Romance 소울 너스 - 레인퓽

Thảo luận trong 'Sách tiếng nước ngoài' bắt đầu bởi Trúc Quỳnh Đặng, 29/8/21.

 1. Trúc Quỳnh Đặng

  Trúc Quỳnh Đặng ~ Xù Kute ~ Thành viên BQT

  B677-479B-A595-8C4.jpg

  "간호사인 당신이 날 치유할 수 있을까 조금 걱정이 되는데? 아주 심각한 병이라서." 여긴 환자의 몸과 건강을 돌보는 간호 쉼터 호텔 듀. 어느 날은 클로티어스라고 자신을 소개하는 한 바람둥이 같은 귀족 청년이 불쑥 찾아와선, 자신의 상처 입은 마음을 치료해 달라는 이상한 요청을 한다. 슈아라는 얼떨결에 그렇겠다고 대답은 했다만, 이 남자 수상한 접근의 이유가 대체 뭐야??무슨 과거의 상처가 깊기에, 환자 몸을 돌보는 간호사에게 자신의 상처 입은 마음을 반드시 치료해 달라는 제안과 조건을 내거는 것일까. 그리고 그 사람이 왜 하필 꼭 슈아라여만 하는 걸까. 일반 간호사가 소울(영혼) 너스가 된 드라마틱한 사연을 다룬 영혼과 감성을 울리는 신 개념 로맨스.
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này