngắn.

  Horace

  - Thuốc độc đôi khi là vị thuốc nhưng phần nhiều chỉ là chất độc.

  Léon Blum

  - Lòng tự-ái là một kẻ nịnh-hót đáng sợ nhất.

  La Rochefoucauld

  - Điều phải như vàng ; nó hiếm có mà không bao giờ lu mờ. Điều quấy như nước dơ ; đầy rẫy và vẩn-đục nhưng nó phải tự lắng dần khi chảy đi.

  Samuel Butler

  - Người ta không ghét con người, mà ghét tật xấu.

  G. Torriano

  · HẬU-QUẢ CỦA TẬT-XẤU

  - Nhân-loại sẽ trở nên tốt-đẹp từ lâu rồi nếu tất cả nghệ-thuật mà con người đem ra để sửa-chữa thói hư, họ đem ra khiến cho mình không chạm phải.

  G. B. Shaw

  - Chỉ một sợi tóc thôi cũng có cái bóng của nó.

  P. Syrus

  - Người ta chỉ vượt qua được tật xấu bằng cách trốn chạy nó.

  Fénelon

  - Những thằng ngốc bị trừng-phạt chứ không phải những kẻ xấu-xa.

  Marguerite de Navarre

  - Hãy làm bạn với tật xấu, rồi anh sẽ thành kẻ nô-lệ của nó.

  H. G. Bohn

  - Tật xấu tự mang lấy sự hình-thành của nó, và đôi khi phương thuốc tự chữa-trị.

  Th. Fuller

  - Thói xấu cũng như loài súc-vật, tự-dưỡng cho mập lên đến khi cần giết chết.

  Ban Jonson

  - Thói hư thường là món trang-sức của cái đẹp. chính nó đã làm cho mắt ta trông thấy cái chất trong ảm đạm của các ao hồ đen thẳm, cái yên-tĩnh như chất dầu của mặt bể miền nhiệt-đới.

  Ch.Baudelaire

  - Anh cứng-rắn như tảng đá? Tốt lắm! Nhưng coi chừng rong-rêu sẽ phủ lên trên.

  P. Perkins

  - Những cái xấu mà ta nói về kẻ khác chỉ tạo ra cái xấu mà thôi.

  Nicolas Boileau

  - Thói xấu để lại như một ung-nhọt trong thịt, một sự hối-hận trong tâm-hồn, lúc nào cũng ray rứt mà chảy máu.

  M.E. de Mantaigne

  - Có một vài tật xấu, nếu ta biết sử dụng một cách khéo-léo, sẽ trở nên rực-rỡ hơn cả đức-hạnh nữa.

  La Rochefoucauld

  - Ngay khi vết thương được chữa khỏi, cái sẹo hãy còn.

  P. Syrus

  *

  TIẾN-BỘ

  - Cái gì không tiến thì lùi.

  Goethe

  - Cái gì được hoàn-thiện bởi sự tiến-bộ cũng sẽ tiêu-tan vì sự tiến-bộ.

  Pascal

  - Một ngàn việc tiến tới, 999 việc lùi lại ; đó là sự tiến-bộ.

  H. F. Amiel

  - Cái tiến-bộ của sự hiểu biết có thể tóm-tắt lại là một sự thông-hiểu rõ ràng về cái dốt-nát của mình.

  R.Mosié

  - Không có hột, đó là một sự tiến bộ của quả mận ; nhưng đó là đứng trên quan-điểm của kẻ ăn nó.

  P. J. Toulet

  - Để tiến-bộ, không chỉ cần phải muốn hành-động, mà phải biết hành-động theo chiều-hướng nào.

  Gustevo Le Bon

  - Bước tiến dân-chủ thật-sự không phải là hạ những phần-tử ưu-tú xuống ngang hàng với quần-chúng mà là nâng quần-chúng lên ngang hàng với họ.

  G. Le Bon

  - Tất cả cái gì đi lên đều cùng một mục-đích.

  P. Teilhard de Chardin

  - Đối với cá-nhân cũng như đối với quốc-gia, sự bất-mãn là bước đầu đi đến tiến-bộ.

  Oscar Wilde

  *

  TIỀN-BẠC

  · NÓI VỀ TIỀN-BẠC

  - Người ta không khóc một người chết không để lại tài-sản.

  Théognis de Mégare

  - Nhưng mà không có tiền thì danh-dự chỉ là một căn-bệnh.

  Jean Racine

  - Tiền-bạc là một bàn tay thứ ba.

  P. J. Toulet

  - Không có tiền, thật không đau khổ nào bằng.

  Rabelais

  - Đức-hạnh không tiền-bạc là một đồ vật vô-ích.

  Boileau

  - Không gì ngọt bằng mật, trừ tiền bạc.

  B. Franklin

  - Hãy có tiền trước đã, rồi đức-hạnh sẽ đến sau.

  Horace

  - Người hiền mà nhiều của, cũng có hại đến chí-hướng của mình.

  Kẻ tiểu nhân mà nhiều của, chỉ thêm nhiều tội-lỗi mà thôi.

  (Sách Tính-lý)

  - Ai lấy túi tiền của tôi là lấy cái gì không giá-trị.

  Shakespeare

  - Tiền-bạc là nguồn việc phải đối với kẻ tốt và nguồn việc quấy đối với kẻ hung-bạo.

  Philon d’ Alexandre

  - Một người không tiền-bạc là một con chó sói không có răng.

  Pháp

  - Tiền bạc cho tất cả những cái gì đối với kẻ khác có vẻ là hạnh-phúc.

  Henri de Régnier

  - Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn,

  Đồng tiền đi sau đồng tiền dại.

  Tục-ngữ

  - Một tiền là chín mười thưng,

  Mẹ nhịn con đói vì chưng không tiền.

  Ca-dao

  - Tiền không chân, xa gần đi khắp.

  Tục-ngữ

  - Không phải đối với người chết, mà đối với tiền bạc, người ta đã nhỏ nước mắt thật.

  Juvenal

  - Tiền ở trong nhà tiền chửa,

  Tiền ra khỏi cửa tiền đẻ.

  Tục-ngữ

  - Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim.

  Tục-ngữ

  - Tiền-bạc, chính ngươi là cội-rễ của những đau-khổ ở đời, ngươi đã cung cấp những thức ăn cho các thói xấu của con người.

  Properce

  - Tiền-bạc đi trước, mực thước đi sau.

  Tục-ngữ

  - Tiền bạc chỉ là một hình thức nô-lệ mới không người, thay cho thứ nô-lệ có người trước kia.

  Léon Tolstoi

  - Tiền bạc trong tay một người hà-tiện cũng như các món ăn mà xưa kia người ta dâng cúng người chết.

  M. J. de Gaston

  - Của phù-vân không chân hay chạy.

  Tục-ngữ

  - Hữu hằng sản, vô hằng tâm,

  Hữu hằng tâm, vô hằng sản.

  Tục-ngữ

  · SỨC MẠNH CỦA TIỀN-BẠC

  - Ngay cả thằng đui cũng thấy được tiền.

  Trung-hoa

  - Còn bạc, còn tiền, còn đệ-tử,

  Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi.

  Nguyễn-bỉnh-Khiêm

  - Trong tay đã sẵn đồng tiền,

  Thì lòng đổi trắng thay đen khó gì !

  Ca-dao

  - Hễ không điều lợi thành dại,

  Đã có đồng tiền dở cũng hay.

  Nguyễn-công-Trứ

  - Đồng tiền lá chúa cái khôn-ngoan,

  Đủ mặt vuông tròn với thế-gian.

  Nguyễn-Khuyến

  - Với một túi tiền đeo nơi cổ,

  Không ai có thể bị chết treo.

  Nga-sô

  - Khi tiền bạc dẫn đầu, mọi cửa đều mở rộng.

  W.Shakespeare

  - Không ai thèm tiếp-nhận những lời khuyên;nhưng ai cũng sợ tiếp-nhận tiền-bạc; vậy thì tiền-bạc có giá-trị hơn lời khuyên.

  Jonathan Swift

  - Một núi vàng đối với tôi lúc nào cũng có vẻ là một lý-lẽ không có câu đối-nại.

  Beaumarchais

  - Có tiền chán vạn người hầu,

  Có bấc, có dầu, chán vạn người khêu.

  Ca-dao

  - Nhân-nghĩa gì bằng nhân-nghĩa tiền.

  Tục-ngữ

  - Tiền bạc vạn năng, nó cho phép tất cả, nó cho tất cả… Nếu tôi muốn một ngôi nhà tân-thời, một chiếc răng giả vô-hình, được phép ăn mặn trong tuần chay, được khen-tặng trên báo-chí hay một người đàn bà trên giường, tôi có thể được các thứ ấy không bằng cầu-khẩn, tận-tụy hay là đạo-đức ! Chỉ cần mở tủ ra và hỏi : “ Bao nhiêu ?”

  Marcel Pagnal

  - Mạnh về gạo, bạo về tiền,

  Lắm tiền nhiều gạo là tiên trên đời.

  Ca-dao

  - Nhiều tiền đong đầy, ít tiền đong vơi.

  Tục-ngữ

  - Ví khiến trong tay tiền-bạc có.

  Nói dơi, nói chuột chán người khen.

  Trần-tế-Xương

  - Trăm ơn không bằng hơn tiền.

  Tục-ngữ

  - Chị kia có quan tiền dài,

  Có bị gạo nặng coi ai ra gì.

  Ca-dao

  - Nén bạc đâm toạc tờ giấy.

  Tục-ngữ

  - Hạt tiêu nhỏ bé nó cay,

  Đồng tiền nó bé, nó hay cửa quyền.

  Ca-dao

  · THẬN-TRỌNG VỀ TIỀN-BẠC

  - Hiểu biết giá trị tiền-bạc và luôn luôn biết hy-sinh nó vì bổn phận hoặc vì lòng cao-thượng, đó là một đức-hạnh thật-sự.

  Sénancourt

  - Tiền-bạc là bạc giả của hạnh-phúc.

  E. và J. de Goncourt

  - Hữu tiền thường ký vô tiền nhật (có tiền nên nhớ những ngày không tiền).

  Cổ-ngữ

  - Vị thần của chúng ta rất lớn và tiền-bạc là nhà tiên-tri. Để tế thần, chúng ta tiêu-diệt cả vạn vật. Chúng ta tự-hào là đã chinh-phục được những vật-chất, nhưng chúng ta quên rằng chính vật-chất đã bắt chúng ta làm nô lệ.

  Okakura Kakuzo

  - Đừng đặt sự tín-nhiệm của anh vào tiền-bạc, hãy đặt tiền-bạc trong tín-nhiệm.

  O. W. Holmes

  - Kẻ nào tin vàng bạc làm được mọi sự, kẻ ấy có thể làm được mọi sự để có vàng bạc.

  Dante

  - Tiền của càng nhiều, càng oán to ;

  Quan-chức càng cao, càng nhọc xác ;

  Quan to, tiền nhiều, lòng những lo,

  Chỉ tổ làm cho đầu chóng bạc.

  Đường-bá-Hổ

  - Tiền của như đống phân bón, nếu không rải nó ra thì nó chẳng ích gì.

  Francis Bacon

  - Tiền-tài hai chữ son khuyên ngược,

  Nhân-nghĩa đôi đường nước chảy xuôi.

  Nguyễn-công-Trứ

  - Tiền-bạc có thể cho chúng ta được nhiều ở lớp vỏ bề ngoài chứ không ở nội-tâm : nó cho ta nhiều đồ ăn nhưng không phải là ngon, nhiều thuốc men nhưng không phải sức khỏe, nhiều quen thuộc nhưng không phải là bạn thân, nhiều người hầu-hạ nhưng không phải là kẻ trung-thành, nhiều cuộc vui nhưng không phải là hạnh-phúc.

  Henrik Issen

  - Hãy cho tiền-bạc, đừng cho mượn. Cho tạo ra những thằng cứng cổ, cho mượn tạo ra những kẻ thù.

  A. Dumas (con)

  - Tiền-bạc không đến với ta quá mau như người ta tưởng.

  J. Racine

  - Không có cớ mà được ngàn vàng, chẳng có phúc lớn ắt có vạ lớn.

  Tô-đông-Pha

  - Bạn muốn biết giá-trị của tiền-bạc không ? Bạn hãy thử đi vay tiền đi rồi biết.

  Franklin

  - Với tiền, người ta có thể được tất cả, ngoại trừ phong-tục và những người công-dân.

  J. J. Rousseau

  - Tiền bạc cũng như đàn bà ; muốn giữ nó, phải chú-trọng đến đôi chút, nếu không thì… nó sẽ trở thành hạnh-phúc của một kẻ nào khác.

  Edouard Bourdet

  - Trong đời sống phải lựa chọn ; làm ra tiền và tiêu tiền ; người ta không có thì giờ để làm cả hai.

  E. Bourdet

  - Cầm vàng mà lội qua sông,

  Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.

  Ca-dao

  - Tiền-tài phá nhân-nghĩa.

  Tục-ngữ

  - Của thì mặc của em ơi,

  Đừng cậy có của coi người mà khinh.

  Ca-dao

  - Hữu tiền nan mãi tử tôn hiền (có tiền không mua được con cháu tốt).

  Trung-hoa

  - Tiền là gạch, ngãi là vàng.

  Tục-ngữ

  - Rượu hay đỏ mặt, của hay động lòng.

  Cổ-ngữ Đông-phương

  - Dĩ tài phát thân, dĩ thân phát tài.

  Trung-hoa

  *

  TIẾT-ĐỘ

  Ăn no tức bụng.

  Tục-ngữ

  - Ham muốn cũng là sợ-hãi, như vậy ai sống trong sợ-hãi thì không hề được tự-do.

  Horace

  - Tôi đố anh tìm ra trong lịch-sử y-học, trong lịch-sử các dân-tộc, có một chứng bịnh nào anh nhớ kỹ, có một chứng bịnh nào đã sanh ra vì sự tiết-dục.

  Bác-sĩ Good

  - Thầy thuốc giỏi chỉ cách ăn nằm trước rồi mới cho thuốc sau.

  Vân-Trung-Tử

  - Trong sự tiết-độ có sự sạch-sẽ và cái duyên-dáng.

  J. Joubert

  - Ta không làm cho con người trở thành tiết-độ bằng một đạo luật của quốc-hội.

  D. C. Browning

  - Cái gì vô-độ thì thật là ngắn hạn.

  Martial

  - Sự tiết-độ là một sợi tơ nối liền tất cả các ngọc trai của đức hạnh.

  Joseph Hall

  - Sự tiết-độ và sự làm việc là hai ông thầy thuốc giỏi của con người.

  J. J. Rousseau

  - Sự tiết-độ là một cây mà rễ là sự bằng lòng với ít, và trái là sự yên-tĩnh và hòa-bình.

  Ferdinand Denis

  - Sự tiết độ là một sợi dây cương vàng.

  R. Burton

  - Người tiết-độ là kẻ có chừng-mực trong các sự ham-muốn.

  Platon

  - Sự tiết-độ là sức khỏe của tâm hồn.

  La Rochefoucauld Doudeauville

  *

  TIẾT-KIỆM

  - Dè sẻn có ba cái lợi : tự mình an-phận không cần đến người là để giữ liêm ; giảm việc thù-phụng bản-thân để cấp đỡ người khác là để mở đức ; nhịn cái không đủ ở trước mắt để lưu chỗ còn thừa cho ngày mai là để phòng sau.

  Đường Bưu

  - Thường nhớ mình không đủ, ấy là có dư.

  Ngụy tề

  - Người xa-xí thấy giàu không đủ, kẻ tiết-kiệm thấy nghèo có dư.

  Đàm-tử

  - Tích thiểu thành đa,

  Góp gió thành bão.

  Tục-ngữ

  - Ăn nhịn, để dành.

  Tục-ngữ

  - Kẻ nào không cúi nhặt một cây kim găm thì không xứng đáng để tìm được một quyển sách.

  Samuel Pépis

  - Nhiều dòng nước nhỏ tạo thành những con rạch lớn.

  Ovide

  *
 • Chia sẻ trang này