Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ (Code of Conduct)

Thư viện http://tve-4u.org/ là nơi chia sẻ, trao đổi, bàn luận, giao lưu... của những người yêu thích sách nói chung và sách điện tử (ebook) cho thiết bị di động nói riêng. Diễn đàn của Thư viện sẽ là nơi trao đổi và bàn luận về sách, những vấn đề liên quan đến sách và những vấn đề liên quan đến văn hóa đọc. Bộ Quy tắc ứng xử này được xây dựng nhằm mục đích xác định những chuẩn mực hành vi được áp dụng tại diễn đàn TVE-4U.

1. Tôn trọng mình, tôn trọng người, tôn trọng cộng đồng.

· TVE-4U tin rằng mọi thành viên đều có thể và mong muốn đóng góp những giá trị tốt đẹp cho diễn đàn.
· TVE-4U đánh giá cao sự khác biệt của từng thành viên để tạo nên sự đa dạng của một cộng đồng đam mê thay đổi từng trang sách.
· Mỗi thành viên TVE-4U chịu trách nhiệm cho các hành vi của chính mình trong cộng đồng và đối xử chân thành với tất cả mọi người bạn trong diễn đàn.
· TVE-4U đánh giá cao những đóng góp mang tính chất xây dựng để tốt hơn.
· TVE-4U tranh luận bao gồm nhưng không giới hạn sự việc/sự kiện/vấn đề/quan điểm/ý kiến. Ở TVE-4U, chúng ta không tranh luận về tính cách và cá nhân của mỗi người. Hãy cùng tỏ ra văn minh và lịch sự, đồng thuận và tôn trọng, thừa nhận điều hợp lý và sẵn sàng nói lời xin lỗi khi cần thiết.

2. Quyền lợi của diễn đàn và các thành viên là không tách rời.

· TVE-4U cùng tạo nên nguồn tài nguyên tri thức mở cho cộng đồng.
· TVE-4U cùng chia sẻ nguồn tài nguyên tri thức mở cho cộng đồng.
· Mọi thành viên diễn đàn đều có quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm giống nhau trong việc truy cập các tài nguyên tri thức từ diễn đàn.
· TVE-4U khuyến khích mọi thành viên trong diễn đàn phát huy quyền làm chủ trong diễn đàn để giúp cộng đồng phát triển.

3. Tìm kiếm và chia sẻ những giá trị tốt nhất cho cộng đồng đọc.

· Mỗi người đều có quyền như nhau trong việc tiếp cận tri thức. Thành viên của TVE-4U cùng chung tay chia sẻ nguồn tài nguyên tri thức phi lợi nhuận.
· TVE-4U học hỏi từ những thành công cũng như thất bại để tìm kiếm những giá trị tốt hơn.

4. Khuyến khích văn hóa đọc và dùng các sản phẩm có bản quyền.

· Tri thức là có giá và vô giá. Chúng ta khuyến khích việc đọc và dùng các sản phẩm có bản quyền để ủng hộ sự phát triển.

5. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

· TVE-4U góp phần khuyến khích và nâng cao việc sử dụng tiếng Việt trong văn hóa đọc.
· TVE-4U tuân thủ những quy tắc của diễn đàn đã được đề ra để xây dựng một cộng đồng Việt có văn hóa đọc có thẩm mỹ cao.

6. TVE-4U đánh giá cao năng lực cá nhân của mỗi thành viên.

· TVE-4U tin rằng mỗi thành viên luôn chung tay giúp chính bản thân và cộng đồng liên tục phát triển.
· TVE-4U khuyến khích và mong đợi sự đóng góp của mỗi thành viên theo năng lực các nhân của mỗi người.

7. TVE-4U cùng chung tay trong mọi lĩnh vực nhằm xây dựng một cộng đồng đọc Việt ngày càng phát triển.

· TVE-4U không tham gia và không hưởng ứng các vấn đề nhạy cảm, có thể ảnh hưởng xấu đến diễn đàn và hình ảnh diễn đàn.
· TVE-4U cùng xây dựng một cộng đồng cùng đọc và chia sẻ từ việc thay đổi từng trang sách.