100 quy luật bất biến trong kinh doanh

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi Despot, 1/10/13.

Moderators: virgor
 1. Despot

  Despot Lớp 11

  MỤC LỤC

  Về tác giả .................................................. .............. 7
  Giới thiệu........................................... ................... 10
  Thành công có thể đoán được.......................... 10
  Câu chuyện của chính tôi .................................. 17
  Các Luật của cuộc sống..................................... 25
  Các Luật thành công........................................... 45
  Các Luật Kinh doanh ........................................ 108
  Các luật lãnh đạo............................................ ... 167
  Các luật tiền tệ .................................................. . 210
  Các luật Giàu có ................................................ 210
  Các luật bán hàng ............................................. 260
  Các luật đàm phán thương lượng .................. 307
  Các luật Quản lý thời gian ............................... 359
  Kết luận............................................ ................... 393

  Lời nói đầu

  Ngày xưa, tôi bắt ñầu một chuyến ñi có chiều dài của cả một cuộc ñời ñể tìm hiểu tại sao thế giới này lại hoạt ñộng theo cách thức mà nó ñang hoạt ñộng. Giống như rất nhiều người trong chuyến ñi này, tôi ñã tìm thấy con ñường của mình trong việc mua bán, sau ñó là quản trị, và cuối cùng là việc xây dựng doanh nghiệp và kinh doanh. Sau một thời gian, tôi bắt ñầu nhận ra những cách thức và nguyên tắc nhất quán và có thể dự ñoán ñược. Và những nguyên tắc và cách thức ấy dường như luôn song hành với tất cả những thành công trong kinh doanh. Liệt kê và giải thích chúng là mục ñích của cuốn sách này.
  Hơn hai mươi lăm năm rồi, nhiệm vụ trong ñời tôi vẫn vậy. Đó là giải phóng tiềm năng cá nhân bằng cách ñem ñến cho mọi người những ý tưởng và chiến lược họ có thể sử dụng ñể ñạt ñược nhiều lợi nhuận hơn, nhiều phần thưởng họ muốn hơn và nhanh hơn so với việc họ có thể ñạt ñược mà không có những ý tưởng này.
  Tôi tin rằng cuộc sống là phần thưởng quý giá nhất và
  tuyệt vời nhất so với tất cả các phần thưởng khác. Và niềm tin ấy ñã lôi cuốn tôi ñi tìm những con ñường làm giảm khoảng thời gian trong ñời mà bạn cần ñể mưu cầu những mục tiêu vật chất và phi vật chất mà bạn đã đặtra cho bản thân mình. Vì thế cuốn sách này nói về Luật kinh doanh thành công.

  Link download:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Người viết bài: regnnguyen
  Nguồn: TVE
   
Moderators: virgor

Chia sẻ trang này